Profile cover photo
Profile photo
Klap verzekeringen
38 followers -
Klap Makelaars in assurantiën sinds 1854
Klap Makelaars in assurantiën sinds 1854

38 followers
About
Posts

Post has attachment
Wijziging WGA-stelsel door Tweede Kamer geaccepteerd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Asscher om het WGA-stelsel te wijzigen. Naar verwachting zal ook de Eerste Kamer het voorstel goedkeuren, waarna de wetswijziging per 1 januari 2017 definitief zal worden doorgevoerd. Maar wat betekent deze nieuwe wet voor u?

Vanaf 1 januari 2017 worden de WGA-risico´s voor vaste en flexibele krachten samengevoegd. Indien u kiest voor het eigenrisicodragerschap WGA, bent u verantwoordelijk voor al uw werknemers. Dit geldt niet alleen voor werknemers met een vast dienstverband, maar ook voor werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Hierdoor kan het voor u aantrekkelijker zijn om uw verzekering onder te brengen bij een private verzekeraar in plaats van een publieke verzekering via het UWV. Dit komt onder andere doordat de zogenaamde staartlasten achterblijven bij het UWV, als u kiest voor het eigenrisicodragerschap WGA. Een private verzekeraar hoeft lopende ziekte-/WGA-gevallen namelijk niet over te nemen.

Het is belangrijk om een gedegen afweging te maken om te bepalen of eigenrisicodragerschap WGA voor u de beste optie is. Dit zal mede afhankelijk zijn van eventuele voorstellen van verzekeraars. Zij zullen in de loop van dit jaar aangeven of zij een verzekering op de markt zullen brengen om het eigenrisicodragerschap WGA af te dekken. Hoe hoog de bijbehorende premie zal zijn, is nog niet bekend.

Als u kiest voor het eigenrisicodragerschap WGA, dan dient u dit vóór 1 oktober 2016 aan te vragen bij de Belastingdienst. De komende maanden zal meer duidelijk worden over de mogelijkheden die aangeboden zullen worden. Daarom zullen wij u de komende tijd zoveel mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op dit gebied.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

#wga   #eigenrisicodragen  
Add a comment...

Post has attachment
Evenementen en terrorisme dreiging

Het moge duidelijk zijn dat de recente aanslagen ook impact hebben op de evenementen branche.

Zo zijn recent alle evenementen in Brussel afgelast vanwege een potentiële dreiging van een terroristische aanslag. De actuele situatie in Nederland is dat we extra alert moeten zijn op omgevingsfactoren die afwijken van het normale patroon.

De huidige dreigingscode is "substantieel" maar dit niveau kan zo door de overheid worden opgeschaald naar kritiek. In een dergelijke situatie is de kans groot dat (omvangrijke) publieks-evenementen op last van de overheid geen doorgang zullen vinden.

Terrorisme verzekerd?
Een (dreiging van een) terroristische aanslag waardoor het evenement moet worden afgelast, respectievelijk onderbroken, is verzekerd. De beslissing om een evenement vanwege een terroristische dreiging af te gelasten ligt bij de overheid, als organisator kan je niet zelfstandig hiertoe besluiten, zonder de dekking van de verzekering hierdoor in gevaar te brengen.

Naar aanleiding van de aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid hiervoor een pool (NHT) opgericht met een voorziening tot € 1 miljard (www.terrorismeverzekerd.nl).

De NHT beslist of er sprake is van een terrorisme-schade. Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding. Deze dekking geldt niet voor evenementen die in het buitenland plaatsvinden, hiervoor kan separaat dekking voor worden ingekocht.

Preventie

Bij met name de grotere publieksevenementen zijn zeker aanvullende voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Hierbij valt o.a. te denken aan verscherpte toegangscontrole, meer beveiliging, niet toelaten van rugzakken e.d. op het evenemententerrein.

#terrorisme #evenementen #evenementenverzekering
Add a comment...

Post has attachment
Nieuwe regeling loondoorbetaling bij verzuim voor kleinere ondernemers

In een brief aan de Tweede Kamer van 2 oktober jl. heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt, de verplichting van werkgevers om bij ziekte van een werknemer diens loon gedurende twee jaar door te betalen, te willen terugbrengen naar één jaar voor bedrijven met maximaal 10 werknemers.

Huidige regeling

De huidige wettelijke regeling verplicht werkgevers om indien een werknemer ziek wordt gedurende twee jaar minimaal 70 % van diens loon te blijven betalen. In veel collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten is vervolgens opgenomen, dat gedurende het eerste jaar toch 100 % van het loon wordt doorbetaald. Maar ook in het tweede jaar van ziekte komen in arbeidsovereenkomsten veelvuldig aanvullingen voor bovenop de wettelijk verplichte doorbetaling van 70 %.

Werkgevers verzekeren risico zieke werknemer

De meeste werkgevers verzekeren het risico dat zij bij ziekte het loon van de werknemer moeten doorbetalen. Vooral voor kleinere ondernemers is dit risico vaak niet te dragen. Denk maar eens aan de situatie dat van een klein bedrijf twee werknemers samen in een auto rijden en betrokken raken bij een verkeersongeval en daarbij letsel oplopen, waardoor ze langere tijd niet kunnen werken.

Naast uitkering loondoorbetaling ook een pakket van diensten

Dergelijke verzekeringen die het risico van loondoorbetaling op zich nemen, doen meer dan alleen het financiele nadeel van de werkgever overnemen. Zodanige verzekeringen bevatten meestal ook een pakket van diensten gericht op het zo snel mogelijk weer arbeidsgeschikt maken van de zieke werknemer. Zo kan er tijdelijk naar aangepast werk en werktijden worden overgegaan. Dit kan, bijvoorbeeld in de situatie waarin de ziekte te maken heeft met verstoorde arbeidsverhoudingen, ook inhouden dat de werknemer actief geholpen wordt een andere werkgever te vinden. Dit is vaak tevens in het belang van de werknemer omdat langdurige ziekte of werkloosheid veelal tot een forse inkomstenachteruitgang leidt.

Re-integratie bij verzekering succesvol

De re-integratie-activiteiten zijn relatief zeer succesvol. Succesvoller in ieder geval dan de re-integratie activiteiten zoals die door het UWV plaatsvinden. De meeste zieke werknemers gaan dan ook in het eerste jaar van ziekte weer aan het werk.

Voorgestelde regeling door minister Asscher

De door Minister Asscher voorgestelde regeling is, dat de loondoorbetaling voor werkgevers met maximaal 10 werknemers wordt teruggebracht naar één jaar. Voor het tweede jaar komt er dan een collectieve verzekering waarvoor werkgevers extra premie gaan betalen.

Twijfels over effect voorgestelde regeling

De plannen van minister Asscher moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden. Aan de plannen kleeft echter een aantal forse nadelen. Ondernemers doen er goed aan, om er niet vanuit te gaan, dat deze eventuele aanpassing daadwerkelijk veel bedrijfskosten gaat besparen om de navolgende redenen:

Veel ondernemers hebben een verzekering die het risico van loondoorbetaling dekt. Ook in de voorstellen van minister Asscher blijft dit eerste risico voor rekening van de werkgever. Omdat de meeste werknemers binnen het eerste jaar van hun ziekte herstellen zal de premie van deze verzekering niet sterk dalen. Immers het belangrijkste deel van het risico blijft gelijk.
Voor het risico van loondoorbetaling komt een collectieve verzekering. Maar de kosten hiervoor leiden tot een extra premie bij de werkgever. Indien deze premie in de buurt komt van de premie die de werkgever nu aan de privaatrechtelijke verzekeraar betaalt, dan is er dus geen of maar een beperkt financieel voordeel voor de werkgever.
Verzekeraars zijn succesvol bij het re-integreren van zieke werknemers. Indien zij niet langer betrokken zijn bij de uitkering van het loon na het eerste ziektejaar, dan betekent dit dat zij "de zware gevallen" gedurende het eerste jaar begeleiden maar deze na dit eerste jaar moeten overdragen aan het UWV. Dit zal het succes van de re-integratie niet bevorderen.

Wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

#loondoorbetaling   #verzuim   #werkgever  
Add a comment...

Post has attachment
Recreatiewoning verzekeren

Uw vakantiehuis in Nederland verzekert u inclusief verhuur en aansprakelijkheidsdekking voor recreatiehuis-eigenaren binnen 5 minuten online.

Via Vakantievillaverzekering.nl sluit u online een verzekering af voor uw recreatiewoning. Alle schades die u als eigenaar van een tweede recreatiewoning kunt indenken is verzekerd en dat tegen een lage premie. En toch met uitgebreide voorwaarden. Zo heeft u garantie tegen onderverzekering, geen eigen risico bij ruitschade en verhuur is meeverzekerd. Kortom de ideale reactiewoningverzekering!

#recreatiewoning   #recreatiewoningverzekering  
Recreatiewoning verzekeren
Recreatiewoning verzekeren
vakantievillaverzekering.nl
Add a comment...

Post has attachment
Bruiloft verzekeren?

De perfecte verzekering voor uw huwelijk

Gaat u trouwen of organiseert u een bruiloft? Het huwelijk is meestal één van de mooiste dagen in iemands leven. Hebt u daarom al gedacht aan een goede verzekering voor uw trouwdag?

Bruiloftverzekering

Misschien bent u zelf uw trouwdag aan het organiseren, of bent u als professional wedding planner een bruiloft aan het plannen. Het gaat om de perfecte trouwdag. Bij ons sluit u eenvoudig uw bruiloftverzekering af.

Is een geboekte artiest ziek? Is de feesttent weggewaaid? Een gast ziek geworden door de catering? Er kan helaas altijd iets fout gaan.
Voor alles wat mis kan gaan voor, tijdens en na een bruiloft is er de trouwverzekering van Klap.

#bruiloft   #bruiloftverzekering  
Add a comment...

Post has attachment
Evenementenverzekering

Loop geen onnodig risico

Een geboekte artiest is ziek, noodweer tijdens een outdoor festival of u wordt aansprakelijk gesteld voor schade door één van uw bezoekers. Zomaar wat voorbeelden die u verzekert als organisator met een evenementenverzekering.

Er kan altijd wel iets mis gaan. Met de evenementenverzekering van Klap verzekert u zich uitstekend tegen deze risico´s. Regelt u de organisatie, laat ons de zekerheid bieden dat het evenement ook financieel een feest blijft. Ook een doorlopende evenementenverzekering regelen wij voor u.

De organisatie van evenementen vergt heel wat van uw creativiteit. Er zijn helaas omstandigheden die zich niet laten regelen.
Een vergunning die plotseling wordt ingetrokken, een artiest wordt ziek op de dag van het optreden, een bezoeker stelt u aansprakelijk voor geleden schade of door plotseling noodweer moet het hele evenement worden afgelast.

Lees meer en offerte aanvragen:

#evenementenverzekering   #evenement  
Add a comment...

Post has attachment
Hole in One verzekering

Vaak is het een auto die met deze bijzondere slag gewonnen kan worden. Het is meestal een importeur of dealer die een gloednieuwe luxe auto ter beschikking stelt. De prijs staat dan de hele dag op een podium te pronken.

Op speciaal verzoek hebben wij hiervoor een product ontwikkeld. De kans op het slaan van een hole in one kunnen we niet vergroten, wat we wel kunnen zijn de financiële gevolgen voor de leverancier van de prijs verkleinen. Onze Hole-in-one-verzekering vergoedt de kosten van de ter beschikking gestelde prijs.

Meer lezen en offerte aanvragen?

#holeinone   #golfverzekering   #golf  
Add a comment...

Post has attachment
Opnieuw ingevoerde pensioenknip

Staatssecretaris Klijnsma heeft besloten om de zogenaamde Pensioenknip weer tijdelijk in te voeren. De huidige lage rente is hiervoor een directe aanleiding. Een lage rente biedt allerlei voordelen, maar voor sommigen ook nadelen. Hierbij bedoelen wij de consument die een pensioenuitkering opbouwt bij een pensioenverzekeraar. Deze consument wordt geconfronteerd met het feit dat men verplicht wordt om op pensioendatum een pensioenuitkering aan te kopen die op de actuele rente is gebaseerd. En die is extreem laag. Door het gebruik van de pensioenknip ontstaat de mogelijkheid om in te spelen op de verwachting dat de rente de komende jaren zal gaan stijgen. Zo kunt u uw beschikbare pensioenkapitaal opsplitsen in twee delen:

- Een deel dat gedurende de eerste periode van twee jaar in termijnen wordt uitgekeerd;

- Het pensioenkapitaal dat resteert wordt na twee jaar gebruikt voor de aankoop van een levenslange pensioenuitkering.
Als u verwacht dat de rente binnen twee jaar zal stijgen, kan een knip heel interessant zijn. Echter, er spelen ook andere zaken waar u zich van bewust moet zijn.

- Het behaalde rendement van het uitstelkapitaal is laag. Op dit moment bieden de verzekeraars voor looptijden korter dan 2 jaar 0% rendement. Is daarmee de koopsom na 2 jaar nog wel in stand?

- Wat gebeurt er in de tussentijd van de uitstelperiode met de hoogte van de levenslange rente bij een verzekeraar? Het kan zijn dat de verzekeraar door de toegenomen levensverwachting langer zal moeten uitkeren en daarom de hoogte van de pensioenuitkering verlaagt.

- In hoeverre biedt uw verzekeraar deze knipconstructie überhaupt aan?

Het wel of niet gebruiken van de pensioenknip is sterk afhankelijk van een aantal variabelen. Vraag ons gerust om advies om samen met u te kijken wat voor u de beste oplossing is.

#pensioen   #pensioenknip   #pensioenuitkering  
Add a comment...

Post has attachment
Wat is voordeliger: Een woning kopen of huren?

Als onafhankelijk financieel adviseur krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd of een woning kopen voordeliger is dan een woning huren. De ene keer door jongen mensen die besluiten te gaan samenwonen. De andere keer door relaties die soms al vele jaren een woning huren, maar zich afvragen of dit financieel wel verstandig is.

Het antwoord op deze vraag is maatwerk. Het jonge stel dat elkaar net kent, kan misschien beter even enkele jaren iets huren om te kijken of het samenwonen echt bevalt. Toch valt er in zijn algemeenheid wel een aantal opmerkingen over deze vragen te maken.

Groter aanbod koopwoningen

Het aantal huurwoningen is schaars. Veelal is er geen enkele keuze en moet u die ene woning maar accepteren die net vrijkomt. Is er wel een keuze, dan is de huurprijs vaak heel hoog. Koopwoningen zijn er echter in overvloed. Voor vrijwel elke wens kan een belangstellende kiezen uit meerdere woningen.

Huurprijs stijgt jaarlijks

In het algemeen zal de huurprijs jaarlijks stijgen. Bij de aankoop van een woning zal veelal een hypotheek worden afgesloten. Indien wordt gekozen voor een vaste rente voor langere tijd, dan blijven de kosten van de hypotheek gelijk.

Kopen brengt extra kosten met zich mee

De eigenaar van een woning krijgt te maken met andere kosten dan een huurder. De woningeigenaar zal ook kosten maken voor bijvoorbeeld het onderhoud van de woning.

Omslagpunt

Bij berekeningen die wij in de praktijk maken, zien we vaak, dat wanneer we kijken naar de maandelijkse lasten er een omslagpunt ligt tussen de zes en acht jaar. Binnen die periode is huren iets voordeliger. Na die periode wordt kopen steeds goedkoper.

Waardeopbouw is echter groot verschil

Bij het huren wordt geen vermogen opgebouwd. Maximaal zou dit het bedrag zijn dat in de eerste 6 tot 8 jaar wordt uitgespaard door te huren en niet te kopen. Bij het kopen van een woning vindt echter wel waarde opbouw plaats. De hypotheekschuld wordt bij nieuwe hypotheken maandelijks voor een deel afgelost. Daarmee ontstaat vermogen. Maar ook zien we, dat de waarde van de woningen jaarlijks weer een paar procent stijgt. Ook daardoor neemt het vermogen sterk toe. Het kopen van een woning leidt hierdoor in het algemeen tot meer vermogensopbouw dan het huren van een woning.

Huren of kopen? Is er sprake van een stabiele relatie en zijn de vooruitzichten dat - ook in verband met werk - meerdere jaren in de woning kan blijven gewoond, dan blijkt koop vaker de voorkeur te krijgen dan huur.

Wilt u eens met onze woonspecialisten hierover praten. Dan kan dat zeker. Wij zijn u graag van dienst.

#hypotheek   #eigenhuis  
Add a comment...

Post has attachment
Per 1 juli 2015 is een tractorrijbewijs verplicht

Zonder T-bewijs geen dekking voor schade

De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het T-rijbewijs geeft aan of de bestuurder wettelijk bevoegd is om het verzekerde object te bedienen. Dit is van belang voor de dekking op veel verzekeringen voor werkmaterieel. Heeft de bestuurder geen T-rijbewijs? Dan is er wellicht geen dekking als hij schade veroorzaakt op de openbare weg.

Bestuurders of machinisten moeten tractor certificaat omzetten of bijschrijven op het rijbewijs

Er zijn vier situaties die bepalen wat van toepassing is:

U heeft een certificaat van vakbekwaamheid
Het T-rijbewijs vervangt het huidige certificaat van vakbekwaamheid. Dit certificaat was voor jongeren vanaf 16 jaar die met een tractor betaalde arbeid verrichtten. Heeft u zo´n certificaat, dan kan dit binnen 1 jaar omgezet worden naar een T-rijbewijs bij uw gemeente (hieraan zijn kosten verbonden).

U heeft geen certificaat van vakbekwaamheid en geen rijbewijs B
Vanaf 18-jarige leeftijd was het, in de oude situatie, niet verplicht over een certificaat van vakbekwaamheid te beschikken. Nu is per 1 juli 2015 een T-rijbewijs verplicht vanaf 16-jarige leeftijd. Het theorie-examen mag vanaf 15,5 jaar worden afgelegd.

U heeft een rijbewijs B
Als u een rijbewijs B heeft (gehaald voor 1 juli 2015), dan kunt u tot 1 juli 2025 categorie T bij laten schrijven op uw rijbewijs.

U gaat een rijbewijs C halen
Toekomstige houders van een rijbewijs C (vrachtwagen) mogen per 1 juli 2015 ook een LBT en MMBS besturen. De categorie T wordt dan automatisch bijgeschreven.

#tractor   #rijbewijs   #werkmaterieel  
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded