#Ημερίδα  : Σεμηνάριο SEO στο +dp studies 

Το #σεμηνάριο‬   #SEO  ‬ και #MobileSEO   το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου στο #Ηράκλειο‪  ‬, περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση για Τοπικές Επιχειρήσεις (LocalBusiness) και για #επιχειρήσεις‬  που δραστηριοποιούνται στον #τουρισμός  .

Θα γίνει ανάλυση σε όλες τις εμπλεκόμενες τεχνολογίες, ενώ οι σημειώσεις περιλαμβάνουν και υλικό τεχνικού επιπέδου για να προωθηθούν στον υπεύθυνο IT της επιχείρησής σας για εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το σύγχρονο SEO στο υπάρχον website που διαθέτετε.
Shared publiclyView activity