ถามอะไรไป ไม่มีคำตอบ นั้นคือคำตอบ
Shared publiclyView activity