اگر در هر یک از مراحل ثبت نام رویداد شناسایی طرحهای نوآورانه مرکز فن آفرینی نوتک سوالی برایتان پیش آمده است، میتوانید به لینکهای زیر مراجعه کرده و پاسخ سوالات خود را بیابید :

راهنمای انگلیسی ثبت نام:
http://know-tech.ir/fa/wp-content/uploads/2016/06/KnowTech_Guide_V4.pdf

راهنمای خلاصه فارسی ثبت نام:
http://know-tech.ir/fa/?p=576

مجموعه سوالات پورتال نوتک:
http://know-tech.ir/fa/?p=548

راهنمای تهیه بوم مدل کسب وکار:
http://know-tech.ir/fa/wp-content/uploads/2016/07/CanvasGuide.pdf

راهنمای تهیه فایل پرزنت طرح و ایده:
http://know-tech.ir/fa/wp-content/uploads/2016/07/PitchdeckGuide.pdf

با ما همراه شوید تا از چگونگی شرکت در این رویداد آگاه شوید.

#knowtech
Shared publicly