PANT POSTAMENDIL
ehk püstiajalu ja sokkides,
tahkes ja vedelas olekus

Raadiokolleeg Lembit Lauri kirjutas Nõukogude Eesti teenelise ajakirjaniku (1974) ja „NSV Liidu auradisti“ aumärgi väärilise (1965) Valdo Pandi surma järel temast:

«Viis tuhat lehekülge teksti — kirjutatud telekohviku lauanurgal, mõni minut enne esinemist, kohe pärast saate lõppu, püstijalu ja sokkides (väsimus!), öötunnil köögilaual, sõitvas vagunis, põlve peal…» — Kirjanduse jaosmaa '76 (Tln, 1978, lk 82-84)

Samas osundas ta VP interaktiivse meediaformaadi kohaselt tehtud intervjuud Noorte Häälele (Meie sõbrad, meie tuttavad, 5.5.1975), kus kellegi NH-lugeja ühele küsimusele: ‹Mis on teie jaoks jäävad ja pühad mõisted, toetuspinnad elus?› vastas VP:

«Maa, kus elan. Keel, mida kõnelen.»

Ligemale 13 aastat hiljem vihjas nädalalehe Kodumaa toimetusjuht Ago Ustal, et tolle intervjuu küsimuse(d) formuleeris lugejate eest hoopiski tema — ta oli siis veel NH toimetuse juhiks — ning et sellest lausepaarist võiks otsida VP eluvaadet (Kodumaa, 27.1.1988)

Sel juhul võis tegemist olla ühe ja sama lõikuse "teeneliste" žurnalistide (https://plus.google.com/+HolgerKaljulaid/posts/HCEZcp2mp3A) vestlusega, mis vaid esitleti rubriigi kohase intervjuuna, kusjuures isegi Ustal ei tihanud sellest, mis neil mitme peale välja tuli, teha VP sisekaemust või kreedot.

Ene Hion aga abstraheeris tsitaadi kontekstist, parafraseeris ja pani oma Pandi-raamatu (2013) motoks — niisiis VP kreedoks. Soovitaksin pilku heita. Eelnevalt meenutaksin igaks juhuks ka, mida AHT Tões ja õiguses ütleb sakslane hr Schulz:

«Tõelise inimese esimene varandus on tema keel & kodumaa.»
(Tõde ja õigus, II, Tln, 1965, lk 154 // 1981, lk 140)

Valdo Pandi "suurim varandus" oli muuseas tema andmepank — kartoteek (Leopold Piip, Valdo Pant sellisena, nagu teda mäletan. SjV 23.7.1982)
Ühtlasi ilustab Hion ka muud ja enamgi. Allpool näide näivtõelusest = fiktsiooni (ilo) ÷ fakti (päriselu) vahekorrast Hioni fabuleeringus.
Nii kõlab Mai Nõu-Uusi jutustus EH-le antud intervjuu järgi ta Pandi-raamatus:

«Need, kes on temaga [VP-ga] koos tõsiselt tööd teinud, teavad, et ta oli… distsiplineerimatu nagu vana kurat ise. Kohati oli seda võimatu välja kannatada. ,,Täna 25 aastat tagasi“ viimaste saadete ajal oli meil pidev ,,sõjaseisukord“ — töötasime lõpmatus stressis. lga päev oli otsesaade. Pikkadele pausideta päevadele lisandusid Pandi tervisehäired, mille puhul ta teinekord ei saanud suudki lahti. Mu raudsed närvid viskasid üle ja ma ütlesin Pandile kõik, mis ma arvasin temast ja sellest töötegemisest ja et nüüd aitab, ning astusin uhkelt minema. Kui uks selja taga sulgus, tundsin et tegin valesti. Järgmisel päeval tahtsin vabandada. Toimetusse jõudes nägin Panti, kes seisis sokkides lauale tõstetud toolil ja kirjutas. Enne kui suu lahti sain, ulatas ta mulle kimbu sinililli öedes: „Armuline proua, ma palun vabandust eilse pärast. Oleme ühes paadis ja ilma teieta me kaldale ei jõua. Andke andeks!“ Mitte mina, vaid tema palus vabandust. Pant oli härrasmees ja ma ei tea juhust, kus ta poleks käitunud härrasmehena. Olgu tahkes või vedelas olekus.» — Valdo Pant — aastaid hiljem. (Tln — vt 1. tr lk 225-226; 2. tr 204-205!)

Mis Mai Uus ise (ilma EH vahenduseta) juhtunust räägib, on pisut teistmoodi lugu: VP oli tavaks kirjutada sokis, püsti seistes, kirjatöö tema ees lauale tõstetud taburetil (mitte sokis VP lauale tõstetud taburetil seistes) Sinililled andis ta üle aga telemaja fuajees. Vabandus oli proosalisem, kuigi žest kahtlemata oli lihtne ja liigutav.

Mai Nõu-Uusi videointervjuud
• Kanal-2 ☞ video 1'30"… 2'15" https://reporter.postimees.ee/4382591/reporter-telestaar-valdo-pant-90
http://ERR.EE ☞ vt I videot 2'… 2'55"! https://kultuur.err.ee/655276/valdo-pant-uhel-paeval-atakiga-haiglas-jargmisel-sustamatkal
Hioni jutustus iseenesest on ilus. Aga see ei ole tõetruu ega isegi tõepärane. Seda hionlikku kujutamisvõtet võiks nimetada upitamiseks.

LISAKS PANDI-90-GÜÜRIKAST
https://plus.google.com/+HolgerKaljulaid/posts/5nNXXJ9NysY

PIKEMALT ☞ VEELKORD VANDITEENIJAIST https://plus.google.com/+HolgerKaljulaid/posts/LiWtkH69D9L

Erkki Tapper: Oki—doki Valdo Pant
http://eestimeel.blogspot.se/2013/02/valdo-pant-valgustaja-voi-rafineeritud.html #ETV #ERR #näivtõelus





Shared publiclyView activity