Shared publicly  - 
 
U Umagu će meč odigrati dva Argentinca. Samo što je Berloq sa challenge razine prešao na ATP i trenutno je 38-i igrač, a Trungllieti je 250-ti i još uvijek igra Futurese i Challenge. Mislim da je njem...
1