Profile cover photo
Profile photo
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
SUBMITTING NEW MANUSCRITPS – IMPORTANT!
From October 17, 2016 submitting of manuscripts is available only from the JAFS Editorial System. The link to the system is available here from October 17, 2016. Also, we are working on modernization of our website – the new one will be available from November 2016.
http://www.editorialsystem.com/jafs
Add a comment...

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz.882), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 września 2016 r Instytutowi Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.
Add a comment...

Wait while more posts are being loaded