قیمت بیلت در هفته گذشته رو به بالا بود و در طول هفته حدودا 15تومان در هر کیلو افزایش یافت. سایز 150 میلی‌متر فولاد خوزستان 1315 تومان پیشنهاد می‌شد و سایز 120 میلی‌متر از 1270 تومان تا 1310 تومان اعلام شد. محدودیت‌های تقاضای مقاطع باعث شده تا مصرف بیلت هم…
Translate
قیمت بیلت در هفته گذشته رو به بالا بود و در طول هفته حدودا 15تومان در هر کیلو افزایش یافت. سایز 150 میلی‌متر فولاد خوزستان 1315 تومان پیشنهاد می‌شد و سایز
1
Add a comment...