Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska
4 followers
4 followers
About
Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kapała-Sokalska's posts

Post has attachment
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wpisem na blogu prawniczym adwokat Agnieszki Kapały-Sokalskiej. Mecenas wyjaśnia w nim, czy błędne zatytułowanie pisma, stanowiącego środek zaskarżenia, jest przeszkodą do nadania mu właściwego biegu przez sąd. #pomocprawna #adwokat #sąd

Post has attachment
Do właściwości sądów okręgowych należą w szczególności sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe (z wyjątkami). Oznacza to, że jeśli powód wnosi pozew o roszczenie niemajątkowe (np. żąda opublikowania przeprosin w sprawie o ochronę dóbr osobistych) i łącznie z nim dochodzone roszczenie majątkowe (np. jednocześnie żąda zadośćuczynienia), to właściwym do rozpoznania jego sprawy jest sąd okręgowy - bez względu na wartość dochodzonych żądań majątkowych. #adwokat #pomocprawna #edukacjaprawna #sąd #ochronadóbrosobistych #zadośćuczynienie

Post has attachment
Zapraszamy do lektury najnowszego wpisu na blogu prawniczym mec. Kapały-Sokalskiej. #Adwokat porusza w nim problematykę skutków sprzeciwu od nakazu zapłaty wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym- w oparciu o jedną z najnowszych uchwał Sądu Najwyższego (Uchwała z dnia 9 czerwca 2017 r., III CZP 21/17). #sąd #SN #komornik #nakazzapłaty #edukacjaprawna #pomocprawna

Post has attachment
Serdecznie zapraszamy do lektury bloga adw. Kapały-Sokalskiej o dochodzeniu roszczeń pieniężnych. W najnowszym wpisie mecenas porusza tematykę bankowych tytułów egzekucyjnych w kontekście jednej z najnowszych uchwał Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 9 czerwca 2017 roku, III CZP 17/17). #adwokat #pomocprawna #komornik #nakazzapłaty

Post has attachment
Sąd Najwyższy podkreślił w wyroku z dnia 7 czerwca 2017 roku, że nie nazwa umowy jest najistotniejsza, lecz sposób wykonywania umowy (sygn. akt: I PK 176/16). Nazwanie przez strony danej umowy umową zlecenia, nie musi oznaczać, że dana umowa nie jest w rzeczywistości np. umową o pracę. #sąd #prawo #pomocprawna #adwokat

Post has attachment

Post has attachment
Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów, które wydane zostało na rozprawie, liczy się od jego ogłoszenia, chyba że strona zażądała doręczenia postanowienia (art. 394 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). Tak przyjął Sąd Najwyższy w uchwale, ktora zapadła w składzie 3 sędziów pod sygnaturą akt: III CZP 115/16. #sąd #pomocprawna #edukacjaprawna #adwokat

Post has attachment
Adw. Kapała-Sokalska bierze udział w Sopockim Festiwalu Finansowym. Dziś, na Placu Przyjaciół Sopotu, przy specjalnym stoisku edukacyjnym, można było porozmawiać z mecenas m.in. o różnych aspektach dochodzenia w sądzie roszczeń pieniężnych.
PhotoPhotoPhoto
06.06.2017
3 Photos - View album

Post has attachment
O tym, w jakim miejscu pisma należy złożyć podpis, by można było uznać, że odnosi się on do zawartych w piśmie oświadczeń wiedzy i woli osoby go składającej, wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu, które zapadło w sprawie o sygn. akt: V CZ 23/17. #prawo #pomocprawna #adwokat

Post has attachment
W dniu 7 czerwca mec. Agnieszka Kapała-Sokalska poprowadzi, w ramach Sopockiego Festiwalu Finansowego, szkolenie z zakresu prawa spadkowego. Zapraszamy do Sopoteki! Szkolenie odbędzie się w godz. 16:00-17:00. #adwokat #pomocprawna #spadki
Wait while more posts are being loaded