Мојата втора стихозбирка „Растителни квадратни корени“ од 1999 година.
Photo
Shared publicly