Vi kan bara försvara vår frihet om vi har insyn i hur den förvaltas. Det här tror jag du kan skriva under på.
Shared publiclyView activity