Profile cover photo
Profile photo
Institute of Multimedia Education
13 followers -
Scientific Education for Effective Multimedia Communication
Scientific Education for Effective Multimedia Communication

13 followers
About
Posts

Post has attachment
පිංතූර හෝ තම නිර්මාණ සොරකම් කිරීම සහ අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම ඡායාරූප ශිල්පීන් සහ අනෙකුත් නිර්මාණකරුවන් නිතර මුහුණදෙන ගැටලුවකි.
අපගේ පිංතූරවල අයිතිය පිලිබඳ සැබෑ නීතිමය තත්වය කුමක්ද? අයිතිවාසිකම් ඇත්තේ අපට පමණක්ද?

නිර්මාණකරුවන්ට අදාලවන බුද්ධිමය දේපල නීතිය පිලිබඳ අපගේ අචාර්ය මණ්ඩලයේ දිනිල් අබේගුණවර්ධන මහතා නීතිඥ සමන් සේනාධීර මහතා සමග යෙදෙන විශේෂ සංවාදයක් මෙම විශේෂ වැඩසටහනට ඇතුලත්ය.

මෙහිදී බුද්ධිමය දේපල පනත සහ එහි එන විදි විධාන නිර්මාණකරුවන්ට අදාළ වන්නේ කෙසේද, ඔවුන් තම අයිතිවාසිකම් ආරක්‍ෂා කරගන්නේ කෙසේද සහ නිර්මාණ කාර්යයට දායක වන අනෙකුත් අයගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය නොවන බවට නිර්මාණකරුවන් වගබලාගතයුතු වන්නේ කෙසේද යන්නත් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ගැනේ.

__________________________________________________________________

Getting the creative work or images stolen is a problem most of the creative people face these days. So what is the situation regarding the rights of creative people? What about the rights of others?

On this episode Dr Dinil Abeygunawardane of IME faculty discuses the copyright law with the senior copyright lawyer Mr Saman Senadheera

They discuss how the copyright act applies to creative people, how they can protect their rights as well as the rights of others who contribute to creating their work.
Add a comment...

Post has attachment
ඡායාරූප මුද්‍රණය, වර්ණ රසායනාගාර සහ වර්ණ කළමනාකරණය
ඡායාරූප මුද්‍රණය ඩිජිටල් ආගමනය සමගම තරමක් පසුබෑ නමුත් කර්මාන්තයක් ලෙස ඉතා ප්‍රභල මට්ටමක පවතී. ශ්‍රී ලංකාව තුල වර්ණ රසායනාගාර හරහා සිදුකරන ඡායාරූප මුද්‍රණය වර්තමාන ලෝකය සමග සසඳන කල කුමන මට්ටමක පවතීද? මෙම කර්මාන්තය ඉදිරියට ගෙනයාමට කෙටි කාලීන ලාභය පමණක් අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාරිකයින් දැන දැනම අවිද්‍යාව පතුරවමින් ඇති කරන බලපෑම කෙබඳුද යන්න පිලිබඳ අපගේ අචාර්ය මණ්ඩලය සාකච්ඡාවේ යෙදෙයි.
සතියේ ඡායාරූප ශිල්පියා ඔස්ට්‍රෙලියානු ජාතික Frank Hurley වන අතර ඡායාරූප විචාරය මෙම වැඩසටහනට ඇතුලත්ය.

ඡායාරූප සංස්කරණය සඳහා පරිගණක තිර තෝරා ගැනීම පිලිබඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රශ්නයකටද අපගේ අචාර්ය මණ්ඩලය මෙම වැඩසටහනේදී පිළිතුරු සපයයි.
___________________________________

With the arrival of digital devices photo printing slowed down a bit. However, image printing is still a very viable and a strong industry. What is the situation of Sri Lanka with regards to image printing compared to the rest of the world? How do the actions of some business owners who only concentrate on short term profit impact the industry? Why do some of these traders try to disseminate false facts and pseudo science? The discussion of the week is centred on the printing industry and colour management.

The master of the week is Australian Adventure and War Photographer Frank Hurley.

Our faculty also answers a question on selecting monitors for photo editing
Add a comment...

Post has attachment
Medical Photography is an extremely specialized genre of photography. At times, exponents of medical photography tend to emphasise too much on the medical aspect of this genre making the newcomers concentrate less on the basic principles of visual communication and photography.

The Clinical Society of Colombo South Teaching Hospital Kalubowila in collaboration with the Association of Plastic Surgeons of Sri Lanka has organised a landmark workshop for the the first time is Sri Lanka exclusively for doctors. This workshop, "Photography in a clinical Context" is scheduled to be held on the 22nd of June 2017 from 8:00 AM onwards at the Lionel Gunawardane auditorium of the Colombo South Teaching Hospital at Kalubowila.

The Institute of Multimedia Education (IME) is the sole resource body of this workshop and this episode of Kathabaha is all about the genre of medical photography and the workshop.

In this episode Dr Dinil Abeygunawaradane and Dr Ayasmantha Peiris of IME discuss the importance of photography in a clinical context with the consultant plastic surgeon of the Colombo South Teaching Hospital Dr Yasas Abeywickrama
Add a comment...

Post has attachment
පිංතූර හෝ තම නිර්මාණ සොරකම් කිරීම සහ අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම ඡායාරූප ශිල්පීන් සහ අනෙකුත් නිර්මාණකරුවන් නිතර මුහුණදෙන ගැටලුවකි.
අපගේ පිංතූරවල අයිතිය පිලිබඳ සැබෑ නීතිමය තත්වය කුමක්ද? අයිතිවාසිකම් ඇත්තේ අපට පමණක්ද?

නිර්මාණකරුවන්ට අදාලවන බුද්ධිමය දේපල නීතිය පිලිබඳ අපගේ අචාර්ය මණ්ඩලයේ දිනිල් අබේගුණවර්ධන මහතා නීතිඥ සමන් සේනාධීර මහතා සමග යෙදෙන විශේෂ සංවාදයක් මෙම විශේෂ වැඩසටහනට ඇතුලත්ය.

මෙහිදී බුද්ධිමය දේපල පනත සහ එහි එන විදි විධාන නිර්මාණකරුවන්ට අදාළ වන්නේ කෙසේද, ඔවුන් තම අයිතිවාසිකම් ආරක්‍ෂා කරගන්නේ කෙසේද සහ නිර්මාණ කාර්යයට දායක වන අනෙකුත් අයගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය නොවන බවට නිර්මාණකරුවන් වගබලාගතයුතු වන්නේ කෙසේද යන්නත් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ගැනේ.

______________________________________________________________________

Getting the creative work or images stolen is a problem most of the creative people face these days. So what is the situation regarding the rights of creative people? What about the rights of others?

On this episode Dr Dinil Abeygunawardane of IME faculty discuses the copyright law with the senior copyright lawyer Mr Saman Senadheera

They discuss how the copyright act applies to creative people, how they can protect their rights as well as the rights of others who contribute to creating their work.
Add a comment...

Post has attachment
කිට් ලෙන්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්ස් – කතාබහ 021

කිට් ලෙන්ස් එක නොගෙන ටිකක් හොඳ ලෙන්ස් එකක් ගන්නද? කිට් ලෙන්ස් එකේ quality මදි නේද? මේ අපට නිතර අසන්නට ලැබෙන ප්‍රශ්නය!
ඡායාරූප ශිල්පයට පිවිසෙන නවකයෙකු තම පළමු කාචය තෝරා ගැනීමේදී දැන සිටිය යුතු කරුණු කාරණා පිළිබඳව සහ ඉන් ඉදිරියට යාමේදී සබුද්ධික ලෙස තීරණ ගැනීමට පාදක කරගත හැකි කරුණු පිළිවඳව IME අචාර්ය මණ්ඩලය මෙම වැඩසටහනේදී සාකච්ඡාවක නිරත වෙයි.
IME සතියේ පුවත් සහ විශේෂ පුවත් වැඩසටහනට අන්තර්ගත වන අතර සතියේ හඳුන්වාදෙන ඡායාරූප ශිල්පියා වන්නේ ඉන්දියාවේ ප්‍රථම වාර්තා ඡායාරූප ශිල්පිනිය වූ Homai Vyarawalla ය.

http://time.com/50318/homai-vyarawalla-indias-first-female-photojournalist/

Do You Know Who Is India’s First Female Photo Journalist?

සතියේ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රශ්නය ධ්‍රැවීකරණ පෙරන (Polarizing Filters) ගැනවන අතර අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය එයට ලබාදෙන විස්තරාත්මක පිළිතුරක්ද මෙම වැඩසටහනට ඇතුලත්ය.

_____________________________________________________

Is the kit lens good enough? Should I buy a better quality lens? These are the questions we get all the time!

In this episode IME faculty discusses about the things a beginner should know before buying the first lens and the strategies they can use rationally analyse their needs before making subsequent purchases.

Discussion of the week is followed by the news segment. The master of the week is India’s first female photojournalist Homai Vyarawalla

http://time.com/50318/homai-vyarawalla-indias-first-female-photojournalist/

Do You Know Who Is India’s First Female Photo Journalist?

Question of the week is about Polarizing filters and our faculty provides a lengthy answer to this question.
Add a comment...

Post has attachment
තේරුමක් ඇති පිංතූර - කතාබහ 020

හිතට එන හැම දෙයම අප ලියන්නේ නැත, ලියන හැම දෙයම පළ කරන්නේද නැත. ලියන භාෂාවේදී හැසිරීම එසේ වුවද රූප භාෂාවේදී අපගේ හැසිරීම මෙයට වඩා වෙනස් බව අන්තර්ජාලය අපට මොනවට සාක්‍ෂි සපයයි. ඵලදායී අන්තර්ගතයක් ඇති ඡායාරූප ගොඩනැගීම සඳහා හැඩතල නිර්මානයේදී අර්ථය ගැන අවධානය යොමුකළ යුතු ආකාරය ගැනද, එම අන්තර්ගතය නිර්මාණය උදෙසා රූප භාෂාවේ අක්ෂර වින්‍යාසය සහ වියරණ පිලිබඳ ලැබිය යුතු දැනුමද පිලිබඳ අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය මෙහිදී සාකච්ඡාවක නිරත වෙයි.

Round Table Camera Club මගින් පවත්වන ලෝක ඡායාරූප දින වැඩසටහන මෙවර 'විවරණ' නමින් දීප ව්‍යාප්ත පාසල් ඡායාරූප තරඟයක්, ප්‍රදර්ශනයක් සහ සම්මන්ත්‍රණයක් ලෙස පැවැත්වෙන අතර IME ආයතනය ප්‍රථම ස්ථාන ලබන දරුවන්ට ත්‍යාග ලෙස ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමට අනුග්‍රහය ලබා දේ. ඒ පිලිබඳ විස්තරයක්ද මෙවර වැඩසටහනට ඇතුලත්ය.

මෙවර හඳුන්වාදෙන ඡායාරූප ශිල්පියා ලෝක පූජිත ආලේක්‍ය ඡායාරූප ශිල්පී Yousuf Karsh ය.

විද්‍යුත් ක්ෂණිකාලෝක වලට අදාල iTTL පිලිබඳ ප්‍රේක්‍ෂක ප්‍රශ්නයකටද මෙවර අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය පිළිතුරු සපයයි.

____________________________________________________________________________

We don't write everything that comes to our heads; and we certainly do not publish everything that we write! Yet, when it comes to the visual language the situation is completely different.

This week our faculty discusses about the content of a photograph and how meaning should be emphasised with visual forms that are crafted with proper visual language with correct grammar.

The Round Table Camera Club is conducting "Revelations", a nation wide photography competition, exhibition and a seminar for school children and IME is sponsoring six scholarships to first prize winners of the competition. The program includes a discussion about the Photography day event by the Round Table Camera Club.

Mater of the week is the legendary portrait photographer Yousuf Karsh. The faculty also answers a question about 'iTTL'
Add a comment...

Post has attachment
IME Advanced Certificate in Photography පාඨමාලාව සහ එහි අන්තර්ගතය පිලිබඳ කෙරෙන සාකච්ඡාවක්
A discussion about the Advanced Certificate in Photography by IME
Add a comment...

Post has attachment
ඉවෙන්ට් ෆොටෝ ගැසීම - කතාබහ 19
වෘත්තීය ඡායාරූපකරණය තුල උත්සව සහ විශේෂ අවස්ථා ඡායාරූපකරණය ආර්ථික වශයෙන් දෙවැනි වන්නේ මංගල ඡායාරූපකරණයට පමණි. බොහෝ දෙනෙකු තම වෘත්තීය ඡායාරූපකරණ ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේද ඉවෙන්ට් ෆොටෝග්‍රෆි හරහාය.
මෙම වැඩසටහනේ සතියේ සාකච්ඡාව ලෙස උත්සව සහ විශේෂ අවස්ථා ඡායාරූපකරණය පිලිබඳ සාකච්ඡාවක අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය නිරතවන අතර, සතියේ හඳුන්වාදෙන ඡායාරූප ශිල්පියා ලෙස ඇමරිකාවේ ළමා කම්කරු භාවිතයට එරෙහිව තම කැමරාව මෙහෙයවමින් සමාජ විද්‍යාත්මක සහ සමාජ ශෝධන මෙහෙවරක යෙදුනු ශ්‍රේෂ්ඨ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වූ Lewis Hine පිලිබඳ විස්තරයක් ඇතුලත්ය.
නරඹන්නන්ගේ ඡායාරූප විචාරය මෙවරද ඇතුලත්වන අතර ඡායාරූප සොරකම් කිරීම පිලිබඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රශ්නයකටද අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය පිළිතුරු සපයයි.

From a commercial point of of view event photography is only second to wedding photography. Most of the photographers who get into professional arena starts with event photography. This week our faculty discusses about the genre of event photography.

Master of the week is the American sociologist, social reformer and the master photographer Lewis Hine. This is followed by the photo critique segment and our faculty also answers a question about 'image theft'
Add a comment...

Post has attachment
පනස්දාහේ කැමරාවෙන් ජොබ් කරන්න බැරිද? කතාබහ - 18

ඉස්සරහට වෙඩින් එකක් දෙකක් කරලා මේකෙන් ගානක් හොයාගන්නත් අදහස තියනෙවා, මොන වගේ කැමරාවක්ද මට ගැලපෙන්නේ?
මේ අපට නිතර අසන්නට ලැබෙන සහ අපෙන් අසා එවන ප්‍රශ්නයකි?

වෘත්තීය මට්ටමේ දෘශ්‍ය සන්නිවේදනයක් ගොඩනැගීම උදෙසා භාවිතා කලයුතු මෙවලම් තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න ආධුනිකයින්ටද, "ආධුනික වෘත්තිකයින්ටද" ඇති ප්‍රශ්නයකි.
මේ පිලිබඳ අදහස් දැක්වීමක් සතියේ සාකච්ඡාව ලෙස මෙම වැඩසටහනට අඩංගු වන අතර, සතියේ හඳුන්වාදෙන ප්‍රවීන ඡායාරූප ශිල්පියා ලෙස Nick Brandt පිලිබඳ සහ ඔහුගේ ඡායාරූප පිලිබඳ සාකච්ඡාවක් වැඩසටහනට ඇතුලත්ය.
නරඹන්නන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් මෙම වැඩසටහනේදීද විචාරයට බඳුන් කරන අතර ගතික පරාසය පිලිබඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රශ්නයකට අපගේ අචාර්ය මණ්ඩලය මෙහිදී පිළිතුරු සපයයි.

____________________________________________________

I'm planning to shoot a few weddings in the future and perhaps make some money on the side: So what sort of a camera should I buy?

This is a question we get all the time.

How to choose equipment to make a professional quality visual communication is a question amateurs as well as 'amateur professional' ask all the time.

Discussion of the week is centred around this topic and the Master of the week is Nick Brandt. This is followed by image critique and the faculty also answers a question on Dynamic Range.
Add a comment...

Post has attachment
කතාබහ ඊමේල් ලිපිනය සහ Facebook සමූහය හරහා අපට සෑහෙන ඡයාරූප ප්‍රමාණයක් ලැබෙමින් පවතී. මෙම ඡායාරූප සතියකට දෙකක් හෝ තුනක් විචාරයට ගැනීමේදී පින්තූර එවන බහුතරයක් ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ඡායාරූප සාකච්ඡාවට ගැනීමට අපට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැත. ලැබෙන කෙටි කාලය නිසාම විචාරය යනු කුමක්ද, රූප රචනයක් කියවනේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡාවක නිමග්න වීමටද අපට අවස්තාවක් ලැබෙන්නේ නැත.
මෙයට විසඳුමක් ලෙස සති කිහිපයකට වරක් විශේෂ වැඩසටහනක් ඡායාරූප විචාරය සඳහාම වෙන් කිරීමට අප තීරණය කළා.
මේ එහි මුල්ම වැඩසටහනයි. රූප රචනය සහ රූප කියවීම පිලිබඳ සාකච්ඡාවකින් මෙම වැඩසටහන ආරම්භ වන අතර අපගේ ප්‍රේක්ෂකයින් එවන ලද ඡායාරූප පිලිබඳ අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ අදහස් දැක්වීම් සහ විචාරාත්මක කියවීම් සඳහා වැඩසටහනේ වැඩි කොටස වෙන්වී ඇත.

_____________________________________

Through kathabha email address (kathabaha@ime.edu.lk) and the Facebook Group we have been receiving a quite a number of photographs. Critiquing 2-3 photographs per week does not allow us to talk about most of them. During the short time we get on our regular episodes we do not get a chance to discuss about critiquing images or how to read an image.

To solve this, we decided to record special program dedicated to photo critique once every few weeks.

This is the first of those episodes. This episode starts with a discussion on reading images and the bulk of the program is dedicated to critique viewer images.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded