Profile

Cover photo
Jørgen Østensen
Works at Evry a/s
Attended University of Oslo
Lives in Oppsal
43 followers|208,182 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
Først legger en ei fullstendig håpløs analyse til grunn. Deretter lager en seg resultat mål knyttet til den samme analysa og sier en har lykkes. Bedre går det ikke an å eksemplifisere at befinner seg i tåkeheimen. 

Putin har sagt hele tiden at Russland har utenom Krim som ble tatt fra Russland ikke noe ønske om å dele opp Ukraina eller endre grensene til Ukraina. Det er bare å ta Russland på ordet og ikke følge etter USA i alle tankespinn. Som Putin sa har det også blitt. Øst Ukraina er ikke annektert. Men spillet til Vesten og USA kan endre dette. Det er dessverre en grusom logikk i de faktiske begivenheter.  Og det er ikke spekulasjoner for å forherlige sin egen betydning. 

Bare for å slå fast: Sanksjonene har hatt ingen virkning på Russland.

Og opprustningen er for Russland gunstig økonomisk. De kommer til å selge mer våpen enn de noensinne har gjort noengang. Dess værre en klarer å lage atmosfæren mellom Vesten og Russland dess mer våpen selges det. 

Oljeprisen har falt og det har hatt virkning , men Norge fikk større virkninger av dette enn Russland fikk. Og vil få større virkninger dersom oljeprisene holder seg lave.

Men enn så lenge kan Børge Brende tro at sanksjonene oppdrar Putin.  Kanskje sanksjoner kan oppdra flere i verden?
 ·  Translate
GARDERMOEN (NRK): Russland hadde tatt større landområder i Ukraina dersom Vesten ikke hadde advart om at nye angrep fører til knalltøffe sanksjoner. Det er utenriksministeren sikker på.
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
http://www.wired.com/2015/04/volcanoes-still-not-source-increasing-carbon-dioxide-atmosphere/?mbid=social_gplus

I miljødebatten dukker det stadig opp fantasi argumentasjon. Vulkaner dukker om og om igjen opp som magiske forklaringer. Enten i form av ren tallmagi eller den siste jeg så i ett leserinnlegg i Teknisk Ukeblad: Isotop analyse av det Carbon som finnes i atmosfæren viste det seg at 95 prosent måtte komme fra vulkaner. Det er ikke riktig og det blir ikke mer riktig om det stadig repeteres i ulike former. Vulkaner står for noe av utslippet, men er bare en slump i den store CO2 bøtta. 
 ·  Translate
No matter what you hear, volcanoes are still not the culprit for rising carbon dioxide in the atmosphere.
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
Det er til å le av, men dette er vår allierte hvis virkelighetsbeskrivelse omkring forholdet til Russland legges til grunn. Dette kan en kontrollere og det er bare å gapskratte til. Men det er alvorlig. Det viser en virkelighets forvrengning som tilsier at en ikke kan ta alvorlig noe analyser som kommer fra den kanten. Det er rett og slett tragisk for Litauen at de eksponerer en slik manglende saklighetsnorm på det de presenterer.
 ·  Translate
VILNIUS (NRK): Norsk barnevern har de siste månedene vært et hett nyhetstema i Litauen. Så drøy er kritikken at den norske ambassadøren i landet må klype seg i armen når han ser omtalen av Norge.
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
Jeg har i ulike sammenhenger argumentert veldig for at vanlige mennesker bør dykke inn i fysikkens verden og da særlig kvante mekanikk. Jeg tror ikke det er ett eneste sosialt lag jeg har vanket i jeg ikke har gjort ei oppfordring til alle om å la seg forføre av vår spøkelsesaktige virkelighet eller vår forestilte spøkelses virkelighet.

Youtube er en fantastisk kilde for denne kunnskap fordi den abstraherer bort matte og reduserer nødvendig kunnskapsbase for å ta del i disse herligheter!

Når forførelsen og forbløffelsen er over kan en sette seg ned å tenke hvor lite fysikken er erfart oppfattelse og hvor mye som er beregnet forståelse. Vi kan regne med mange ting, men vi vet ikke hva som foregår. Dette gjelder både micro og macro kosmos. Ett godt eksempel er gravitasjon. I vår forestillingsverden er det tiltrekning mellom masser. Vi kan regne på denne kraften ved hjelp av enten Newton eller Einstein sine formler. Men vi vet ikke hva det er! En har lett etter partikler ( gravitoner ) uten å finne noe. Men noe må det være som holder jorden i bane rundt solen. Det holder egentlig ikke å bare kunne regne med det. Vi er kommet dit at regnestykkene holder til å predikere hvor vi befinner oss, men ikke hva det er som gjør at store masser tiltrekker hverandre mer enn små masser. Vi lever med gravitasjonen og kan beregne den så godt at vi kan beregne at månen beveger seg 4 cm i året bort fra jorden. Og vi kan måle at regnestykket holder mål. Vi kan tilogmed forklare og si hvilke krefter som er i sving. Men der stopper det. Og slik er det på mange områder.

Men holder det ikke å kunne regne med det. Jo på en måte gjør det det.  Dess flere luker en åpner dess farligere blir verden. Men til syvende og sist kan en ikke velge bort atombomben. Mennesket går i alle retninger så noen vil finne ut tilslutt og skaffe seg en gruppefordel. 

Men enn så lenge kan vi la oss forundre over fysikken og lenke vår forståelse av den til det at vi eksisterer og har oppstått. Bruk 44 minutter på denne video. Den er pedagogisk og den reflekterer hvor vi står akkurat nå.

Du vil ikke angre!!
 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
Ett tankevekkende og godt innlegg av Monica Lewinsky på ett tema som er viktig. Hun framhever hvordan ulike fordommer og opplevelser knyttet til det prinsipale kulturelt skapte samfunn ikke er godt nok. Det regelbaserte samfunnet forfaller til økonomiske preferanser i forståelsen dersom en ikke legger inn sympati og empati i forståelsen og kritikken. 

De fleste husker sikkert ikke Monica Lewinski, men googl henne + Clinton så recaller nok de fleste henne.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
Krekar saken begynner nå å utvikle seg til en virkelig skandale. En toskete instruks skrevet av inkompetente jurister åpnet for direkte ordre giving fra en minister i en politisak. Skandalen er allerede åpenbar i det at byretten ikke forstod dette eller ikke ville gripe inn i denne ulovlige politiske styringen. Men nå tar politiet kaka når ledelsen der fremdeles prosederer saken i pressen og i offentligheten.  De forstår ikke dommen og de tar den ikke til følge. En ting er å ikke forstå det grunnleggende i ett demokrati at en ikke kan lage konstruksjoner for å ramme en enkeltperson som en ikke liker. Det er en form for manglende skolering. Men når en så får detaljert dette gjennom rettsystemet så står en fremdeles på at det var ei riktig vurdering. Det tjener norsk rettsvesen til ære at lagmannsretten skjærer gjennom dette fiksfakseriet som departementet og politiledelsen prøvde å gjennomføre.
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
43 people
Rolf Vassdokken's profile photo
Peter Kolstad's profile photo
John Flynn's profile photo
robert brudeset's profile photo
Lillebygd Bogneset's profile photo
仇什's profile photo
Ann-Ida Østensen's profile photo
Aud Nordal's profile photo
xinyu chen's profile photo

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
Juridisk har Russland alt sitt på det tørre. Borgere av alle land som anerkjenner Svalbardtraktaten skal fritt kunne komme til Svalbard. Å tro at Russland vil gi avkall på de rettighetene er som å tro på julenissen. Hele regelverket som EU ( og Norge ) har opprettet mot enkeltpersoner på bakgrunn av at de har meninger om Krim er ett brudd med intensjonene og lovverket i folkeretten og menneskerettighetene. Flere av de som står på denne listen står der bare fordi de har en annen mening om Krim enn EU og USA.

Risikoen i det håpløse spillet som regjeringen nå driver er åpenbar. Russland vil kaste hele Svalbard traktaten på båten. Og dette er noe Russland fort kan få støtte for hos flere andre land som signaliserer interesse for Svalbard ( Kina , India ) .

Egne tolkninger av traktater og boikotter som ikke skjer i regi av FN bør ett lite land som Norge holde seg unna.  Selv i de tilfellene hvor en tror at en følger ett bra prinsipp så er en bare en nyttig idiot for stormaktene. 
 ·  Translate
Direktøren ved Fridtjof Nansens Institutt er ikke i tvil om at den russiske viseministerens uønskede besøk på Svalbard ble gjort med overlegg.
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Generell diskusjon  - 
 
Jeg har funnet noen gode artikler på nettet om ladding i Spania og det finnes også en app og webside http://www.electromaps.com/ som har oversikt over ladde steder. Men er det noen som har funnet kart hvor du kan kombinert se ladde steder og hoteller. Eller hotell applikasjoner hvor en opplyser om det finnes laddere. Det gjelder først og fremst i land uten superchargere. I mitt tilfelle Spania og Portugal. Jeg skal kjøre med Tesla 85D ned Spania og oppover igjen gjennom Portugal i sommer.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
9.April 1940. Myter og fordommer.

I forbindelse med 75 års jubileet dukker gamle myter opp igjen. Gamle myter som spesielt har som formål å sette skyld eller frigjøre fra skyld. Ofte har disse mytene en veldig personlig valør. Hvem sviktet og hvem viste hetemot. Det har vist seg at i likhet med alle andre land fortegner det offisielle Norge historien. Mytene spinner omkring denne fortegnelsen og er for det meste politisk. For ett samfunn som betrakter seg som åpent og fritt er det en tung prosess å ta inn over seg at en har drevet med historie forfalskning og feiltolkninger for å begrunne mer eller mindre obskure ideologier. Det er umulig å ta for seg alt. Fortolkningene på mytene i Norge spenner seg i forhold til jøde deportasjonen, rettsoppgjøret , motstandsbevegelsen, regjeringen o.s.v . 

NRK sendte i påska ulike reportasjer/dokumentarer/opplesninger om ulike episoder 9.april 1940. Det meste av dette er veldig spennende og hørverdig og som faktagrunnlag er det veldig bra. Det er også forståelig at en bommer på fortolkninger og kanskje også at en bommer med svulstigheten både i positiv og negativ retning.  Men eventyrfortolkniger bør imøtegåes selv om de passer med tidsånden ( ref den latterlige opprustningen en prøver på i forbindelse med Ukraina krisen) . To framtredende myter er:

1. Nygårdsvold regjeringen var ansvarlig for ei nedbygging av forsvaret som muliggjorde det komplette kaos 9.april. Vi var ikke istand til å forsvare oss.

Dette er stort sett bare tullpreik. Etter 1.verdenskrig vedtok ett samlet norsk storting at Norge skulle følge den nøytralitetslinja som var vellykket under 1. verdenskrig. Alle regjeringsdannelser gikk for det. Borgerlige som sosialistiske stod på denne linja i hele mellomkrigsperioden. Alle storting og alle regjeringer i mellomkrigstida anså at nøytralitetslinja sikret at ett lite land som Norge ikke brukte store statlige midler på våpen. Det finnes nesten ikke debatt om det. Når det gjelder forsvarsbudsjetter så er de større under Arbeiderparti regjeringen enn under de borgerlige regjeringer tidligere og det var økende i årene fram til 1940 . 
En trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at det som gikk galt 9.april ikke har noe med bevilgninger eller nøytralitetspolitikk å gjøre. Det har med ett komplett udugelig forsvar. De evnet ikke å organisere noe. Offiserkorpset betraktet sin posisjon som ett yrke, ikke som ett ansvar. Ett yrke de utdannet seg for i kraft av sin posisjon i samfunnet. Det var godt lønnet. Den teknologiske utviklingen forholdt de seg ikke til. Når de trenet med soldater så var det stort sett i disiplin. Eriksen som var kommandant på Oscarsborg var mer opptatt å ha bemanning til marsjering enn til å utdanne de folkene en trengte på kanonene.  Det vi var vitne til 9. april var bare synliggjøring av ett sammenbrudd som var der uavhengig av regjering og bevilgninger. Og det er ei synliggjøring av at sympatien i det norske offiserkorpset stort sett lå på den tyske siden. Tross alt var det Hitler som skulle ta ett oppgjør med bolsjevismen.

Norge hadde brukt en god del penger på kystfort siden slutten av 1800 tallet. En skulle tro da at utfra en politik som var tuftet på nøytralitets tankegang så evna forsvaret å prioritere disse forsvarsverkene og å organisere bemanningen av de. Spesielt i ly av hendingene forut for 9. april. Det fantastiske er jo at Tyskland insisterte på å gjennomføre ett selvmord ved å velge å gå inn til de store norske byene via å seile inn godt bevoktede fjord festninger. Som stort sett alt Tyskland foretok seg under 2. verdenskrig var det helt håpløse planer. De velger å møte Norge på det eneste stedet hvor Norge hadde noe ildkraft. Og en velger å ta det militære slaget ved ett frontal angrep på festningsverk i stein konstruksjoner som stort sett tålte det som fantes av bomber. Når en først skulle bli angrepet kunne en vel ikke være heldigere enn at Tyskland var preget av Hitler sin notoriske tro på success i det uventede. I denne situasjonen klarer altså ikke det norske kyst forsvaret å fyre av den ildkraft en vitterlig var i besittelse av. Og unnskyldningene står i kø. En hørte ikke noe fra forsvarsledelsen, ikke noe fra politikere, ikke noe fra regjering, en hadde ikke bemanning, det var mørkt, det var tåke o.s.v . En hørte ikke noe sier en og historiker nikker ivrig. Hva skulle en høre? Hver eneste kommandant på kystfortene hadde ett mandat og skulle følge nøytralitets prosedyrene dersom fiendtlige krigsskip prøvde seg. Disse forskriftene innebærer beskytning. Det var ikke bare en systemkrise, men personlig svikt på de fleste nivåer av det profesjonelle offiserkorpset.  Sentralt og lokalt. Vi fikk en gavepakke idet Hitler valgte å invader Norge med 1500 fallskjermsoldater under dekk på Blucher gjennom det best bevoktede sted i Norge. Det er nesten ikke mulig å tenke seg en verre plan enn den tyskerne hadde. Stort sett ble det ikke løsnet skudd. Unntaket er Oscarsborg. Det ytre forsvaret ( hovedforsvarslinjen ) på Rauer og Bolerne i ytre Oslofjord slapp de gjennom .  Ikke noe av flåten vi hadde i Horten ble brukt. Stort sett ble den norske marine i aprildagene senket inne i havnene. Det er altså slik at Norge lett kunne slått tilbake dette angrepet og således blir det meningsløst å lete etter syndebukker på stortinget.

2. Ei annen seiglivet myte er at utenriksminister Koht ikke forstod alvoret. Og at han kunne ha reddet situasjonen. Med andre ord han var en av de som virkelig sviktet.

Mer tullete kan en ikke framstille en sak. Koht stod fjellstøtt på nøytralitetslinja som stortinget ga sin massive støtte til. Skal en stå på nøytrlitetslinja må en håndtere episode på episode som Koht gjorde. En kan heller ikke detaljregulere forsvaret av Norge innenfor dette rammeverket. Den oppgaven er delegert til forsvaret og det er forsvaret som til enhver tid må håndheve de operative instruksene. Selvfølgelig kunne Koht hevet beredskapsnivået og innkalt flere mannskaper, men for ett lite land er det ønsketenkning å tro at det ville gjort noe fra eller til. Dessuten ville en mobilisering bare avsløre hvor dårlig forsvaret var organisert. Koht prøvde å sitte så rolig i båten som det var mulig å gjøre. Dette selv om både England og Tyskland krenket Norges nøytralitet flere ganger før 9.april. Og det var trolig den beste og eneste strategi en kunne ha. Det mest naive er de som tror at Norge kunne skremme Tyskland fra å angripe. Polen prøvde den linjen, Det var en fullstendig fiasko. Og de trodde de virkelig hadde ett forsvar som tilogmed kunne vinne en krig mot Tyskland. 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
Jeg tillot meg å latterliggjøre de vestlige tiltakene mot Russland. Både som politiske reaksjoner og som økonomiske reaksjoner. At politkere i Norge fra Høyre og FrP får tunnelsyn når USA kommanderer action mot noen er som forventet. Hele krigsretorikken som vesten og USA har satt igang tjener bare to land: Russland og USA . De er desidert største våpeneksportørene i verden og når krigsfrykten blir utbredt øker salget.  Intet mystisk og forutsigbart!

Derfor smiler Putin hele veien til banken!

Retorikken rundt Krim fra vesten holder ikke mål politisk og juridisk har Putin sitt på det tørre.  Det eneste en egentlig kan diskutere er det moralske. Skal russere på Krim bli styrt av Kiev eller Moskva. Og har de en rett til å velge selv hvem de vil bli styrt av. 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
http://www.dagbladet.no/2015/03/24/nyheter/drap/rettssaker/38362007/

Enda en sak. Enda en sak der retten har i utgangspunktet ikke tatt bevishåndteringen alvorlig. Sett deg selv i denne kvinnen sin situasjon. Helt umulig å forsvare seg. Blir nå frikjent fordi politimannen blir avslørt som en notorisk løgner.

Når bevisvurderingen er som den er i rettssaler i hele verden så er dette bare toppen av isfjellet. Tenk alle de som ikke klarer å avsløre at det ene avgjørende vitneprovet er gjort av en notorisk løgner. Det er viktig å forstå at dette er ikke noe Norge ikke er rammet av. Tvert om er det dom på dom det er lett å se at dommere ikke forstår bevisvurdering. For ikke snakke om jury ordningen. Det finnes bare ett ord: Katastrofal. Synsing over en lav sko blir gitt ei institusjonell ramme og en falsk legitimitet. 
 ·  Translate
Etterforsker tatt i løgn gjentatte ganger.
1
Add a comment...

Jørgen Østensen

Shared publicly  - 
 
Det er lett å se at media i Norge med noen få unntak har startet en propagandakrig i forhold til Russland . Derfor kan det være grunn for de kunnskapsløse å ha noe fakta å klamre seg fast i:

1. USA bruker mer på opprustning enn hele resten av verden tilsammen.
2. Tyskland, Frankrike og England tilsammen bruker ca 2.5 så mye på forsvaret som Russland.
3. England bruker ca 80 prosent av det Russland bruker.
4. Vesten og USA fører kriger kontinuerlig i flere verdensdeler og har gjort det i alle år etter andre verdenskrig.
5. Russland bruker bare 1/3 av det KIna bruker på opprustning og ca 1/9 av det USA bruker.
6. Vesten og USA har forårsaker illegale regimeskifter med en faktor på 20 i forhold til resten av verden.
7. NATO har til enhver tid 5 ganger så mange soldater i tjeneste som Russland.

Russland er større en NATO på tanks. De er bedre på antiluft rakett systemer ( sam 4 og sam 5 ) og de er like store som Nato på atomvåpen. 

Nato har minst 5 ganger så mange fly som Russland.

Aktiviteten til Russland eks.vis langs norskekysten økte ikke fra 2013 til 2014. 

Russland har etter 2. verdenskrig utenom Afghanistan krigen bare hatt militære konflikter med land i det tidligere Sovietunionen og da som oftest i forbindelse med at vesten og USA har forsøkt å øke den militariserte delen av NATO i disse landene.

Russland har vært forsøkt invadert minst 3 ganger av vesten de siste 200 årene. Alle disse store angrepene har vesten tapt og blitt drevet tilbake med store tap. Det mest ydmykende var nok Napoleon som inntok Moskva, men som likevel måtte erkjenne at krigen var tapt på tross av sine store seire i felten. Alle gangene vesten angrep predikerte den militære ekspertisen i vesten før krigene at Russland ikke kunne forsvare seg mot overlegne vestlige stridskrefter.

Russland ( Soviet ) ble av vesten tilbudt en bit av Nord-Norge etter andre verdenskrig, men avslo. Russland hadde ikke noe utestående med Norge.
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have him in circles
43 people
Rolf Vassdokken's profile photo
Peter Kolstad's profile photo
John Flynn's profile photo
robert brudeset's profile photo
Lillebygd Bogneset's profile photo
仇什's profile photo
Ann-Ida Østensen's profile photo
Aud Nordal's profile photo
xinyu chen's profile photo
Education
  • University of Oslo
    filosofi, historie og sosiologi, 1976 - 1980
Basic Information
Gender
Male
Relationship
Married
Work
Occupation
Leder innen edb bedrift
Employment
  • Evry a/s
    Avdelingsleder DBA, present
  • Ostense a/s
    Styreleder, present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Oppsal
Previously
Bogneset
Links
Contributor to