Profile

Cover photo
Kerstin Forsberg
Works at AstraZeneca
Attended IT University of Gothenburg
Lives in Kungälv
503 followers|67,648 views
AboutPostsYouTube+1's

Stream

Kerstin Forsberg

Shared publicly  - 
 
 
Webbinarium "Att uppgradera (ett nationalbibliotek) till länkad data".

Talare är +Niklas Lindström från Kungliga biblioteket.

Detta webbinarium anordnas i samband med det VINNOVA-finansierade projektet "Kompetensförstärkning kring länkade öppna data" (http://metasolutions.se/projects/kompetensforstarkning-kring-lankade-oppna-data/).

Sammanfattning av Niklas presentation:

Jag (Niklas) jobbar på Kungliga Biblioteket, där vi är i färd med att renovera infrastrukturen för det nationella bibliotekskatalogsystemet Libris. Libris har sedan 2008 publicerat öppen data, främst auktoritetsdata, tillgänglig som bl.a. RDF. I det nya systemet går vi hela vägen, genom att göra länkad data till fundamentet för beskrivningar och kopplingar till annan information. Detta är en genomgripande förändring, som banar väg för en mängd nya möjligheter.

Vi arbetar mycket med att uttrycka beskrivningar som både mappar till välkända och framväxande vokabulär, samt stödjer ett rikt och varierande arv av domänspecifika koncept och termer. Våra utmaningar ligger bl.a. i att hantera ett läge där omvärlden i mångt och mycket sitter fast i åldrade system och rutiner för dataimport och -export, där en hel del information ofta kopieras och förändras i flera led. Därför finns många svåra problem med datakoordination och -kvalitet. Här erbjuder länkad data ett mer direkt samarbete än traditionell dataintegration.

Vi strävar efter att vår information ska bli en naturlig del av – och därmed till fullo kunna dra nytta av – den strukturerade länkade data som är under framväxande på webben. Här finns bl.a. branchspecifik länkad data såsom ämnesord och klassifikationer, samt auktoritetssamlingar för personer och verk. Vidare finns besläktade domäner såsom arkiv och museum, och förstås den större floran av allmänna begrepp i Wikipedia/DBPedia, geografiska platser, organisationer, produkter med mera.

Att göra information både rikare och mer intuitiv är givetvis en stor utmaning, och det finns mycket att beakta för att effektivt kunna dra nytta av det som står till buds.

I samband med detta arbetar vi även med utvecklingen av ett nytt, webbaserat katalogiseringsgränssnitt, vilket ska kunna dra nytta av all den berikade information vi kopplar ihop katalogen med. För detta använder vi standardiserad teknik såsom JSON-LD och SPARQL. Vi har även gjort experiment, bl.a. tillsammans med andra kulturarvsmyndigheter, för att använda information från våra våra respektive institutioner direkt med denna teknik. Vi ser att nytta uppstår genom användning, och det är på detta vis som kvalitet och mervärde bäst uppstår och underhålls.

Webbinariet kommer att ta upp fundamentala principer, tekniska behov, verksamhetsutmaningar, samt de möjligheter vi ser med dessa tillvägagångssätt.
 ·  Translate
This Hangout On Air is hosted by Hannes Ebner. The live video broadcast will begin soon.
Q&A
Preview
Live

1
Add a comment...

Kerstin Forsberg

Shared publicly  - 
 
"'Data natives” who expect their world to be “smart” and seamlessly adapt to them and their taste and habits." <- Tomorrow's clincial research participants, medical prescribers and decisions makers
Digital natives program their thermostat. Data natives expect the thermostat to program itself.
2
1
Chris Mavergames's profile photo
Add a comment...

Kerstin Forsberg

Shared publicly  - 
 
New blog post
It's exiciting to see how the FDA (Food and Drug Administration) now starts to make some nice buzz about their new project called openFDA:  A research project to provide open APIs, raw data downloads, documentation and exampl...
5
5
Neil Tipper's profile photoEgon Willighagen's profile photo
Add a comment...
 
 
Nice presentation that explains the utility of Linked Data and how its being used by the UK's Ordnance Survey.

#LinkedData   #BigData   #SemanticWeb   #OpenData   #LOD  
2
1
John Goodwin's profile photo
Add a comment...
 
Very nice! Thinking of my previous collegue +Bosse Andersson envisioning this when we learned about Wikidata.
 
We published qLabel today, an Open Source JavaScript library that let's anyone create (specific types of) content in more than 300 languages. It uses plenty of Web standards, Semantic Web technologies, Wikidata, Freebase, and all that jazz. Have fun and let me know when you use it!
1
Add a comment...
Have her in circles
503 people
Jerven Bolleman's profile photo

Kerstin Forsberg

Shared publicly  - 
 
When we launched schema.org almost 3 years ago, our main focus was on providing vocabularies for describing entities --- people, places, movies, restaurants, ...  But the Web is not just about static descriptions of entities...
1
Add a comment...

Kerstin Forsberg

Shared publicly  - 
 
Yes, it's a pitty that we got closed gardens of linked data / semantic webs. At the same time it makes it even more important to use ensure we have more entities with open URIs in DBpedia, Wikidata etc.
 
Bing introduces its entity-aware "Knowledge Widget"

Following on the heels of it's Satori entity expansion, Bing today announced its "Knowledge Widget" - a JavaScript-based widget that extracts entities, links them in the page's text, and displays an accompanying carousel of extracted entities.

Here's the announcement:
http://binged.it/1pV2VUS

And the instructions on how to set up a widget:
http://www.bing.com/widget/knowledge

The setup is remarkably straightforward.  Selected whether or not yo want entity images, entity links, both (the default) and you're off to the races.

You can also select whether you want the entity image carousel expanded, collapsed or in auto mode.

The call-out photo shows my own efforts at using the widget, which has the carousel set to "expanded" but otherwise uses the default.  The actual screenshot shows what happens when a user clicks on one of the auto-linked entities - here "Queen Adelaide".

You can see the code here:
http://www.airshock.com/examples/bing/

The text in question is the first chunk of Lytton Strachey's 1921 classic Queen Victoria.  You can see that Bing does a highly credible job of extracting and linking entities.  Color me impressed!

Yet again Bing has proven here it's ability not only to compete with Google's Knowledge Graph, but to innovate in its own right.

And I think this widget is highly innovative, and yet very obvious - obvious as in the Knowledge Graph team may well be asking themselves this morning  "why didn't I think of that?" :)

Whether it's Bing or Google, I see the ability to populate a page with an info box for a specific entity not far behind.

This on a day of announcements from Bing about products that compete with Google..  Almost in passing they also introduce app linking in this announcement.  And Cortona is clearly Bing's answer to Google now:
http://binged.it/1k3dXtJ

#bing   #satori   #knowledgewidget  
1
Add a comment...
 
Very nice. Would be great to make open, linked data a core component of this open innovation effort. Checkout this video that explains the utility of Linked Data and how its being used by the UK's Ordnance Survey http://youtu.be/8qBEkW1wmEM 
 
We believe there is a greater opportunity to advance science. Open Innovation, the new AstraZeneca website portal is the newest way for anyone to submit proposals and development activities to advance science to benefit patients by finding better medicines. To find out more, click here: http://ow.ly/vdpO0
1
Add a comment...
 
Awesome! Great opportunity to create entities on the semantic web for e.g. locations of a company worldwide such as http://www.astrazeneca.com/About-Us/Worldwide-locations cc: +AstraZeneca
 
+Denny Vrandečić has built qLabel; an open source JavaScript library that looks up and displays the labels of entities marked-up in a Web site in the language of the user viewing it. Every entity is marked up with a URI, which is then used to look up the labels in the requested language. You can use any URI that supports look-up using Linked Data standards, in particular +Freebase and Wikidata but you can also publish your own set of entities and labels as RDF or JSON-LD and use them — and at the same time release them to the Semantic Web!

Blog post: http://google-opensource.blogspot.com/2014/04/qlabel-multilingual-content-without.html
Documentation: http://googleknowledge.github.io/qlabel/
Source Code: https://github.com/googleknowledge/qlabel/
2
Add a comment...
 
 
"The linked data and information architecture communities have much to discuss"

Indeed!  An outstanding presentation from +Michael Atherton just delivered at the 2014 IA Summit in San Diego.

Obviously information architecture is squarely within the province of SEO, and so publishing in accordance with linked open data principles is squarely within the province of semantic SEO (and you may have seen some of the examples Mike uses - like the BBC use of linked open data, or data.nytimes.com - discussed here before).

Great stuff. 

#informationarchitecture   #linkedopendata   #semanticweb  
1
Add a comment...
People
Have her in circles
503 people
Jerven Bolleman's profile photo
Work
Occupation
Information Architect
Skills
Information Architecture, Information Management, Semantic Web, Knowledge Management
Employment
 • AstraZeneca
  Information Architect, 2001 - present
  Principal Informatics Scientist improving the utility and value of clinical information. Engaged in the IMI project EHR4CR, W3C Health Care and Life Science (HCLS) interest group for semantic web, Open Biomedical Ontologies (OBO) community, and Clinical data standards organisation CDISC.
 • Instant Context
  CTO, 1999 - 2001
  Commercialized my research in mobile informatics in providing an "instant context for the task at hand" for highly mobile professionals.
 • Astrakan Strategic Development
  Consultant and Trend Watcher, 1997 - 1999
  Information Architect with assignments in information intensive industries working with customers such as Svenska Dagbladet and Volvo Group. Trend Watcher focusing on enablers for intranets, portals and e-business including metadata standards, terminologies, XML standards for mobile devices and early semantic web applications.
 • Volvo Data
  Application Developer and Project Manager, 1980 - 1997
  Data Modeler and Application Developer in different business areas: HR, Transportation Systems, Production Planning and CAE. Project Manager for development projects and change programs including the Volvo Web Wave Project, establishing www technologies and standards, building awareness and knowledge (1995-97).
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Kungälv
Contact Information
Home
Phone
+46 703 203907
Email
Story
Tagline
Information architect, semantic web and linked data enthusiast
Introduction
Information architect, semantic web and linked data enthusiast caring about clinical trial data. Love kayaking, trekking and skiing.
Education
 • IT University of Gothenburg
  Informatics
  Industrial PhD program. PhLic degree in Informatics in the research area of Computer Supported Cooperative Work (CSCW). My research in the Mobile Informatics group concerned the mechanisms needed to provide highly mobile professionals, such as m news journalists, with contextualized information using mobile applications: "Mobile Newsmaking".
Basic Information
Gender
Female
Kerstin Forsberg's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Why FHIR is so cool - also for clinical research
cdisc-end-to-end.blogspot.com

Last week I took an "HL7 FHIR" course under the motto "life long learning". I became enthusiastic about FHIR as it takes away many of my con

Making Sense of Data - Course
datasense.withgoogle.com

Making Sense of Data. Do you work with surveys, demographic information, evaluation data, test scores, or observation data? Are you interest

InChI workshop 29/4: linking chem to bio
cdsouthan.blogspot.com

This post adds context to our April 29th BioIT Boston workshop on "Using the InChI to Transform Connectivity between Chemistry, Biology, Bio

The Coming of the MOOCT?
www.placebocontrol.com

I have not enrolled into the Quantified Diet, but it appears to have a strong social media presence. You can follow the Twitter conversation

Google I/O 2013: The Freebase APIs: Tapping into Google's Knowledge Graph
developers.google.com

Freebase is the open core of Google's Knowledge Graph. The Freebase APIs help developers enhance their applications so they better understan

Is CDISC Controlled Terminology going the wrong way?
cdiscguru.blogspot.com

Today, I downloaded the latest (June 2013) CDISC controlled terminology (CDISC-CT) from the NCI website. I am already communicating (well, i

Semantic Metadata Registry/Repository ← SALUS Blog
www.srdc.com.tr

SALUS has published the Common Data Elements (CDE) that are in use of its use cases. SALUS CDEs can be perceived as the semantic dictionary

Schema.org and JSON-LD
blog.schema.org

We'd like to take a minute to share our enthusiasm for some recent work at W3C: JSON-LD. Schema.org is all about shared vocabulary - it help

CDISC2RDF now part of the FDA/PhUSE Semantic Technology project
cdisc2rdf.com

I'm happy to announce that our pre-competitive CDISC2RDF work now is part of the into the newly launched FDA/PhUSE working group on Emerging

User Experience for the Web
www.class-central.com

Class Central is a free online course aka MOOC aggregator from top universites like Stanford, MIT, Harvard, etc. offered via Coursera, Udaci

Big data is our generation’s civil rights issue, and we don’t know it - ...
radar.oreilly.com

Data doesn't invade people's lives. Lack of control over how it's used does. What's really driving so-called big data isn't the volume of in

Software Engineering for Software as a Service
www.saas-class.org

Software Engineering for Software as a Service is a free online class taught by Armando Fox and David Patterson.

The Semantic Web: Finally Becoming Enterprise-Ready
internet.itbusinessnet.com

Semantic technology promises to bring together data stored in corporate computers with information available on the Internet.

Worldometers - real time world statistics
www.worldometers.info

Live world statistics on population, government and economics, society and media, environment, food, water, energy and health.

Another copy-and-paste frustration
cdiscguru.blogspot.com

Yesterday and today, I worked on implementing the new SDTM oncology and a number of the new draft SDTM-IG 3.1.4 domains in my SDTM-ELT(TM) s

Liveblogging the Open Government Partnership (OGP) launch - O'Reilly Radar
radar.oreilly.com

Today, a historic Open Government Partnership launches in New York City. We''ll be liveblogging the event all day. Transparency has gone glo

YouTube - Steven Pinker - The Stuff of Thought: Language as a window int...
www.youtube.com

Skapa kontoLogga in. Home. BläddraLadda upp. Du, detta är inte tv-reklam. Du använder en gammal webbläsare som YouTube inte längre stöder. V

Clinical Data Exchange Standards between FDA and Pharma Industry
www.bioclinica.com

Update from recent clinical data exchange standards meeting. FDA wants more insight into data origin and an alternative to end SAS transport