Ständigt denna "vapenbuk" som behöver "tvättas".
Det är verkligen tveksamt om det är förenligt med neutralitetsprincipen när man exporterar minor och avancerade vapensystem. Att makthavare i Sverige dessutom inte följer rådande vapenlagstiftning tycks dessutom vara prexis även mellan blockgränserna.
Att hjälpa en diktatur som Saudiarabien, att bygga upp egna vapenfabriker får man nog säga är ett nytt lågvattenmärke vad det gäller tvivelaktig Svensk vapenexport. #Simoom #vapenexport #FOI
Shared publiclyView activity