Shared publicly  - 
 
JW 王灝兒 多少年 [結他chord譜]
http://daydayguitar.blogspot.hk/2016/02/pRtvIGsmJoQ.html 曲:林家謙 詞:陳詠謙 Key:Ebm 4/4  Arranged By Davids Wong Capo 1 > Play Dm |Dm  Bb|F  C | |Dm  Bbmaj7|F/C C|C| |Dm Bb  |F  前面(路)更闊(我)也想心懷(期)望 C |Dm Bb  |F  ( )途上(或)有愛(我)卻早黯淡(無)光 C |Dm ( )有甚麼(看) ...
Translate
http://daydayguitar.blogspot.hk/2016/02/pRtvIGsmJoQ.html 曲:林家謙 詞:陳詠謙 Key:Ebm 4/4 Arranged By Davids Wong Capo 1 > Play Dm |Dm Bb|F C | |Dm Bbmaj7|F/C C|C| |Dm Bb  |F  前面(路)更闊(我)也想心懷(期)望 C |Dm Bb  |F  ( )途上(或)有...
1
Add a comment...