LEI SNEVERT PERSPEKTIV I DEBATTEN OM MANGEL PÅ KVINNELIGE TOPPLEDERE

Hele problemet med manglende kvinnelige toppledere ligger vel her: "Man må stå over noen foreldremøter og Lucia-feiringer", som fremstilles noe annerledes i dagens DN artikkel. Jeg tror det er rimelig naturlig mange kvinner ikke ønsker å prioritere egen karriere fremfor hensynet til barna. Å forvente noe annet av kvinner er rimelig kynisk. Debatten blir for snever når man forventer kvinner inn i topplederstillinger, før man har kjempet likestillingskampen ferdig. Vi trenger løsninger som ikke går på bekostning av barna. Der er vi overhodet ikke i dag.

Man skal heller ikke ignorere det faktum at det faktisk er forskjell på kvinner og menn. Alle skal ha like rettigheter, men må selv få lov til å velge. Imidlertid, per i dag, har ikke kvinner reell valgmulighet, uten at det føles å måtte velge bort barna.

I mange år har man snodd debatten unna disse faktiske forhold, og det begynner faktisk å bli rimelig irriterende. Det handler om å se helheten og man må slutte å forvente kvinner inn i topplederstillinger før forholdene faktisk er lagt til rette for det. Man skal liksom gi kvinner dårlig samvittighet for at de ikke velger toppjobber, og presentere det som at de ikke har 'guts' nok. Loosers, med andre ord. Men, fakta er at kvinner har en samvittighet overfor sine barn, og skal også få lov til å ha nettopp det.

Jeg synes rett og slett det er på tide å betrakte kvinner som mennesker og ikke humanoids i denne debatten.

Stort sett samtlige norske kvinnelige toppledere velger jobb fremfor barna (noen har ofte menn, som tar seg av barna i stedet - altså omvendt likestillingssituasjon), eller ikke har barn.

Samtidig ser man økende trend blant de høyst utdannede kvinnene - at de er lengre enn snittet hjemme med sine barn... og gjerne kombinerer det med etablering av egne foretak.

Interessant, er det ikke? Dette viser jo hva kvinner ønsker... Synes man skal tenke litt på det i debatten, jeg, før vi faktisk har likestilling og et tilrettelagt arbeidsliv for kvinnelige toppledere, som også ønsker å være der for sine barn.

#likestilling #greteaspelund #dagensnæringsliv #kvinneligetoppledere @barneoglikestillingsdepartementet
Shared publiclyView activity