Kom igang  med Google+ på norsk: muligheter og fullt av liv, eller bare en
simpel "spøkelsesby"? -Noen tips og tanker for hvordan få mest ut av din hverdag

EN: This is a post for the scandinavian readers out there, if you still want to read this post, you can try to use Google translate.

Dette er en post som er ment for nye brukere av G+  i Norge og Skandinavia, og andre interesserte.
Google+ har i skrivende stund eksistert i litt over ett år.
Mye har skjedd siden den gang, men fremdeles er Google+ noe ukjent for de fleste.
Google+ sier du... er ikke det "dødt" da?

Jo, skal man tro den norske mediedekningen av G+, som har vært svært så dårlig  det siste året, er G+ ganske så dødt..
Men det finnes en annen virkelighet enn hva journalistene som har skrevet om G+ til nå har presentert....  noe en rekke debatter på G+ vitner om, som for eksempel:
https://plus.google.com/114259566451209869276/posts/cswM78frVVu

https://plus.google.com/100204605280107220477/posts/ZXu7C6DBd5r

https://plus.google.com/113751435829452713015/posts/BZigSpynrpN
(Men det er jo et tankekors at mediene som har skrevet negativt om G+,  enten har kopiert dårlig dokumenterte artikler fra internett, for så å ikke følge opp dette, eller så bruker dem ikke G+ daglig, og har sirklet mellom 0-40 profiler.)

Det er masse innlegg og gode poster der ute som tar for seg hvordan du best kan få utbytte av G+  på engelsk. 
Noen av disse personene som bidrar med dette er for eksempel +Jaana Nyström , +Denis Labelle  +Dolidh Young , +Rahul Roy  +Shamil Weerakoon , +Yifat Cohen  +Ronnie Bincer  +Johan Horak, +Moritz Tolxdorff, +Eli Fennell , +M Sinclair Stevens   med fler.

Mitt bidrag føyer seg inn i den norske/skandinaviske rekken av bidrag, som til nå er skrevet både på G+ og på internett.
 Velkommen til G+! :O)

Perspektiver/hensikt:
La meg først starte med å avklare noen perspektiver jeg velger å se G+ ut fra.
Jeg ser dette ut fra en privatpersons perspektiv som en vanlig bruker av G+, og ikke fra bedrifter og merkevarers perspektiv, slik mange av de sosiale medieekspertene i Norge og skandinavia tar utgangspunkt i. 

Mitt perspektiv vil altså ikke ta for seg hvor mye "return of investment" eller andre "økonomiske gevinster" G+ kan skape i forhold til andre eksisterende "sosiale" medier, jeg tar heller ikke for meg hvor vidt G+ er ideellt for promotering av produkter for bedrifter etc. Ei heller det som omhandler det tekniske og programmering/søk.
Jeg har heller ikke til den hensikt å gi dere fasiten på hvordan G+ skal brukes. 

Min hensikt er derimot å gi et bidrag som kan gi et innspill og grunnlag til videre refleksjon rundt G+ og de muligheter som finnes.

Hva er Google+?
Dette spørsmålet er det mange folk der ute som har forsøkt å si noe rundt, og det ser ut til at det ikke er noen fasitsvar på dette.
 
Noen vil nok forklare Google+ ved å vektlegge Google sitt fokus på å opprettholde sin internettposisjon, mens andre sammenligner dette med andre eksisterende medier der ute på internett, og sier at dette er Googles kopi/svar til dette.

Journalistene i Norge ser ut til å ha bestemt seg for å bruke Facebook som referanse og sammenligningsgrunnlag.

Skal man tro Google selv beskriver de G+ som:
"Nye måter å dele på - overalt på Google".
( http://www.google.com/intl/no_ALL/+/learnmore/ )

Utsagn som at  Google+ er Google med et sosialt lag, er også blitt brukt.
( http://thenextweb.com/socialmedia/2012/03/08/for-the-last-time-lets-all-say-it-together-google-is-not-a-social-network/ )

Skal man tro +Guy Kawasaki s perspektiv i Boken "what the plus"
( http://www.guykawasaki.com/what-the-plus/ ), er Google+ et sted der man dyrker sine lidenskaper og interesser.

Men er disse perspektivene på dette nødvendigvis riktig?
Vel, det avhenger av hvilket perspektiv man inntar og holder seg til når man tar i bruk G+.

Noen, deriblant meg, tenker at Google+ er Google 2.0 slik som  sitatet i TNW viser, men også et sosial nettverk på internett. 

Altså, Google+ er Google, Og Google er Google+. Slik sett tror jeg  sammenligningen med andre sosiale medier slik som Facebook, Twitter og andre nettverk på internett blir lite fruktbart, og det vil begrense dine tanker  og ditt bruksmønster når man tar  bruk G+, da man da vil ha disse nettverkene som refranserramme og perspektiv når man begynner å bruke G+. ( Det er klart man kan også bruke G+ ved å bruke dette på samme måte som man bruker Facebook og Twitter om man ønsker det.)

Har du lagt merke til den svarte Google menyen/navigeringslinjen under webadressefeltet ditt?
Vel, om man legger merke til hva som står helt til venstre i denne menyen per i dag, ser man at der er deg, altså Google+, deretter: "search,  images, maps, play, youtube, news, gmail, drive/docs,  calendar, 
_ more_ : translate, mobile, books,  offers, wallet, shopping, blogger, reader, finance, photos, videos,  even more,

Gmail  har til inntil nylig vært "grunnfundamentet" for å kunne bruke disse tjenestene, og man har lenge hatt og har fortsatt mulighet til å bruke Gmail som utgangspunkt for Googles tjenester, dette er noe trolig bare de mest interesserte har tatt i bruk, og fremdeles finnes det flere der ute som ikke er klar over dette.. 
Forøvrig kan det sies at diskusjonstemaet rundt det å bare bruke en Google konto, i forhold til personvern, også er svært aktuelt og er fortsatt et interessant diskusjonstema med mange meninger.

Men...
Helt siden Google+ startet, har man gjennom det siste året kunne se en stadig gradvis integrasjon av Googles tjenester inn i G+, og per i dag er denne visualiseringen et godt eksempel på hvordan mange bruker G+ som sitt utgangspunkt for bruk av Googles tjenester.: https://plus.google.com/104121790462114071634/posts/67NPuv2PEqY
Dette utbyttet får man selvfølgelig mest ut av, om man bruker en Google konto til alt dette.

Om man da ser tilbake på utsagnet til +Vic Gundotra, fremkommer det helt klart at Google+ er Google med et sosialt lag, og man ser tegn til at Google+ er i ferd med å utvikle seg til å bli Google 2.0.

Men G+ er også etter mitt perspektiv, helt klart et sosialt nettverk på internett, og en fantastisk tjeneste der man kan finne interessante poster, og dyrke ens interesser, og som sagt Google+ er Google, og Google er Google+.

Nå er det nok mange som vil si seg uenig med meg, da det i dag for det meste er FB som har en enighet blant folket som et sosialt nettverk, der man hovedsakelig kommuniserer med sine venner bekjente og familie.

Men hva er egentlig sosiale nettverk i virkeligheten?

I følge litteraturen, ble begrepet sosiale nettverk først brukt i forbindelse i en utenlandsk studie av John Barnes på 1950 tallet om noen fiskesamfunn på øya Bømlo i Norge.
Der ble det mellom annet skrevet om  relasjoner, kontakter/forbindelser mellom mennesker som kunne ligne på det nettet/garnet fiskerne brukte til å fange fisken med..

Hva har dette med G+ å gjøre?
Jo, til og med på G+ kan man si det dannes det en eller annen form for relasjon med andre mennesker, basert på interesser, og kommunikasjon i kommentarfeltet, eller møter ansikt til ansikt, eller i grupper (Hangout). 

Disse relasjonene kan i dette tilfellet, og i begynnelsen være svært så flyktige og løse, men over tid vil man kunne styrke dette og videreutvikle dem.

Altså, basert på  kommunikasjonsmulighetene G+ gir brukerne, legges grunnlaget for at bekjentskaper dannes, og relasjoner bygges, og over tid utgjør det et potensiale til å danne vennskapsrelasjoner. 

Vennskapsrelasjoner sier du?
Selvfølgelig vil alt dette være avhengig av hvilken intensjon en har for å bruke G+, og intensjonene man har, vil avgjøre hvordan din bruk og G+ hverdag blir.
Er din intensjon å bruke det som et sosialt nettverk,  blir det fort ensomt om man bare skal basere det på de du allerede kjenner eller har en relasjon til, nettopp fordi mange ikke har sine venner og familie som brukere av G+ enda. 

Er dette nødvendigvis negativt?
Ikke om man da ser på mulighetene fremfor problemene/utfordringene...
Det som er positiv her er at G+ baserer seg på asymmetriske relasjoner, altså man trenger ikke å kjenne dem man følger eller følge dem som sirkler deg, om du ikke vil.

G+ som en verden full av muligheter.
Jeg bruker å sammenligne G+  med en veldig kjent situasjon for de fleste.
Altså, om du skulle bestemme deg å flytte til et nytt geografisk sted, grunnet jobb etc..

Om du flytter over lange geografiske avstander, la oss si 500 mil, og det stedet du flytter til ( G+ )  ikke har noen du kjenner til fra før, har man to valg slik jeg ser det..

1.
Man kan beholde kontakten med sin familie og sine gamle venner på hjemplassen, og ikke bry seg eller snakke( kommentarer/hangout ) med noen av kollegaene, naboene eller innbyggerne på stedet( medlemmene på G+ ), og være fornøyd med det. 
Det holder å lese lokalavisen( streamene ).

Men over tid vil trolig dette bli ensomt, ettersom jevnlig kontakt og besøk til ens gamle venner blir vanskeligere av ulike grunner.
Eller 

2.
Man kan prøve å fortsette med å holde kontakten med familien og sine gamle venner, men også prøve å utvide sitt sosiale nettverk med nye interessante og hyggelige mennesker du kommer over ens med.

Hva gjør man så i slike tilfeller?
Jo, man starter eksempelvis med å presenterer seg. ( man lager en fullstendig profil. )

Jobben og nabolaget er jo den perfekte arena å starte, og man starter gjerne å prate med dem som befinner seg der.
Man møter dem utenfor huset ( Hangout og HIRL ) og utveksler noen ord når man går forbi, eller møtes i nabolaget ( kommentarfeltet ).
Men man søker også etter å møte likesinnede som deler ens interesser med i tillegg. 

Og hva gjør man da?
Jo, man prøver å orientere seg ( bruker søkefunksjonen på G+, med # og   
ulike søkeord, og kombinasjoner av søkeord ), og man prøver å finne ut av hvor man kan finne folk/lag og organisasjoner som man kan delta i og bli kjent med likesinnede.
Når man så har bestemt seg, og funnet det, og de man synes er interessant, eller interessante , deltar man ( kommuniserer,engasjerer seg, og bidrar ) aktivt.
Slik vil man sannsynligvis gradvis utvide ens nettverk med nye mennesker, som igjen skaper ringvirkninger videre.
Dette er som dere sikkert kan se "mini" versjonen forenklet og noe grovt beskrevet, uten de mange nyanser som finnes i dette samspillet.

Man kan også bruke bildet som at G+ er verden, og dens muligheter den har å tilby for å forklare G+. :O)


Noen tips til hvordan man som ny bruker kan starte sin G+ hverdag uten å oppleve G+ som en spøkelsesby.
Mitt første tips til deg er å tenke igjennom hva din intensjon for bruk av G+ er. Deriblant hvor offentlig eller privat du skal være, og hva du er ute etter når du bruker dette.

Du kan gjerne starte med å fylle ut din profil slik at folk kan få et inntrykk av hvem du er, og hva du er interessert i. Desto mer utfylt din profil er, desto mer sannsynlig er det at folk sirkler deg tilbake. 

Samtidig er det å gå igjennom dine innstillinger på G+ et "must", dine valg her vil også innvirke på hvordan din G+ hverdag blir. (Du finner denne innstillingen ved å trykke på tannhjulet til høyre i din "home" seksjon og deretter velge innstillinger/settings.)

Du bør lese litt på hjelpesidene til G+ for en introduksjon til G+, hvilke funksjoner G+ har og hvordan en kan bruke dem: http://support.google.com/plus/?hl=en-GB&p=help_center

Her vil du trolig oppdage en rekke funksjoner du ikke har tenkt over finnes.
Samtidig kan denne siden være til hjelp : http://www.google.com/goodtoknow/

Her er for eksempel tre gode innlegg som jeg har lagt ut i min profil , samt en "how-to" guide, som er verdt å lese om man er ny på G+; 
https://plus.google.com/u/0/106393478695568433143/posts/fbZJVjtJMZE
https://plus.google.com/u/0/106734796011714755852/posts/ePpfbevetXP
https://plus.google.com/u/0/103038287804535196503/posts/gLd3WjM4bBQ

How-to guiden  http://www.abrighterweb.com/google/ er fortsatt aktuell, og gir en kort innføring i noen av funksjonene hjelpesidene til G+ tar for seg.
Selv om siden  tar utgangspunkt i den eldre utgaven av G+, er funksjonene som blir omtalt fortsatt der, men noen av dem kan nå befinne seg andre steder, og flere funksjoner er blitt tillagt.

Du bør samtidig begynne å følge folk, opprett kretser/sirkler du kan plassere dem i, og bla igjennom profilen og streamen deres for å få et bilde av hva de vanligvis poster. 

Et godt tips er å bruke tid på å navngi dine sirkler og bruke tid på å organisere og fortløpende vedlikeholde sirklene.
Sirkler er som dine relasjoner i det virkelige liv, noen er din familie, dine venner, bekjente, kollegaer, naboer, treningsvenner etc.  
Personene du kategoriserer kan også plasseres i flere sirkler altså: familie og venn, eller venn, kollega, treningsvenner og lignende. Sirklene danner også grunnlaget for de dedikerte sirkelstreamer  du har for lesing, og/eller til hvem du deler til/ gir tilgang til innsyn/deltakelse.
Et innlegg som er verdt å kikke på i den forbindelse er dette:
https://plus.google.com/u/0/104971164798974135902/posts/7rBoDJoDmad

Som tidligere skrevet er G+ basert på asymmetriske relasjoner, og dette gjør samtidig til at man kan følge hvem man vil og bli fulgt av hvem som helst uten å måtte bekymre seg over dette.
Man har funksjoner som "Uncircle, Mute, Ignore, Block, Block og Report " man kan bruke for å skape sin best mulige G+ hverdag. 

Uansett, for at den du følger skal kunne se dine innlegg som du deler/tilgjengeliggjør for ham/henne i sin stream, må den som du følger også følge deg tilbake. Viss ikke, må personen du følger selv oppsøke din profilstream i din profil eller aktivt søke etter det spesifikke innlegget for å kunne se innhold du har delt til ham/henne.
Dette er for eksempel tilfellet når man deler til extended circles.
Da tilgjengeliggjør du at andre utenfor din sirkel kan se dette om de er i en sirkel til en av de personene du har i en sirkel, selv om de ikke følger deg.

Et annet godt tips er å bruke søkevinduet i G+. Prøv å søke på steder,  ulike tema, interesser og lignende, som du "brenner for", eller synes er interessante. Du vil da finne ulike folk som deler eller skriver om dette. Ofte er dette en god måte for å finne folk du kan følge, og kommunisere med.

 Hangouts  og Hangouts on Air er noe jeg har svært stor sans for, og hatt mye glede av, og som jeg anser er noe av det nærmeste man kommer begrepet sosialt, når det gjelder internett og sosiale nettverk og medier i dag. Det gir en dypere form for kommunikasjon over avstand,  og legger tilrette for en mer dyp dialog mellom mennesker på internett.
Samtidig som man lærer hverandre å kjenne på en helt annen måte enn ved poster og kommentarfeltet.

I en hangout kan også du med opptil 10 personer i sanntid eksempelvis samarbeide om oppgaver og lignende eller  bruke de applikasjonene som er mer rettet mot underholdning og moro.
Her er en link til noen norske hangoutvideoer som kanskje kan være av interesse å se på:

Dataprat: Epsisode 68: Google + Hangout
https://plus.google.com/u/0/111388870048879847774/posts/SmKNHkwM5kN

Episode 75: Hangout, HIRL, Google+
https://plus.google.com/u/0/111388870048879847774/posts/9a1AUmWNmff

Hangout on Air er en annen funksjon som lar deg ta opp en hangout og samtidig streame det live på din G+ stream, youtube, og din egen web/blogside.
I etterkant kan du redigerere og legge ut opptaket på nytt.
Slik jeg ser det er det bare  kreativiteten, teknisk utstyr og datakunnskap som setter grensene for hva du kan gjøre i en Hangout og Hangout on Air.

Nyhetskanaler har også tatt i bruk Hangouts on Air i sine sendinger, som for eksempel nyhetsankerne +Sarah Hill , +Maria Quiban og +Melissa Carlson med flere.
Du kan lese mer om Hangouts on Air her:
http://www.socialmediaexaminer.com/google-hangouts-on-air-guide/

https://www.google.com/intl/en-gb/+/learnmore/hangouts/onair.html

https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/EMu4N4MCSQ5

Eksempel på lydoppsett i en Hangout on Air: https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/2BRBw682wyd

Om du ikke har fått med deg norske Google+ poster/innlegg relatert til Google+ kan du finne en oversikt over de norske G+ bidrag her:
https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/aHHxhASryJa
En annen person som deler mye bra angående Google+ fra et sosialt og psykologisk perspektiv, er +martin shervington . 
Han gav nettopp ut en bok i pdf format med sine beste G+ innlegg, i forbindelse med G+ sitt 1 års jubileum. Denne kan du finne her:
https://plus.google.com/104121790462114071634/posts/CSFBNFxgduz

Så, hva nå?
Det er som sagt ingen fasit på hvordan du skal bruke G+, og mye av arbeidet må du faktisk bruke tid på, og gjøre selv.
Uansett etter å ha lest denne posten, og brukt det over en tid, kan du med stor sannsynlighet se at G+ ikke er noen spøkelsesby.

Her er mine forslag til personer/profiler du kan følge i Norge når det kommer til tanker rundt G+, og tips.
Disse profilene har gitt mye, og fortsetter trolig å gi deg nyttig informasjon rundt G+ fra et norsk/skandinavisk perspektiv i form av  G+ poster og blogginlegg:
+Morten Myrstad , +Lars Fosdal , +Helge Astad , +Direkte.TV , +Google+ Portalen , +John Holme og +Pål Basso 
 
Sverige: +G+ World +Anders Stolt +Stefan Svartling +Robert Nyberg  

Danmark:  +Jannik Lindquist , +DK Google+ Tips og Tricks +Danskere på GooglePlus  +Søren Dalsgaard Brath , +Mads Gorm Larsen  +Fabiola Christensen  for å nevne noen.

I de siste månedene har eksempelvis også +Renommé Communication  og flere av de ansatte der, blitt mer aktive i offentligheten, og har bidratt med sine perspektiver.
Flere andre  norske personligheter innen sosiale medier ser også ut til å begynne å bli aktive, så dette lover godt!

Nå mangler vi bare medier som Tv, aviser radiokanaler etc.
Og så må jeg få nevne at:
+Madcon Official  var trolig det første bandet i skandinavia som holdt en hangout med sine fans!

Så avslutningsvis,
Om du engasjerer deg på G+, deler, kommenterer, og deltar i Hangouts og er aktiv her inne er sjansene større for at du vil få en hyggelig og interessant Google+hverdag, og du vil oppleve at mulighetene Google+ gir deg er mange!

Uansett hva du måtte velge å gjøre, her er en generell "tommelfingerregel": En god begynnelse er å være vennlig med et åpent sinn i møte med
nye mennesker. Det slår sjeldent feil, og åpner opp for nye muligheter!
Man kommer langt med en positiv innstiling og vennlighet.
:O)
Photo
Shared publiclyView activity