Profile cover photo
Profile photo
Katakomby Klatovy
11 followers -
Expozice v kryptě v komplexu jezuitských budov v Klatovech.
Expozice v kryptě v komplexu jezuitských budov v Klatovech.

11 followers
About
Katakomby Klatovy's posts

Post has attachment

Post has attachment
Před týdnem vrcholily Barokní jezuitské Klatovy.
Připomeňte si jejich atmosféru fotografiemi.
Fotogalerie již zpracovány!
http://www.katakomby.cz/galeri…/baroknijezuitskeklatovy/2015
Photo

Post has shared content
Barokní jezuitské Klatovy 2015 - a co dál ?
Již podeváté se o posledním dubnovém víkendu uskutečnil v Klatovech projekt Barokní jezuitské Klatovy. Přestože patřím k těm, kteří jej organizují, dovolím si jej nyní několika řádky komentovat. Snad mohu. Projekt je od svého začátku pojat barokně - zní v n...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Barokní jezuitské Klatovy 2015
neděle 26. dubna od 17.00 hodin, klatovské katakomby

Ignaciánská spiritualita a duchovní svět současného člověka
P. Ing. František Hylmar, SJ

Barokní jezuitské Klatovy svědčí o tom, že specifický duchovní přístup jezuitského řádu ke světu, k člověku s jeho vnitřním vesmírem a k Bohu prokázal v minulosti svou životnost a životodárnost. Vycházíme-li z toho, že dílo člověka má kořeny a živnou půdu v jeho mysli a srdci, v hloubi jeho tužeb a v šíři jeho horizontů, musí nás zajímat jeho duch.

Proto nedělní večerní setkání v katakombách představí spiritualitu, kterou jezuitská tradice dodnes předává prostřednictvím duchovních cvičení, duchovního doprovázení a škol modlitby.

Současný člověk nemá menší duchovní potřeby, možnosti a ambice než v minulosti. Jaké prostředky k jejich uchopení, naplňování a rozvíjení mu ignaciánské pojetí duchovního života nabízí?

http://www.katakomby.cz/hylmarfrantisek?year=6139#2635

#BJK2015  

Barokní jezuitské Klatovy 2015

V posledním sobotním příspěvku Jezuitské Klatovy – nové centrum bádání o českém baroku se doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., ohlédne za minulými osmi ročníky, přidá zhodnocení ročníku devátého i výhled na ročník desátý.

Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor archivnictví-dějepis v letech 1968–1973. V diplomové (i disertační) práci se věnovala rodu pánů z Vartenberka před rokem 1420. Od roku 1974 působí v Archivu UK (nyní v Ústavu dějin UK a archivu UK), současně přednášela na FF UK a PedF UK, nyní je členkou rady doktorských studií Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, vedle toho se účastní závěrečných a doktorských zkoušek na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Zabývá se zejména dějinami školství a církevními dějinami 16.–18. století; v tomto oboru publikovala řadu odborných prací.

#BJK2015  

Post has attachment

Barokní jezuitské Klatovy 2015

Ondřej Koupil
Svatováclavská bible: jezuitská edice českého biblické překladu dokončená před 300 lety

Od 70. let 17. století do 2. desetiletí 18. století vydávali jezuité ve své pražské tiskárně český překlad bible opatřený komentáři. Tři svazky jsou spojeny hlavně se jmény Jiří Konstanc SI, Matěj Štajer SI a Jan Barner SI. Referát toto vydání bible krátce představí. Referující připravuje v nakladatelství Karolinum v tomto roce spolu s historikem a bohemistou Jiřím M. Havlíkem a kunsthistorikem Martinem Mádlem k vydání antologii z textu Svatováclavské bible, která by měla připomenout kulaté 300. výročí dokončení této biblické edice (1715) – referát představí právě pobíhající práci tohoto týmu a celý projekt.

Ondřej Koupil vystudoval latinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje v Benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově jako editor knižní řady Pietas benedictina a v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Jako bohemista se věnuje gramatografii češtiny v 16.–19. století a písemnictví raného novověku. Překládá z latiny (sv. Benedikt z Nursie, sv. Augustin, Jan Cassianus, sv. Bernard, Girolamo Savonarola). Na tomto klatovském setkání vystupuje jako soukromá osoba.

#BJK2015  
Wait while more posts are being loaded