Profile cover photo
Profile photo
InfoTrust-Design
About
InfoTrust-Design's posts

Post has attachment
CE FACEM CU REŢEAUA DE CALCULATOARE ???
Reţeaua de calculatoare capătă o importanţă din ce în ce mai mare în contextul evoluţiei continue a mediului electronic ca suport pentru afaceri. Importanţa unei reţele de calculatoare rezidă din faptul că aceasta facilitează schimbul şi corelarea informaţiilor, asigurând o fiabilitate mare prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative.
Folosită nu numai pentru acces internet şi mesagerie electronică, ci şi pentru partajarea resurselor sau pentru aplicaţii distribuite, reţeaua de calculatoare este unul dintre principalele aspecte luate în discuţie în amenajarea unui spaţiu.
Neglijarea aspectelor legate de reţeaua de calculatoare şi adoptarea unei soluţii ulterioare, de moment, folosind echipamente instalate incorect sau incomplet au de cele mai multe ori consecinţe negative importante. Acestea se manifesta în special prin performanţe foarte slabe ale reţelei, disponibilitate redusă, politici incoerente de securitate şi de acces la resurse.
În acest context luaţi în considerare  următoarele servicii pe care vi le putem furniza pentru consolidarea performanţelor afacerii dvs.:
- proiectarea, dezvoltarea, implementarea, întreţinerea în functie de soluţiile IT&C ce includ lucrul în retea şi/ sau accesul la Internet;
- alegerea şi implementarea arhitecturii de reţea şi a tehnologiilor de conectare şi comunicaţii în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), de gradul de securitate aşteptat si de bugetul alocat;
- selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii pentru distribuirea şi accesul la resursele din reţea, în condiţiile respectării regulilor specifice de securitate asupra echipamentelor, componentelor software, informaţiilor şi transmisiilor de date;
 
- configurarea componentelor hardware şi software ale reţelei: monitorizarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii cu scopul de a păstra mediul de operare al reţelei în limita parametrilor normali de funcţionare;
- stabilirea de soluţii, proceduri, tehnici, recomandări de bună practică pentru menţinerea bunei funcţionări şi a corectei utilizări a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la reţea şi a celor destinate comunicaţiilor;
- diagnoza, identificarea şi soluţionarea incidentelor apărute în funcţionarea reţelei în general, a echipamentelor de legătură şi a celor de comunicaţii;
- elaborarea de recomandări de bună practică pentru buna functionare şi corecta utilizare a calculatoarelor, a echipamentelor de conectare la reţea şi a celor destinate comunicaţiilor;
- proiectarea, implementarea, aplicarea strictă a regulilor de securitate ce guvernează accesul la resursele reţelei: conturi pentru utilizatori, parole, modalităţi de autentificare, permisiuni, restricţii, drepturi, privilegii, machete de securitate, metode de configurare automată a mediului de operare al utilizatorilor, proceduri personalizate
- instalarea şi configurarea infrastructurii şi a conexiunilor la reţea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicaţii specifice reţelei;
- asistenţă în folosirea tehnologiilor informaţiei în activitatea curentă;
- identificarea şi eşalonarea activităţilor de întreţinere/ up-gradare software şi hardware pentru echipamentele specifice reţelelor de calculatoare;
- proiectare şi instalarea de VPN-uri, VLAN-uri.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Ce facem cu reteaua de calculatoare
21 Photos - View album

Post has attachment
Photo
Photo
2016-07-25
2 Photos - View album

Post has attachment
InfoTrust-Design
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Scrapbook Photos
25 Photos - View album

Post has attachment
G R A T U I T  !!!
Acum poţi să profiţi, din nou, de experienţa INFOTRUST-DESIGN
 
Începând cu luna aprilie 2014,  persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerii, persoanele  inactive din județul Tulcea, pot beneficia dacă sunt interesate,  în mod absolut GRATUIT,  de  informare, consiliere ocupaţională,  formare profesională in domeniul IT şi mediere.
 
AVANTAJE:
 
- sunt GRATUITE
- sunt disponibile nivele de formare diverse, atât pentru cei care au absolvit 8 clase cât şi pentru cei cu studii superioare, atât pentru cei neiniţiaţi în tainele PC-ului cât şi pentru cei avansaţi (curs COMPETENŢE INFORMATICE - nivel iniţiere; curs OPERATOR INTRODUCERE, PRELUCRARE ŞI VALIDARE DATE - nivel specializare; curs OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE - nivel specializare; curs ADMINISTRATOR DE REŢEA - nivel initiere şi nivel perfecţionare)
- prin participarea la examenul final se acordă CERTIFICATE DE CALIFICARE recunoscute la nivel naţional şi european (acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificari)
- se acordă subvenţii pentru participanţi de 1000 RON
- se acorda premii de excelenţă de 1000 RON
- se mediază posturi de muncă vacante
- se acordă prime de instalare (1000 RON) pentru şomerii care reuşesc să se angajeze pe perioadă nedeterminată
- lectorii sunt implicaţi şi competenţi
- metodele de formare sunt interactive şi bazate pe aplicaţii practice, cu instrumente moderne de lucru
 
Participarea la formare se face în ordinea completării dosarului de înscriere.
 
Documente necesare de înscriere:
- copie după CI
- copie certificat de naştere
- copie certificat de căsătorie pentru persoanele de sex feminin
- copie după ultima diplomă de studii
- alte documente ce demonstrează statutul persoanelor ( adeverinţă AJOFM de şomaj, adeverinţă ANAF privind lipsa veniturilor )
 
Relaţii: telefon fix:      0240.506.300
            telefon mobil: 0727.330.638
            e-mail:              contact@proiectitd.ro
                                      contact@infotrustdesign.ro      
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
G R A T U I T !!!
22 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded