Profile cover photo
Profile photo
KALB Accountants
7 followers -
KALB Accountants te Valkenswaard: informatie en nieuws!
KALB Accountants te Valkenswaard: informatie en nieuws!

7 followers
About
Posts

De 7 meest gemaakte factuur-fouten

Net als iedere ondernemer wilt u uw factuur zo snel mogelijk betaald krijgen. Helaas heeft u echter het betaalgedrag van uw klant niet volledig zelf in de hand. Maar u kunt er wèl voor zorgen dat uw factuur in ieder geval niet 'onder op de stapel' belandt vanwege fouten of onduidelijkheden.

Een juist opgestelde factuur wordt sneller betaald dan een factuur met fouten en/of onduidelijkheden. Zeker zo belangrijk: een onjuist of onvolledig opgestelde factuur kan later voor problemen zorgen bij het incasseren van uw geld door bijvoorbeeld een deurwaarder. Zelfs in die mate dat u dan wellicht niet naar de rechter kunt stappen als uw klant niet betaalt.

Daarom onderstaand de 7 meest gemaakte factuur-fouten.

Fout 1: geen (juist) KvK-nummer
Het lijkt een open deur, maar bij menig bedrijf staat het KvK-nummer niet standaard op de factuur. Of er wordt een foutief nummer vermeld, bijvoorbeeld doordat twee cijfers zijn omgedraaid.
Het lijkt een kleinigheidje, maar... zonder (correct) KvK-nummer is de rechtsvorm onbekend. Zo kunt u niet gerechtelijk incasseren als de klant niet betaalt. U bent dan immers niet degene waarmee zaken is gedaan.

Fout 2: geen factuur- en vervaldatum
Een datum wordt nog wel eens vergeten. Zonder factuurdatum en vervaldatum kunt u een niet betalende klant niet dagvaarden. De factuur is immers niet vervallen. Vermeld voor de duidelijkheid dus altijd de factuurdatum (=datum opmaken factuur) en de vervaldatum (=uiterste betaaldatum, bijvoorbeeld 'betaaltermijn: 30 dagen' of 'uiterlijk te voldoen op ...') op uw facturen.

Fout 3: Onjuiste klantnaam
Cruciaal is ook een juiste tenaamstelling. Met name bij vorderingen op consumenten komt veelvuldig voor dat er een ‘familie’ wordt aangeschreven ('Factuur aan: Fam. de Bruin'). Maar... een 'familie' kun u niet aansprakelijk stellen en dus niet dagvaarden. Heeft u zaken gedaan met een particulier? Zorg er dan voor dat de voorletters en achternaam van de consument op de factuur staan. En bij een factuur aan een bedrijf zorgt u natuurlijk ook voor de juiste naam op uw factuur. Zoek die bijvoorbeeld op via de Kamer van Koophandel.

Fout 4: Geen adres
Veel facturen gaan tegenwoordig per e-mail. Daardoor wordt soms gedacht dat het vermelden van een adres op de factuur niet nodig is. Maar... voor een dagvaarding heeft u wel een adres nodig. De deurwaarder kan immers niet bij het e-mailadres aanbellen om een eventueel vonnis te betekenen. Zet dus altijd het volledige adres van uw klant op de factuur.

Fout 5: Onoverzichtelijke BTW
Duidelijkheid is van belang. Waar staat nu precies wat ik moet betalen? Is dat het bedrag inclusief of exclusief BTW? Op het moment dat uw klant zichzelf zulke vragen stelt bij het zien de factuur, gaat er iets fout. De factuur eindigt al snel onderaan de stapel.
Vermeld daarom het factuurbedrag exclusief btw, het btw-tarief en het te betalen bedrag inclusief btw. Dat is niet alleen duidelijk voor de klant, maar ook voor u zelf. De op uw factuur vermelde BTW is immers van groot belang bij de heffing van omzetbelasting.

Fout 6: Onduidelijke diensten of goederen
Ook twijfels over of de factuur wel klopt of terecht is, zorgen dat uw factuur onderaan de stapel belandt. Zelfs bij klanten waarmee u al jarenlang zaken doet kan een onduidelijke factuur discussie oproepen over de vraag of de gefactureerde goederen of diensten wel echt geleverd zijn. Met een helderde omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten voorkomt u dus twijfels en conflicten.

Fout 7: Geen IBAN (bankrekeningnummer)
Inkoppertje, maar toch wordt het vaak vergeten: uw (IBAN)-bankrekeningnummer. Als op uw factuur nog het oude 9-cijferige bankrekeningnummer staat, moet de klant zelf op zoek gaan naar het rekeningnummer waarnaar hij of zij het geld moet overmaken. Zelfs de meest snelle betalers zullen de factuur in dat geval langer laten liggen dan nodig is. Vermeld dus uw IBAN op uw facturen.

Kijk uw eigen facturen even na met bovenstaand lijstje in de hand. Het kan zorgen voor sneller betalende klanten en minder incasso-problemen!
Add a comment...

Vermijd hoge belasting op spaargeld

Nu de rente op spaargeld extreem laag is, leidt de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge belastingdruk. U kunt dit in 2018 vermijden door nog vóór 1 januari 2018 uw spaargeld:
- in te brengen als kapitaal in een nieuwe B.V., of
- in te brengen in "een open fonds voor gemene rekening", of
- te storten als informeel kapitaal of agio in uw B.V., of
- om te zetten in een vordering op uw B.V. (zogeheten TBS-vordering).

Let op!
Aan de genoemde voordelen kunnen wel nadelen en risico's verbonden zijn. Zo zijn aan de oprichting van een B.V. kosten verbonden. Ga na wat voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan uw spaargeld in box 3 te laten staan. Per 1 januari 2018 wordt voor kleine spaarders overigens de box 3-heffing wat gunstiger.
Add a comment...

Post has attachment
Ruim uw oude administratie op

Onder normale omstandigheden mag u uw administratie over 2010 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2017. De wettelijke bewaartermijn voor uw administratie is namelijk zeven jaar. U dient het begrip administratie daarbij ruim op te vatten. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de inspecteur een onderdeel van de administratie.

Daarbij kunt u denken aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Maar ook uw agenda en personeelsplanning kan onderdeel zijn van uw administratie.
Als u bepaalde documenten nog nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld pensioen- en lijfrentepolissen, moet u deze nog wel bewaren.

http://ow.ly/d/78BE Let op!
Voor wat betreft de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten, moet u rekening houden met een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit is onder andere relevant als u heeft gekozen voor een btw-belaste levering van een of meer onroerende zaken.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Vakantietoeslag bepalen over overwerk vanaf 2018

Tot nu toe was u als werkgever geen vakantietoeslag verschuldigd over overwerk. Dit gaat per 1 januari 2018 veranderen. Per 1 januari 2018 is de werkgever wel vakantietoeslag verschuldigd over overwerk.

De oorzaak hiervan is een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag welke per 1 januari 2018 in werking treedt. Hierdoor is per 1 januari aanstaande ook over overwerk vakantietoeslag verschuldigd.

Let op
Over overwerk dat voor 1 januari 2018 is verricht maar na 1 januari 2018 wordt uitbetaald zal ook vakantietoeslag moeten worden betaald. Als u dit wilt voorkomen dient u er voor te zorgen dat het overwerk uiterlijk 31 december 2017 wordt uitbetaald of wordt opgenomen door de betreffende werknemers.

Uitzondering
Bij een loon van driemaal het minimumloon of meer (2018: € 4.734 per maand) kunnen werkgever en werknemer schriftelijk afspreken dat over het meerdere geen vakantietoeslag wordt berekend.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Arbowet gewijzigd: wat verandert er voor u?
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft u twee verplichtingen ten aanzien van uw werknemers. U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken en zonder schade voor hun gezondheid. Die verplichting heeft u ook ten aanzien van door u ingehuurde krachten. Daarnaast moet u samen met de arbodienst uw zieke werknemers adequaat naar herstel begeleiden.

Per 1 juli 2017 zijn daar nieuwe verplichtingen bijgekomen door wijziging van de Arbowet. Welke en wanneer u contracten hierop moet aanpassen, kunt u lezen op onze website. Aldaar geven we u ook enkele belangrijke tips.

Klik hier om het volledige artikel te lezen: http://ow.ly/ouwO30gM7XW
Add a comment...

Post has attachment
Ben je ondernemer en ga je op je privé-fiets naar je klant? Je mag € 0,19 per km aftrekken voor zakelijke ritten: http://ow.ly/gCji30fGVvz
Add a comment...

Post has attachment
Ook in 2018 extra giftenaftrek

Met ingang van 1 januari 2012 geldt een verhoogde giftenaftrek in zowel de inkomsten- als vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen (multiplier giftenaftrek). Het doel van de multiplier giftenaftrek is om giften aan culturele instellingen (tijdelijk) extra te stimuleren.
Meer hierover: http://ow.ly/zzZH30fBgoa
Add a comment...

De maximale hypotheek is volgend jaar 100% van de waarde van de woning. Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd van 50% naar 49,5%. De effecten hiervan werken de komende jaren door op de woningmarkt.
Add a comment...

De inkeerregeling verdwijnt
Heeft u opzettelijk vermogen verzwegen, maar geeft u dit alsnog aan bij de Belastingdienst, dan krijgt u vanaf 1 januari 2018 een boete tot 120% van de verschuldigde vermogensbelasting. Nu kunt u nog binnen twee jaar zonder boete opbiechten. Komt de Belastingdienst er zelf achter dat u verzwegen vermogen heeft? Dan krijgt u een boete van 300%.
Add a comment...

Post has attachment
Woont u niet in Nederland en heeft u inkomsten waarop Nederlandse loonbelasting wordt ingehouden? Dan zal uw werkgever vanaf 1 januari 2019 maandelijks meer loonbelasting inhouden. Meer hierover: http://ow.ly/bbpN30fBfQW
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded