Profile cover photo
Profile photo
Joyce Meyer Ministries Nederlands
141 followers -
Wij geven mensen hoop voor hun dagelijks leven – door praktische waarheden uit de Bijbel
Wij geven mensen hoop voor hun dagelijks leven – door praktische waarheden uit de Bijbel

141 followers
About
Joyce Meyer Ministries Nederlands's posts

Post has attachment
De dagelijkse Joyce Meyer overdenking van vandaag:

Waar hoop je op?

Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt! Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel vergoeden, Zacharia 9:12

Ik heb een vraag voor je: waar hoop je op? Wat verwacht je in je leven? Ben je erop gericht dat er iets goeds gebeurt of verwacht je dat je teleurgesteld zult zijn?
Vandaag de dag voelen zoveel mensen zich hopeloos. Maar Jezus is niet voor ons gestorven zodat we hopeloos zouden zijn. Hij stierf voor ons zodat we hoopvol zouden kunnen zijn.

De duivel wil onze hoop stelen en hij zal tegen jou liegen. Hij zal je vertellen dat er niets goeds in je leven kan gebeuren of dat het goede waar je om geeft niet zal voortduren. Wanneer je worstelt met een moeilijke situatie, dan zal hij je vertellen dat het nooit zal ophouden. Maar blijf vol van hoop en onthoud dat de duivel een leugenaar is. God kan alles veranderen!

Onze Vader is goed en Hij heeft goede plannen voor ons leven. Als je vasthoudt aan deze hoop, juist te midden van onrustige en onzekere tijden, heeft Hij je beloofd: “Ik zal je dubbel vergoeden.” Dus weiger om je hoop op te geven. Begin te verwachten dat God iets doet – iets goeds!

Kort gebed:. Heer, mijn hoop is in U. Satan is een leugenaar en ik zal niet naar hem luisteren en de hoop verliezen. Ik verwacht dat U goede dingen in mijn leven zult doen.

╰▶ Hier kunt u genieten van onze dagelijkse overdenking. Aanmelden: http://www.joyce-meyer.nl/overdenking
Photo

Post has attachment
De dagelijkse Joyce Meyer overdenking van vandaag:

Volg de ark

Wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer, uw God, ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Jozua 3:3

Sta je nu op dit moment voor nieuwe mogelijkheden? Wat die mogelijkheden ook mogen zijn, het is altijd belangrijk om ‘de ark te volgen’. Wat bedoel ik hiermee? Nou… soms kunnen we vasthouden aan oude, ingesleten situaties in het leven, gewoon omdat we daarmee bekend zijn en we in werkelijkheid bang zijn om het onbekende terrein binnen te treden. Er zijn ook momenten dat we voelen dat er iets nieuws voor ons in het verschiet ligt en dat we er direct naar toe willen stappen— vóórdat het Gods tijd is voor ons om dat te doen.

In Jozua 3:3 praat God met Israël over het volgen van de Ark van het Verbond. De ark representeert Gods zalving... Gods aanwezigheid… Gods wil. Het is heel belangrijk voor ons om te leren Góds wil te volgen en niet onze eigen wil of de wil van anderen.

God heeft een plan voor jou en mij, en de enige manier waarop je dat plan verwezenlijkt kunt zien worden, is door de ark te volgen, oftewel Gods wil, en niet ons vlees, andere mensen of onze emoties.

Onthoud vandaag dat wat Gods wil voor je leven ook is, Hij je zal voorzien van mogelijkheden, zodat je het kunt volbrengen.

Kort gebed:. God, net als de Israëlieten, weet ik dat ik ‘de ark moet volgen’. Mijn timing voor nieuwe mogelijkheden is niet van belang, alleen Uw wil zal van belang zijn. Terwijl ik U volg, weet ik dat U voor mij een weg baant om Uw plan te kunnen volbrengen.

╰▶ Hier kunt u genieten van onze dagelijkse overdenking. Aanmelden: http://www.joyce-meyer.nl/overdenking
Photo

Post has attachment
Joyce' preek van vandaag:

Moedig iets nieuws ondernemen (2)
One-size-fits-all. Joyce neemt je mee om uit te zoeken wat Gods wil voor je leven is. Van sommige dingen weet je of iets bij je past of juist niet. Om te weten wat de wil van God is voor je leven, zul je wat moeten uitproberen.Deze uitzending zul je niet gauw vergeten!

Post has attachment
De dagelijkse Joyce Meyer overdenking van vandaag:

Je kunt God niet teveel geven

Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Lucas 6:38

Sommige mensen plaatsen hun geld of het wereldse handelssysteem boven God. Maar in Openbaring 18 staat dat wanneer we ons vertrouwen op geld stellen, het zal mislukken. Ik heb ontdekt dat in plaats van strijden tegen ons geldprobleem, we veel beter kunnen proberen om God téveel te geven…, want God teveel geven, kan niet.

Hoe meer we geven en hoe meer we Hem gehoorzamen met onze financiën, des te meer zegent Hij ons. Als we meer doen voor anderen, dan zullen we ontdekken dat we gelukkiger en meer voldaan zijn dan dat we ervoor waren.

De maatschappij vertelt ons om alles in het wereldse systeem te investeren en om de hele tijd te moeten werken om méér geld te verdienen. Maar als we dat doen, zullen we nooit iets hebben wat van belang is, vooral vreugde. We zullen ook niet in staat zijn om te genieten van het geld dat we hebben, want we gebruiken het niet op Gods wijze.

Het mag dan misschien niet logisch zijn volgens de wereldse norm, maar God wil niet dat dat we geld verdienen om het enkel op te potten. God zegt dat door het wég te geven, je uiteindelijk meer zult hebben. Ik daag je uit om vandaag je gulheid te vergroten. Vertrouw me maar—je kunt nooit teveel aan God geven.

Kort gebed:. God ik weet dat Uw plan voor mijn financiën niet hetzelfde is als dat van de wereld. Maar ik weet dat als ik op de manier geef, zoals U mij zegt, U voor mij zult zorgen. Mijn geld is van U en ik zal het gebruiken zoals U het nodig acht.

╰▶ Hier kunt u genieten van onze dagelijkse overdenking. Aanmelden: http://www.joyce-meyer.nl/overdenking
Photo

Post has attachment
Joyce' preek van vandaag:

Moedig iets nieuws ondernemen (1)

Joyce leest in deze uitzending haar brief voor die ze schreef aan Angst. Angst kan ons in de weg staan als we iets nieuws willen ondernemen. We hebben kracht in ons om van binnenin op te staan en moedig een stap durven te zetten om iets nieuws uit te proberen.

Post has attachment
De dagelijkse Joyce Meyer overdenking van vandaag:

Je kunt de strijd vandaag winnen

Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Romeinen 8:6

Nu op dit moment zitten jij en ik middenin een oorlog. Het is een geestelijke oorlogsvoering, we strijden tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen (Efeziërs 6:12). We moeten de wil van de Heilige Geest hebben om het gevecht te winnen.

Verdrietig genoeg zijn er veel gelovigen die handelen uit de wil van het vlees. Maar als we willen leven op zo’n manier dat we de wereld kunnen veranderen, dan moeten we ophouden met het leven vanuit het vlees en beginnen met het leven vanuit de Geest.

Ieder van ons moet continue het besluit nemen, én ernaar handelen, om onze vleselijke verlangens onder de heerschappij van de Heilige Geest te brengen en om onze emoties of ons verstand ons niet te laten beheersen. De bijbel legt ons uit dat de geest oorlog voert tegen het vlees en het vlees oorlog voert tegen de geest, dus staan ze voortdurend vijandig tegenover elkaar.

Het is een oorlog! De duivel haat ons, en hij is voortdurend aan het overwerken en probeert ervoor te zorgen dat we toegeven aan het vlees.

Uiteindelijk beslis jij wie er wint in je leven. Het goede nieuws is dat je niet onderworpen hoeft te zijn aan je vlees. Je kunt in de Geest leven, terwijl je je vlees op één lijn brengt met Zijn Wil. Je kunt vandaag de strijd winnen!

Kort gebed: God, ik wil vandaag de strijd winnen. Dat ik geleid wordt door Uw Heilige Geest, die leven en vrede brengt. Ik kies vandaag voor Uw Geest. Help mij om mijn vlees op één lijn te brengen met Uw Wil.

╰▶ Hier kunt u genieten van onze dagelijkse overdenking. Aanmelden: http://www.joyce-meyer.nl/overdenking
Photo

Post has attachment
Joyce' preek van vandaag:

Zelfmedelijden (2)

Wat werkt zelfmedelijden in de hand? Joyce weet op een ludieke manier het probleem van zelfmedelijden weer te geven. Heel herkenbaar hoe we kunnen zwelgen in medelijden, liefst in de badkamer. Maar ook hoe God de profeet Elia uit zijn zelfmedelijden hielp.

Post has attachment
De dagelijkse Joyce Meyer overdenking van vandaag:

Hij houdt alles tezamen

En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem Kolossenzen 1:17

Kolossenzen 1:17 is een behoorlijk geweldig Bijbelgedeelte. Het vertelt ons dat Jezus alles tezamen houdt. Wauw! Zelfs mensen die dit niet beseffen worden door Hem ‘tezamen gehouden’.

Denk hier eens over na. We zouden geen goed huwelijk hebben als Jezus het niet tezamen houdt. Als Jezus onze persoonlijke relaties niet ontwikkelt, zullen we geen goede relaties hebben. Onze financiën zouden een puinhoop zijn zonder Jezus. Onze gedachten en emoties zouden een wrak zijn zonder Hem. Alles zou een puinhoop zijn zonder Jezus.

Als Jezus niet het belangrijkste is in ons leven, dan moeten we onze prioriteiten herschikken. Matteüs 6:33 zegt ons dat we eerst God en Zijn Koninkrijk moeten zoeken, want als we het belangrijkste niet eerst doen, dan zal ook al het andere niet werken en problemen veroorzaken. Gods wijze van zijn dóén en Zijn koninkrijk zoeken, is om uit te vinden hoe Hij wil dat dingen worden gedaan – hoe met mensen om te gaan, hoe te handelen in situaties, —hoe geld te besteden, welke houding te hebben, en welk soort vermaak Hij goedkeurt.

Begin er vandaag mee door Hem de eerste plaats in je leven te geven. ‘Hij houdt je tezamen’… Hij heeft je gecreëerd om Hem te volgen. Zet Hem op de eerste plaats in je leven.

Kort gebed: God, ik ben niets zonder U. U houdt mij vast… in feite, houdt U alles tezamen. U bent het belangrijkste in mijn leven en ik zet U op de eerste plaats.

╰▶ Hier kunt u genieten van onze dagelijkse overdenking. Aanmelden: http://www.joyce-meyer.nl/overdenking
Photo

Post has attachment
Joyce' preek van vandaag:

Zelfmedelijden (1)

Wat werkt zelfmedelijden in de hand? Zijn dat onopgeloste conflicten, boosheid, ruzie, beledigd zijn, gekwetst zijn? In deze les gaat het over balans. Als je verdrietig bent, wil God je handvatten geven om iets op een gezonde manier te verwerken, zonder dat het je beheerst.

Post has attachment
De dagelijkse Joyce Meyer overdenking van vandaag:

Vrij van schulden leven

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; Romeinen 13:8

Het is belangrijk voor ons om te begrijpen dat de strijd om onze financiën eigenlijk een geestelijke strijd is. De vijand verleidt ons om meer te besteden dan we kunnen betalen zodat hij ons onder druk en afgeleid van onze wandel met God kan houden.

Maar we moeten tot doel hebben om te genieten van dát leven, waarvoor Jezus is gestorven om het on te kunnen geven — een leven van rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Dat kunnen we niet als we onder druk staan en gefrustreerd zijn door onze financiële schulden.

Het is mogelijk om vrij van schulden te leven door Bijbelse principes te hanteren voor het beheren van geld. Mijn echtgenoot, Dave, zegt dat wanneer we leren leven binnen de grenzen van ons inkomen, God ons dán zal zegenen, die grenzen dán verbreed zullen worden en we dán meer zullen hebben. Lucas 19:17 zegt ons dat God blij is wanneer we trouw en betrouwbaar zijn in kleine dingen. En wanneer we dát zijn, zegt die tekst ons dat Hij ons autoriteit geeft over grotere dingen.

Dus val niet in de valkuil om ‘groter’ te leven dan met wat God je toevertrouwd heeft. Blijf uit de schulden door binnen je grenzen te leven… en zie hoe God deze uitbreidt.

Kort gebed: God, ik wil de geestelijke strijd over mijn financiën winnen, dus ik weiger om in schulden te leven. Ik geef niet toe aan de verleiding om te besteden wat ik niet heb. In plaats daarvan zal ik trouw zijn aan de grenzen die U mij hebt gegeven.

╰▶ Hier kunt u genieten van onze dagelijkse overdenking. Aanmelden: http://www.joyce-meyer.nl/overdenking
Photo
Wait while more posts are being loaded