Profile

Cover photo
KARIM SAEED
1,759 followers|2,529,514 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's

Stream

Pinned

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
 
(سلام_ 
اگر از دوستان و یا هر شخصی می تونم سواال کنم چطور این پست (پست داغ شده است )
لطفا نظر بدهید .فقط برای اینکه چطور این پست با یک کامنت و شاید یک لایک (پست داغ شده است 
!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
 ·  Translate
32
Ana Isabel Ramirez Garcia's profile photoKARIM SAEED's profile photoc i n d e r e ll a ღミ

's profile photo
20 comments
 
مرسی:-)

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
 
 
ﻧﻮﺷﺘﻢ %50 ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : " ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ "!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : %75 ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : " ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ "!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﯿﺰﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ
ﻓﺮﻭﺧﺖ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ
ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ .
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ
ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ , ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ,
ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻓﺎﺣﺸﻪ , ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ !
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪ , ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ
ﺷﺪ , ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ , ﻧﺨﺒﻪ
ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ ,
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶ
ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ , ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ ﺷﺪ , ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ , ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ ,
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ , ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﯼ ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ , ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ
ﻧﺪﺍﺩ ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ , ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ
ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ،لامصب ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ بودى...
مردم یمن بمباران میشن ؟
به ما چه !
هشت سال زیر موشکای صدام تیکه تیکه شدیم ، خمینی هم چنان میخواست بره کربلا ، یه موشک خورد شمال تهران و محل زندگی بزرگان ، جام زهر نوشید...
اونا هم بجنگن و شهید شن یا جام زهر بنوشن ، هنوز بعضی مناطق جنگ زده بازسازی نشده.....
--
%%داعش عراقیارو میکشه؟
بهتر !
اسیرای مارو تو شهرای شیعه نشینشون به تف و حقارت کشیدن ، یک شیعه عراقی تو جنگ طرف ایرانو نگرفت...‌.
همین عراقی ها سه سال پیش به تبدیل خلیج فارس به عربی رای مثبت دادند....

٪٪ بچه های غزه گرسنن؟؟
به درک !
دم دروازه غار پایتخمون ، بچه ده ساله از گشنگی مواد میفروشه

٪٪ دخترای ایزدی کنیز میشن؟
به جهنم !
سن فحشا دختران از سر فقر تو کشورم رسیده به۱۳.
--
پولی که به ایران رواست ،
به لبنان حرامه
به غزه حرامه
به سوریه حرامه
پولی که به بیمارستان رواست ،
به ساخت ضریح حرامه ،
پول نفتی که بچه یتیم رواست ،
به آغا زاده حرامه ،
خیری که به نون خشکی ۱۳ ساله رواست ،
به بچه آخوند پورشه سوار حرامه.....
 ·  Translate
8 comments on original post
1

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
 
 
اندوه که از حد بگذرد.،‌
جایش را میدهد به یک بی اعتنایی مزمن،،
دیگر مهم نیست ، بودن یا نبودن
دوست داشتن یا نداشتن،،
آنچه اهمیت دارد
کشداری رخوتناک حسی است که دیگر تورا به واکنش نمی کشاند!
در آن لحظه فقط در سکوت غرق میشوی و
نگاه میکنی و نگاه...!
 ·  Translate
21 comments on original post
1

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
1

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
1
Have them in circles
1,759 people
Mehri Pishva's profile photo
Виталий Щузбаков's profile photo
mhmod mortzv's profile photo
abdollah afshary's profile photo
Razika Zizo's profile photo
Bosch Auto Parts's profile photo
Very nice Ali ghorbani's profile photo
Priyanka Nath's profile photo
Darya H's profile photo

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
 
 
این بهشتی را که گفتی جنده خانه است ای خدا
بدتر از  فحشا  درون  حوزه ها  زیر  عبا

زن سراسر گشته حیوانی به چشمانت  دولا
لخت و عریان لنگ هایش را دهد روی هوا

خوردن و نوشیدن و گشتن کنار هرزه ها
قدر انسان می رسد اندازه ی یک چارپا

مرد با هفتاد حوری روز و شبها در جماع
مرغ پخته خنده را سر میدهد در دیگها

من کنم باور که در جوی عسل یا شیرها
قاتلان را میدهی پاداش بی چون و چرا

 میبری کفتارها را توی کاخی از طلا
یا فلان بن فلان آخوند رذل و بی حیا

آن بهشت آرزوها می شود مثل همین
صیغه خانه » در کنار مرقد آقا رضا »

زندگی گردد فقط در پیچ و تاب    بیضه ها
آنچه خود نامیده ای در توی آیاتت زنا

سر نمی آرم  فرود هرگز به پیش پای تو
حرفهایت  گشته در نزدم همه باد هوا

آنکه انسان را پس از مرگش جهنم افکند
شک نخواهم کرد شک دارد که مالیخولیا

من شراب سرخ آزادی ازل نوشیده ام
ننگ بادا  شرم بادا گر کنم سجده تو را

مثل یک پروانه ام پروانه من عاشق ترین
رقص رقصان در میان شعله هایم در صفا

در نگاهم حوریانت جنده تر از جنده اند
مثل مردانی که دارند از جنایت دکترا

می کنم تف آن بهشتت در جهنم سر خوشم
کاسه ها و کوزه ها را جمع کن از پیش پا
 ·  Translate
1 comment on original post
1

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
 
 
💙 High Altar on 500px by Dylan Gehlken, Adelaide, Australia☀  Canon EOS 5D Mark III-f/20-1s-16mm-iso100, 600✱900px-rating:99.8◉  Photo location: Google Maps  http://ift.tt/1KrsA5U
💙 High Altar on 500px by Dylan Gehlken, Adelaide, Australia☀  Canon EOS 5D Mark III-f/20-1s-16mm-iso100, 600✱900px-rating:99.8◉  Photo location: Google Maps 
View original post
1

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
1

KARIM SAEED

Shared publicly  - 
 
 
Built to tackle any climate you come across. 
View original post
2
People
Have them in circles
1,759 people
Mehri Pishva's profile photo
Виталий Щузбаков's profile photo
mhmod mortzv's profile photo
abdollah afshary's profile photo
Razika Zizo's profile photo
Bosch Auto Parts's profile photo
Very nice Ali ghorbani's profile photo
Priyanka Nath's profile photo
Darya H's profile photo
Collections KARIM is following
Story
Tagline
*با تغییر خودمان محیط اطراف راهم تغییر دهیم*
Links
KARIM SAEED's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
آیا غذاهای آبی رنگ هم وجود دارند؟ | شگفتیها
www.shegeftiha.com

آیا غذاهای آبی رنگ هم وجود دارند؟ ۹ فروردین ۱۳۹۱ توسط mehrdad. حدود ۳۰ سال پیش، مرحوم جورج کارلین سوال خیلی معروفی رو مطرح کرد . این سوال که

Top 10 most unhealthy, cancer-causing foods - never eat these again!
www.naturalnews.com

Top 10 most unhealthy, cancer-causing foods - never eat these again!

Monsanto weedkiller and GM maize in 'shocking' cancer study
www.thegrocer.co.uk

The world’s best-selling weedkiller, and a genetically modified maize resistant to it, can cause tumours, multiple organ damage and lead to

دو میلیون نفر از دریافت یارانه در ایران محروم می شوند
ir.voanews.com

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی اعلام کرد افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند در فهرست نخست گروه هایی هستند که از دریافت یارانه حذف می ش

Face Eye Feather Yellow Blue Make-up Model
hdwallpapers.cat

Face eye feather yellow blue make-up model - Wallpaper needed? Download FULL HD, 4k, Ultra resolution desktop background images for free! #1

Taking to the skies and seas with Flying Yacht - Industry Tap
www.industrytap.com

Taking to the skies and seas with Flying Yacht - Industry Tap

تغییر ذهنیت - هوشیاری برتر
persian.ava360.com

مسئولیت زندگی خود را بپذیرید. و بدانید که این خود شما هستید که شما را به هر کجایی که می خواهید خواهد برد و نه هیچ کس دیگری..."لس براون"...

Antonio Orozco - Temblando (VEVO Originals)
www.ava360.com

Music video by Antonio Orozco performing Temblando. (C) 2014 Universal Music Spain, S.L.

دانشگاه نیویورک: ظروف پلاستیکی می تواند باعث افزایش قند خون و فشار خون شود
ir.voanews.com

دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک، در مورد سالم بودن غذاهای ذخیره شده در ظرف های پلاستیکی مورد تأیید و پرمصرف، ابراز تردید کرده اند.

خبرنگاران در وین منتظر اعلام رسمی توافق اتمی با ایران هستند
ir.voanews.com

برخی منابع می گویند اختلافات باقیمانده میان ایران و شش قدرت جهانی کاهش زیادی یافته و خبرنگاران در وین احتمال می دهند روز سه شنبه خبر توافق ج

وزیر خارجه ایران چرا عصبانی است؟
ir.voanews.com

رابرت پاتنام، دانشمند علوم سیاسی، نوشته است که دیپلماسی بازی ای در دو سطح است. مذاکره کننده تنها در سطح کشورهای دیگر مذاکره نمی کند، بلکه در