بازاریابی (Marketing) مجموعه‌ای از عملکردها برای ارتقای محبوبیت برند نزد مخاطبان و ایجاد یک شبکه گسترده از مشتریان بالفعل است. امروزه استفاده از شبکه‌های ارتباطی، ایجاد حس تعلق و وفاداری نسبت به برند در مشتریان و تولید محتوا از روش‌های بسیار مورد توجه در حوزه بازاریابی به شمار می‌آید.
Photo
Shared publiclyView activity