Đánh giá về xu hướng di động tại Việt Nam trong năm nay, ông Nam chia sẻ rất lạc quan về sự phát triển của 3G và điện toán di động tại Việt nam. “Năm nay xu hướng chuyển từ điện thoại cơ bản (feature phone) sang smartphone sẽ tiếp tục mạnh mẽ. 3G sẽ đến được nhiều người dùng tại Viêt Nam hơn, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. Công nghệ điện toán di động sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ đặc biệt là trong giáo dục với sự phổ cập rộng rãi của máy tính bảng. Ứng dụng và nội dung trên 3G sẽ ngày càng phong phú hơn”, ông Thiều Phương Nam nhấn mạnh.
Shared publiclyView activity