Profile cover photo
Profile photo
Instrukcija Uab
14 followers -
buhalterinė apskaita, finansinės atskaitomybės parengimas ir konsultacijos mokesčių klausimais pagal LR reglamentuojančius teisės aktus.
buhalterinė apskaita, finansinės atskaitomybės parengimas ir konsultacijos mokesčių klausimais pagal LR reglamentuojančius teisės aktus.

14 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has shared content
Patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas
Aktualu subjektams, privalantiems pasiruošti teikti apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo 
(2015-07-21 Nr. VA-49, TAR, 2015-07-21, kodas 2015-11516, galioja nuo 2015-07-22)
Vadovaudamasi Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 699 „Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo", 8 punktu (daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje), Valstybinė mokesčių inspekcija patvirtino Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą.
Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas apibrėžia reikalavimus, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams buhalterinės apskaitos duomenys teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (toliau – SAF-T).
SAF-T (angl. Standard Audit File – TAX (SAF-T)) – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami subjekto ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenys, eksportuoti iš subjekto apskaitos sistemos, apimantys atitinkamą laikotarpį.
SAF-T standartas apima visus svarbiausius duomenis iš pagrindinių apskaitos žurnalų, informaciją apie užsakovus ir tiekėjus, gautas ir išrašytas sąskaitas, užsakymus, mokėjimo nurodymus ir pan.
Kas vadovausis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašu?
Šiuo aprašu vadovausis buhalterinės apskaitos programas kuriančios ir jas atnaujinančios bendrovės, programuotojai, kurie perprogramuos buhalterinės apskaitos programas ir pritaikys jas eksportuoti buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T formatu.
Kas svarbu buhalteriams?
1) Iš aprašo 6.1 punkto aišku, kad verslo subjektai turės pereiti prie naujojo pavyzdinio sąskaitų plano, įsigaliojančio 2016-01-01. Aprašo 6.1 punkte nurodyta:
„6.1. Pelno siekiantys juridiniai asmenys Didžiosios knygos sąskaitas klasifikuoja, vadovaudamiesi Sąskaitų klasifikatoriumi Nr. 1 (parengtas pagal Pavyzdinį sąskaitų planą, patvirtintą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15 „Dėl Pavyzdinio sąskaitų plano")."
2) asmenys, šiuo metu naudojantys paprasčiausias technines priemones, kurios negali būti pritaikytos teikti duomenis SAF-T formatu, pavyzdžiui, Ekselines (MS „Excel") programas buhalterinei apskaitai tvarkyti, turės įsigyti kitas buhalterinės apskaitos programas.
Dar kartą apie tai, kas ir kada privalo pasiruošti teikti apskaitos dokumentų duomenis standartinėje rinkmenoje SAF-T
Apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje privalo teikti ūkio subjektai, atitinkantys visus tris kriterijus:
1) apskaitą tvarko techninėmis priemonėmis;
2) yra pelno siekiantys juridiniai asmenys;
3) pardavimo pajamos atitinka žemiau nurodytus dydžius.
Reikalavimas pasiruošti teikti duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje skirtingas pardavimo pajamas turintiems pelno siekiantiems juridiniams asmenims įsigalioja skirtingai:
– nuo 2017 m. sausio 1 d., kurių 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų;
– nuo 2018 m. sausio 1 d., kurių 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų;
– nuo 2019 m. sausio 1 d., kurių 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 45 tūkst. Eurų.
Visiems kitiems ūkio subjektams, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje rinkmenoje yra rekomendacinio pobūdžio.
Add a comment...

Post has attachment
Instrukcija
Instrukcija
rekvizitai.vz.lt
Add a comment...

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo" pakeitimo 
(2015-06-17 Nr. 613, TAR, 2015-06-19, kodas 2015-09788, galioja nuo 2015-07-01)
Vyriausybės nutarimu patvirtintas einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydis, taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d. - 434 eurai (buvo 431 euras).
Šis dydis naudojamas apskaičiuojant socialinio draudimo išmokas (pensijas, motinystės, tėvystės, ligos pašalpų maksimalią ir minimalią ribas ir kt.), taip pat nustatant socialinio draudimo įmokas mažųjų bendrijų nariams, ūkininkams, individualią veiklą vykdantiems asmenims, individualių įmonių savininkams, asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos.
Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad skiriant ir mokant išmokas, priklausančias nuo einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d., taikomas iki 2015 m. birželio 30 d. galiojęs einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydis (431 euras).
Add a comment...

Post has shared content
Add a comment...

Post has shared content
Samsung отключает Windows Update на некоторых своих ноутбуках

Компания Samsung не очень гуманно поступает с системными настройками операционной системы Windows на некоторых своих компьютерах. В частности, она отключает стандартную службу обновлений Windows Update (WU). Комментариев Samsung по этому поводу пока нет, но они обязательно будут, потому что подобные вредительские действия можно сравнить с предустановкой на ноутбуки Lenovo известного трояна Superfish.

https://xakep.ru/2015/06/24/samsung-windows-update/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nuo 2015 m. liepos 1 d. minimalioji mėnesinė alga didinama iki 325 eurų
Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio 
(2015-06-17 Nr. 615, TAR, 2015-06-19, kodas 2015-09791, galioja nuo 2015-07-01)
Vyriausybės nutarimu patvirtinta minimalioji mėnesinė alga ir minimalusis valandinis atlygis, taikomi nuo 2015 m. liepos 1 dienos.
Nuo 2015 m. liepos 1 d. minimalioji mėnesinė alga – 325 eurai, o minimalusis valandinis atlygis – 1,97 euro.
Taip pat nustatyta, kad valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" priedą taikoma 247 eurų minimalioji mėnesinė alga (nesikeitė).
Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded