Shared publicly  - 
 
Mới tham gia G+ nhưng cũng Việt hóa được một số tính năng, thuật ngữ như:
- Hangout: Dạng háng
- Circle: Sờ cô
- Sparks: Sờ bác
- Stream: Sờ trym
- Đặt vòng
- Edit: Ê đít ( sờ đít )
- Notification: Nó tính phí cái sân
- Tag: Tát

Bác +Ngankvn - BlogTruyen.Com có góp ý thêm gì không? =))
46
8
viethungs vhs's profile photoDuy Quốc's profile photoKhoi Toan's profile photoHieu Do's profile photo
37 comments
 
Edit = Ê đít
Tag = Tát
Notification = Nó tính phí cái sân (zô sân chơi phải trả tiền)
Hieu Ly
 
Không còn gì để nói
 
Find People = Phải bế bô (thối vãi)
 
Mấy bác thấy có nên email cho bác Gồ về cái vụ Việt hóa này hem nhở :))
Hieu Do
 
Hangout mà đọc dạng háng thì chưa vần, nhưng nó tính phí cái sân thì =)) =))
 
Từ mới tăng lên từng ngày. Khoái nhất cái "đặt vòng"
 
Stream nên đọc là xờ dâm thì hay hơn là xờ chim. túm lại bựa quá.
 
cuối cùng nó cũng cho rồi bác ơi :))
 
Haha...vậy cũng nói đc hay quá pác...:D
 
Đúng là VCL hahahaha
 
vkl thật đó bác Hùng ạ. =))
 
Vào G+, sờ trym 1 cái rồi đặt vòng :D
Add a comment...