Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy
3 followers
3 followers
About
Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy's posts

Post has attachment


Miło nam poinformować, że wystartowaliśmy z kolejnym naszym projektem - www.ochronamarki.eu. Jest to strona dedykowana dla osób zainteresowanych rejestracją znaku towarowego. Na www.ochronamarki.eu oferujemy usługę obejmującą weryfikację znaku, opracowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed UPRP.

Post has attachment
W związku z licznymi zmianami prawa jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. doszło również do zmiany zasad związanych z możliwością uznania danego wydatku jako koszt uzyskania przychodów na gruncie PIT i CIT. Obecnie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

Post has attachment
W związku z działalnością ustawodawcy zmierzającą do uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce, o której mowa była w kilku poprzednich artykułach, w dniu 5 września 2016 r. uchwalona została ustawa nowelizująca przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT). W chwili obecnej oczekuje ona jedynie na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Post has attachment
W dniu 22 września 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza szereg zmian w przepisach podatkowych w tym w szczególności nową stawkę CIT w wysokości 15%. Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2017 r.

Post has attachment
W związku ze zintensyfikowanymi w ostatnim czasie działaniami organów podatkowych zmierzającymi do tzw. uszczelnienia systemu VAT w Polsce, a w związku z tym również w obliczu wzmożonych kontroli w zakresie procedury wystawiania oraz „handlu” pustymi fakturami, dużą uwagę podatnicy winni zacząć przywiązywać do szczegółowego i sumiennego dokumentowania poszczególnych dostaw towarów otrzymywanych od kontrahentów oraz weryfikowania informacji zamieszczonych na otrzymywanych w związku z tymi dostawami fakturach.

Post has attachment
W obrocie zdarzają się sytuacje, w których mimo uzyskania już uprzednio przez inwestora pozwolenia na użytkowanie dochodzi do stwierdzenia nieważności warunków zabudowy, których wydanie zainicjowało cały proces budowlany. Jest to sytuacja niezwykle newralgiczna dla inwestora, gdyż oznacza to, iż do stwierdzenia nieważności warunków zabudowy doszło już po wzniesieniu obiektu budowlanego, którego one dotyczyły.

Post has attachment
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym na naszej stronie dedykowanej dla sektora e-commerce - RegulaminSklepu.com, dotyczącym rękojmi w relacjach B2B w działalności sklepów internetowych.

Post has attachment
Od 1 września 2016 r., mocą nowelizacji Kodeksu pracy dokonanej ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 910), pracodawca zobowiązany będzie do przedłożenia pracownikowi dokumentu określającego ustalenia w zakresie stron umowy o pracę, rodzaju umowy oraz jej warunków, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Post has attachment
Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym wystartowaliśmy z naszą nową marką - RegulaminSklepu.com. To projekt dedykowany dla branży e-commerce, w ramach którego oferujemy kompletną dokumentacją sklepu internetowego, stały monitoring prawny oraz dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Post has attachment
W ostatnim czasie co raz bardziej powszechne w obrocie stały się procedury połączeń spółek. Nic w tym dziwnego zaważywszy na dynamiczne zmiany zachodzące w obrocie oraz fakt, iż w przypadku wdrożenia takiego rozwiązania co do zasady mamy do czynienia zarazem z kontynuacją prawną, jak i sukcesją. Coraz powszechniejsze staje się także wdrażanie takich procedur z udziałem kapitałów obcych po stronie spółek przejmowanych co wiązać należy z globalizacją gospodarki.
Wait while more posts are being loaded