آدمها را از روی عکسهایشان نشناسید 

آدمها، 

از بی حوصلگی هایشان ... 

از خستگی هایشان ... 

از دلتنگی هایشان ... از غصه هایشان ... از هیچ یک، عکس نمی گیرند
Translate
5
Add a comment...