Profile

Cover photo
Katri Koivuranta
Works at Organization for Transformative Works
Attends University of Helsinki
75 followers|17,976 views
AboutPostsCollections+1'sReviews

Stream

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
Mitkä uskotte olevan uskonnonopetuksen realiteetit Suomessa, rakas KD?

(Julkaistu alunperin blogialustalla 16.11.2014.)

"Lukion uskonnonopetuksen vähentäminen hiertää kristillisdemokraatteja. Hallitus on laskemassa uskonnonopetuksen tuntimäärää ja vastaavasti lisäämässä muun muassa yhteiskuntaopin opetusta. [--] Syyskuussa Räsänen yhdisti Helsingin Sanomien haastattelussa äärijärjestö Isisin toiminnan ymmärtämisen ja uskonnonopetuksen.  'Uskonnollinen lukutaito on tärkeää.'"
- HS 30.10.2014

Olen samaa mieltä uskonnollisen lukutaidon ja tietoisuuden tärkeydestä mutta veikkaan silti, että tuntisuunnitelmaan lisätystä yhteiskuntaopista on enemmän hyötyä Isisin toiminnan ymmärtämisessä. Miksiköhän kristillisdemokraatteja oikeasti hiertää uskonnonopetuksen - joka siis lukiossa ei ole tunnustuksetonta - tuntimäärän vähentäminen?

Lukiolaki (9 §) määrittelee uskonnonopetuksen järjestettävän "sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan opiskelijoiden enemmistö kuuluu" ja lisäksi muuhun uskontokuntaan kuuluvalle "vähintään kolmelle opiskelijalle [...] järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta" pyydettäessä, jos he eivät halua osallistua enemmistön opetukseen. Samalla periaatteella oppilaitoksen tulee pyydettäessä järjestää myös elämänkatsomustietoa uskontokuntaan kuulumattomille. Opiskelijan on siis osallistuttava joko 1) ev.-lut. opetukseen, 2) ev.-lut. tai oman muun uskontonsa opetukseen, 3) ev.-lut. tai ET:n opetukseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki ne opiskelijat, joille oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta ei syystä tai toisesta järjestetä, sijoitetaan ev.-lut. opetukseen. Tämä toteutuu etenkin pienissä homogeenisissa lukioissa, joissa ei välttämättä ole muun opetuksen järjestämiseen vaadittua kolmea opiskelijaa (tai vaikka olisikin, oppilaitos kieltäytyy siitä resurssipulaan vedoten). Lisäksi lukio yleensä aloitetaan 15-16-vuotiaana, ja jostakin mystisestä syystä vasta täysi-ikäiset opiskelijat saavat uskonnollisesta statuksestaan riippumatta vapaasti valita, osallistuvatko uskonnon vai elämänkatsomustiedon opetukseen.

Erosin kirkosta vanhempani luvalla käytyäni rippikoulussa toteamassa, ettei se ollut minun tieni, ja aloitin seuraavana vuonna opiskelun pienen maalaiskunnan lukiossa. Ei-niin-yllättäen kävi niin, että meille kolmelle, neljälle sitä pyytävälle opiskelijalle kieltäydyttiin järjestämästä elämänkatsomustiedon opetusta. Päätöstä perusteltiin sillä, ettei lukiosta löydy ET:n opettajaa, joten opetus olisi pitänyt toteuttaa yhteistyössä isomman naapurikunnan kanssa videotykin välityksellä ("hankalaa", tämä siis noin kahdeksan vuotta sitten) tai järjestämällä meille opiskelijoille kuljetus ("hankalaa JA kallista").

Istuttuani kiltisti vuoden ev.-lut. opetuksessa muutin ja vaihdoin isoon kaupungin lukioon, jossa paahdoin suurella innolla elämänkatsomustiedon lisäksi psykologian, filosofian ja yhteiskuntaopin oppiaineet ns. pitkinä ja kirjoitin niistä lukiourani päätteeksi hyvät arvosanat. En katso ymmärrykseni maailmasta, moraalista ja uskonnoista kärsineen siitä, etten jatkanut ev.-lut. opetuksessa uuteen lukioon siirryttyäni.

Opetussuunnitelmassa elämänkatsomustieto ei kuulu uskonnonopetuksen alaisuuteen yhtenä vaihtoehtona, vaan on erillinen oppiaine ja käsittelee osittain samoja asioita kuin esimerkiksi filosofia tai psykologia ja yhteiskuntaoppi. Näiden oppiaineiden tuntimäärien ja pakollisten kurssien määrien tulisikin ennen kaikkea muodostaa tasapainoinen kokonaisuus: kysymys ei ole siitä, mitä opiskelijoille pitää opettaa, vaan siitä, mitä heidän halutaan oppivan ja mihin oppiaineeseen tämä tulisi sisällyttää.

Sen sijaan, että uskonnonopetus ja elämänkatsomustieto järjestetään erikseen, miksei perustietoisuutta uskonnoista, niiden historiasta ja luonteesta sekä yleisestä moraalikäsityksestä, etiikasta ja hyvästä elämästä kerätä kokonaisuudeksi kolmeen tai neljään kaikille pakolliseen kurssiin? Puhtaasti tunnustuksellinen uskonnonopetus ja nykyisellään elämänkatsomustiedon alle sijoitettu syventävä tietous voitaisiin tällöin siirtää omiksi vapaavalintaisiksi kursseikseen.

Tätä uutta oppiainetta voisimme radikaalisti kutsua katsomustiedoksi.

Lukion opetussuunnitelma http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf#page=160

Lukiolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#L3P9

#lukio #uskonto #politiikka #opetussuunnitelma #elämänkatsomustieto
 ·  Translate
1
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
"Every Reason Your School's Gendered Dress Code Is Probably a Sexist Mess" by Soraya Chemaly of The Huffington Post. A really good overview on how dress code enforces gender stereotypes, even when it's claimed to treat students equally, and how this affects both female and male students on a deeper level in long-term, with some points about the problems it causes non-gender-conforming students.
1
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
LOOK AT THESE PUSSKINS. Guess who's going to see them tomorrow~ <3 #kittens #helsinki #catcafé  
1
Katri Koivuranta's profile photoBlackGrousePhotography's profile photo
2 comments
 
They are just overwhelmingly adorable! +Katri Koivuranta Naturally, feel free to embed this video on your blog post :-)
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
Yayness, finally figured a way to get around the annoying #Google+ bug (it forces your Drive account as your default G+ account whenever you try to share something).

Anyway, I've been literally using #AvastFreeAntivirus for about ten years, with smaller stints with other software, but it's the best for me, works without a hitch and has kept my computers safe all these years. <3
I installed Avast Free Antivirus for Windows and it’s great. Goodbye paid-for antivirus! Download now to stay safe.
1
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
Helsinki got a generous THIRTEEN HOURS of sun in November, three of which were graciously spread over the last two weeks.

Three hours of sun. In two weeks. So don't wonder if you felt a little melancholy last month - it wasn't your fault.
 ·  Translate
Emme tykkää. Päättynyt marraskuu oli Helsingissä harmain sitten vuoden 2000, kertoo HS:Aurinko paistoi koko marraskuun aikana Helsingissä vain 13 tuntia, selviää ilmatieteenlaitoksen Kumpulan-mittauspisteen tuloksista. Helsinki-Vantaan lentoaseman mittauspisteellä aurinko paistoi vieläkin vähemmän, vain 12,5 tuntia.
1
Lexi Gable (Keeper LeFae)'s profile photo
 
Aiya... I know the feeling, though. Things haven't been much better here in New England, and then there's also the freaking snow to put up with as well... >_<
Add a comment...

Katri Koivuranta

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
*laughing like a hyena* I finished reading the trilogy (yes, the entire thing, and yes, it can and does get WORSE) last Christmas, and I've got to say that I enjoy these videos all too much. Because yes, yes to everything you say. Thanks for sharing (it seems to lessen the pain of all the bad)!
4
carazelaya's profile photo
 
+Katri Koivuranta Glad to know you're enjoying them! :D
Add a comment...
Have her in circles
75 people
Nina Pelletier's profile photo
Suliman Khan's profile photo
Brian Ronk's profile photo
khj이니스프리's profile photo
Adams Levine's profile photo
FictionMetro's profile photo
Patrick Lyddy (Kobuu)'s profile photo
John Balz's profile photo
Jonny Singh's profile photo

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
Epäanteeksipyyntö on yhtä tyhjän kanssa

(Julkaistu alunperin blogialustalla 10.04.2015.)

Naamakirjan naisnörttiryhmässä haeskeltiin suomennosta ilmaisulle fake apology tai non-apology, joka siis on mielipahaa aiheuttaneen teon tai tekemättä jättämisen jälkeinen anteeksipyyntö, jota kielellisesti merkitään anteeksipyynnön tunnuksilla mutta tavalla tai toisella tekee itsensä tyhjäksi.

Yleensä tyhjäksi tekeminen tapahtuu siirtämällä vastuu tapahtuneesta anteeksipyyntöä vaatineen harteille (vrt. "pahoittelemme, että jotkut kokivat mainoksen loukkaavana" vastaan "pahoittelemme, että julkaisimme harkitsemattoman ja stereotypioita viljelevän mainoksen"). Pahoittelija on tavallisesti jokin instituutio, kuten esimerkin mainoksen tilannut tai tehnyt yritys, joka julkaisee kirjallisen anteeksipyynnön sosiaalisessa tai perinteisessä mediassa.

Vaasan yliopiston professori Hannu Katajamäki tiivisti kirjoituksessaan "Kieli heikkenee" vilpittömän ja välinpitämättömän anteeksipyynnön eron jo yli vuosi sitten: "Pahoittelu ei ole anteeksipyyntö. Se on väkinäisesti puristettu ylimielinen urahdus, joka viestii: 'Ei tässä oikeastaan [minun mielestäni] ole aihetta mihinkään, mutta pahoitellaan nyt, niin olette tyytyväisiä.' Pahoittelija ylentää itsensä ja alentaa pahoittelun kohteen."

Koska Google-fu on todistetusti minussa vahva, innostuin tutkimaan, onko termille non-apology virallisesti hyväksyttyä ilmaisua (eli sellaista, jolle Kotus on edes pitkin hampain näyttänyt vihreää valoa). Yksinkertainen sanahaku tuotti sekä useampia suomen kielen sanalistoja että joitakin etäisesti Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen liitettäviä sivuja, mutta ei varsinaisia viittauksia termiin, joka lienee vielä niin uusi, ettei se ole päätynyt Kotuksen kynän alle.

Yllättäen karvalakkihaku tuotti myös helmen. Laura Carlsonin pro gradu "Anteeksipyynnön kontekstit keskustelussa" (Helsingin yliopisto 2014) käsittelee eksplisiittisten (ääneen lausuttujen) anteeksipyyntöjen esiintymistä keskusteluissa ja niiden funktioita. Hän toteaa johdannossa: "Jos tehdään jotain, mikä muuten käsitettäisiin epäkohteliaana tai sopimattomana käytöksenä, voidaan [tavaksi tullut] anteeksipyyntö tuottaa jo ennalta, jolloin se on lähinnä väline oikeuttaa tällainen teko. -- [A]nteeksipyyntö uhkaa sen tuottajan positiivisia kasvoja, sillä tuottaessaan sen hän samalla myöntää tehneensä toiselle jotain haittaa."

Carlsonin aineistosta kummunnut minua kiinnostava osio oli kohdassa 3.5.2, jossa Carlson analysoi mielipahaa aiheuttaneiden keskustelijoiden anteeksipyynnön tuottamista jälkikäteen. Koska tutkimus kuitenkin perustuu yksityishenkilöiden välillä käytyjen suullisten keskusteluiden analyysiin, sen tulokset eivät päde instituution tuottamaan anteeksipyyntöön. Aineistosta on myös huomattava, että anteeksipyytäjän roolissa oleva tuntuu aidosti katuvan tekoaan.

Keskeisin non-apologyn vaikutin näyttää siis olevan halu torjua anteeksipyynnön tuottajan positiivisiin kasvoihin kohdistuva uhka. Oleellisinta on tässä yhteydessä ymmärtää, että vilpitön anteeksipyyntö myöntää sen tuottajan tehneen jotakin väärin, mitä yksikään vähääkään isompi yritys tai instanssi ei yleensä halua tehdä. Tällöin uhka kohdistetaan pois itsestä: "Anteeksi, että pahoitit mielesi." Non-apology mitätöi sen mahdollisuuden, että anteeksipyytäjä olisi väärässä ja vastuussa mielen pahoittamisesta.

Mikä sitten olisi suomenkielinen vastine termille? Epäanteeksipyyntöä ja muka-anteeksipyyntöä on ehdotettu: kielioppisääntöjä noudattava muodollinen anteeksipyyntö voisi ajaa saman asian, koska se jättää anteeksipyynnön vilpittömyyden tason sopivan epäselväksi. Muodollisen anteeksipyynnön esittäminen mielensä pahoittaneelle riittää: oikeasti ei tarvitse olla pahoillaan, kunhan vain pyytää anteeksi. Se nyt oli sellainen mielensäpahoittaja.

Tuomas Kyrön romaanissa ollutta sanaa mielensäpahoittaja viljellään runsaasti. Katajamäkeä lainaten ongelma on siinä, että sanaa käytetään "alentamaan" pahoittelun kohde ja mitätöimään syntynyt mielipaha silloinkin, kun se on aiheellista. Epäkohdasta huomauttanut ihminen kuitataan mielensäpahoittajaksi, äärimmäisessä tapauksessa asiaa sen kummemmin tuntematta, ja epäkohtaan syyllinen poistuu paikalta vaivihkaa - ilman sanktiota.

Katajamäki: Kieli heikkenee http://www.uva.fi/fi/blogs/expert/aluekehityksen_arki/kieli_heikkenee/

Carlson: Anteeksipyynnön kontekstit keskustelussa (PDF) https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153325/anteeksi.pdf

#kohteliaisuus #keskusteluanalyysi #suomenkieli #mielensäpahoittaja #pragmatiikka  
 ·  Translate
1
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
This is going into my daily regime. #health #deskjob #wristpain #carpaltunnel
2
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
Watch this brilliant, brilliant short film by Em Ford and remember that 1) negative comments are worth shit, ignore them, 2) you look beautiful. #makeup #socialmedia #acne #feminism  
1
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
So I had a rant. #PUA #sexism #feminism  
So I was stomping around the internet, inwardly fuming about gamer girls and sexism and the way lad's mags constantly underestimate men, when I ran into this YouTube video which was advertized to m...
1
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
"The vote was 105 to 92, with one MP absent."

It still needs to pass in the Grand Committee and the second vote in the parliament, but the former is practically a done deal, the members are something like 14 to 7 with four still unsure, so even if they all voted against, it'd pass. And I don't see why *does a quick calculation* more than six people would suddenly decide that they don't support the bill after all.
The Finnish Parliament has approved a bill allowing same-sex marriage. The vote was 105 to 92, with one MP absent.
1
Add a comment...

Katri Koivuranta

Shared publicly  - 
 
*tears of joy* #wunderlist #googlecalendar  
As the most requested feature lighting up our switchboard, we’re incredibly excited to be launching Wunderlist’s brand new Calendar Feed! With our latest integration, you can now get the big picture of all your to-dos with a due date, in your calendar of choice. Whether it’s managing your team’s...
1
Add a comment...
Katri's Collections
People
Have her in circles
75 people
Nina Pelletier's profile photo
Suliman Khan's profile photo
Brian Ronk's profile photo
khj이니스프리's profile photo
Adams Levine's profile photo
FictionMetro's profile photo
Patrick Lyddy (Kobuu)'s profile photo
John Balz's profile photo
Jonny Singh's profile photo
Education
 • University of Helsinki
  English Philology, 2014 - present
  Master's Degree
 • University of Helsinki
  English Philology, 2010 - 2014
  Bachelor's Degree
 • Ressu Upper Secondary School
  Matriculation Examination, 2007 - 2010
Story
Tagline
She-Who-Cannot-Paint-So-Paints-With-Words
Introduction
Katri (Kay) dapples in geekery, activism, studying in a university, and photography.

She is predominantly a writer, an information hoarder, a coffee addict, a feminist and childfree, but also a culinary genius (read: mixes together random stuff and most of the time it turns out tasty), a fairly skilled experimental writer (she thinks playing around with typography is fun), a championship cuddler, a Cat Bed of Extraordinary Quality™ (no customer reviews available unless you're a medium; possibly a small will do), a black-belt google-fu practitioner, an endless source of anecdotes, a prolific rambler, and a stationary one-woman stand-up comedy tour.

She doesn't normally use the Oxford comma but thought that these lists were getting too long without it.
Work
Occupation
Student
Skills
translating, research, proofreading, creative writing, information gathering, typing, photography
Employment
 • Organization for Transformative Works
  Translation Volunteer, 2014 - present
 • Freelancer
  Translator, Proofreader, 2012 - present
 • Amnesty International
  Fundraiser, 2009 - 2009
Basic Information
Gender
Female
Katri Koivuranta's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Finland Trolls Russia With Tom of Finland Stamps
www.bilerico.com

Finland's national public broadcasting company has sent a group of letters and parcels to Russia adorned with Tom of Finland stamps, to test

Mr Lucian's Ars Goetia
www.indiegogo.com

A new fully-illustrated, modern English edition of the iconic 17th century book of Demonology.

Eduskunnan vessassa
nuortenparlamentti.blogspot.com

Eduskunnan vessassa Eduskunnan vessassa on sileää vessapaperia eduskunnan vessasta saa laastareita Kaikki on puhtaan valkoista tai kiiltävää

28 Unsettling Animal Mashups That Should Probably Never Have Happened
www.buzzfeed.com

Courtesy of the often weird but always brilliant @animangles .

12 Ways To Procrastinate
www.boredpanda.org

Angela Liao, the comic illustrator behind 20px, came up with and depicted 12 different categories of procrastinators. Do you recognize yours

Nigella Lawson Walks Out On Alleged Domestic Abuser Charles Saatchi
feeds.gawker.com

The appearance of moving men taking boxes out of the home where Charles Saatchi and Nigella Lawson share with their kids — about two weeks a

How I see my dog VS how my dog sees me - The Oatmeal
theoatmeal.com

How I see my dog VS how my dog sees me. Comics: Random Most Popular All Cats Grammar Food Animals Tech. How I see my dog. How my dog sees me

Dragon Age 2 Lead Writer Blasts Homophobic Fan
www.escapistmagazine.com

The romances in Dragon Age 2 are for everyone, says the games lead writer, not just for the straight, male gamer.

Six Weird Signs You're Way Too Stressed
news.menshealth.com

If you&#39;re noticing these strange symptoms, you need some r&amp;r

Triple Town
plus.google.com

Triple Town, by Spry Fox, is an original puzzle game in which you try to create a great city!

Confessions of a Skyrim Addict, or: Looking for love in several wrong pl...
geekgirlsfinland.blogspot.com

Mia Meri Zamiilat, the leading lady of this story. (All images are screencaptures from the game.) "Wait here." "Ok, be careful now." I looke

Rape Prevention Effort Refreshingly Manages To Avoid Victim Blaming
jezebel.com

Too often, well-meaning campaigns to prevent sexual assault end up putting the onus of rape prevention on the victims— don't wear sexy cloth

4 Old Sayings About Family That Are (Sometimes) B.S.
www.cracked.com

Everything you know and have comes from your family. Even if you could somehow forget that fact, society continually hammers you with the id

Charon's Claw by R. A. Salvatore - Risingshadow
en.risingshadow.net

Title: Charon's Claw, Series: The Neverwinter Saga (part 3), Author(s): R. A. Salvatore, Genre: Fantasy, Publish date: August 7, 2012

What is this?
bookstorebloggerconxn.com

Two book bloggers started this website as our way to help support the independent book industry. We have witnessed the power of reader-to-re

Tumblr Savior
bjornstar.com

The current version of Tumblr Savior is v0.4.3 You can download Tumblr Savior from the following locations: • Tumblr Savior for Chrome • Tum

Why Women Should Be Allowed To Take Their Shirts Off In Public
goodmenproject.com

Trigger warning for mentions of rape, and NSFW warning for pictures of shirtless people. Occasionally, I ask people to explain things. My la

Jim C. Hines » Striking a Pose (Women and Fantasy Covers)
www.jimchines.com

A while back, we had a discussion on the blog about the cover art for my princess novels. For the most part, I really like these covers, but

Peeps, if you ever happen to find yourselves in Helsinki and want to visit an interesting, large and lively establishment wherein to procure yourself some second-hand books mainly in languages other than Finnish, head over to Arkadia International Bookshop. They've got a huge selection, reasonable prices, lots of interesting nooks and crannies, a piano, a chapel, a warehouse with dozens of boxes of books you're welcome to rifle through, and a boa! ... Seriously speaking, though, I like what they've done with the system after the move a few years ago; most of the stock is on the shelves but there's also stuff in boxes, easily available for perusal, and organised by genre/category/language. There's a pool table available for a small hourly fee, and also tea and cookies and whatever happens to be there the day you walk in. They hold numerous events at the shop and the owner is quite possibly the friendliest antiquarian in Helsinki. And by the way? I wasn't joking about the boa.
• • •
Public - a year ago
reviewed a year ago
1 review
Map
Map
Map