Επώδυνο να το παρακολουθείς...
#parking #TheStruggleIsReal
Shared publicly