Shared publicly  - 
ถ้าพูดถึง Samsung ทั้งที จะต้องมีนวัตกรรมที่ต้องร้อง OMG!! ว่า เอาลงไปได้อย่างไร แน่นอนว่า หนึ่งในรุ่นที่พูดถึงนั้นต้องมี เจ้าเหลือง ๆ ติดProjectorอย่าง Galaxy Beam ด้วยอย่างแน่นอน. First Look งวดนี้จ...
1
Add a comment...