Profile cover photo
Profile photo
เช่ารถตู้เชียงราย,สิบสองปันนา,เชียงตุง-เมืองลา,หลวงพระบาง ICHIANGRAI CO., LTD.
18 followers
18 followers
About
เช่ารถตู้เชียงราย,สิบสองปันนา,เชียงตุง-เมืองลา,หลวงพระบาง ICHIANGRAI CO., LTD.'s posts

Post has attachment

Post has attachment
เรื่องเล่า ตำนานการสร้างเมืองเชียงตุง
เรื่องเล่า ตำนานการสร้างเมืองเชียงตุง ประวัติในช่วงเริ่มแรกของเชียงตุงนั้นไม่ชัดเจน มีแต่ตำนานการสร้างเมืองว่า เมืองนี้เดิมชื่อเมืองประจันตคามหรือจัณฑคามไม่มีเจ้าเมืองปกครอง ฝูงกาได้คาบกรงไม้พาชายเลี้ยงวัวคนหนึ่งมาเป็นเจ้าเมือง ต่อมาชายคนนั้นลืมสัญญาที่ให้ไ...

Post has attachment

Post has attachment
เปิดตัว น้ำตกผาลาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ รับสงกรานต์-หน้าร้อน
เปิดตัว น้ำตกผาลาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ รับสงกรานต์-หน้าร้อนนายอำเภอเชียงแสน พร้อม อปท.ร่วมเปิดตัว น้ำตกผาลาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ รับสงกรานต์-หน้าร้อน นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน จ. เชียงราย ( http://www.ichiangrai.co.th ) เป็นประธานในพิธีเปิดสถาน...

Post has attachment
**
ภาคเหนือเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งในอดีต เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ที่มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่แตกต่างไปจากภาคอื่น ๆ และการที่คนเหนือมีเชื้อสายไทยใหญ่ หน้าตา ผิวพรรณ จึงต่างไปจากคนภาคอื่น ๆ ประกอบกับความอ่อนหวาน ซื่อ บริ...

Post has attachment

Post has attachment
ฟ้อนแง้น
ฟ้อนแง้น คำว่า "แง้น" หมายถึง แอ่น โค้ง หรืองอไปด้านหลัง การฟ้อนรำแล้วแอ่นลำตัวไปด้านหลังเรียกว่า "ฟ้อนแง้น" การฟ้อนแง้นเป็นที่นิยมกันในหมู่ช่างขับซอหญิงโดยเฉพาะช่างขับซอในเขตจังหวัดน่าน แพร่ ลำปาง พะเยาและ เชียงราย ( http://www.ichiangrai.co.th ) รูปแบบการ...

Post has attachment

Post has attachment
ประเพณีปั้นกบ และ ประเพณีการตีกลองมังคละ
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้สูงอายุชาวเชียงตุงคนหนึ่ง
จึงทราบมาว่า ในเมืองเชียงตุงมี ประเพณีปั้นกบ และ ประเพณีการตีกลองมังคละ ซึ่ง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของบรรพบุรุษเพื่อต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์
หรือ วันขึ้นปีใหม่ของชาว เชียงตุ...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded