KAASAANDEGA MÄLESTUSED
Juku-Kalle Raid üllitas raamatu Mart Kadastik, alias #JaakKalju kirjutistega. Seda on sobitatud Kadastiku «Elutööteosega» ← ülikallis see ⓡaamat ei ole: 400lk eest 21…29€. Kas aga maksab osta — olgu või tasuta kaasaandega?

Raid teatas FB kaudu, et tema kirjastuse Ema&Isa kogumik «Paradokside puntras» koondab artikleid, mis Jaak Kalju varjunime all ilmusid 1980-kümnendil Edasis, Kodumaas jmt lehes. Neis MK/JK vaenas vabu inimesi, nagu Lagle Parek, Heiki Ahonen, Enn Tarto, Aleksandr Solženicõn, riivas ka Arvo Pärti.

Vikipeedia kohaselt on MK väitnud, et ta pole edastanud teavet KGB-le, küll aga kasutanud (loe: levitanud) KGB-teavet ajakirjanikuna.

Oma ⓡaamatus keskendub MK Postimehe ja Eesti Meedia rajamisele, ent jätab JKR-i arvates piisava tähelepanuta 1980. aastad. (BNS/PM 26.9.2016)

TEADE: KIRJASTUS EMA & ISA KUTSUB! Teisipäeval, 27.9. kl 16 Vabaduse platsil Wabaduse puhvetis presenteerime MK raamatut Paradokside puntras

Teatavasti vaenasid JK nimemärgiga artiklid vabu inimesi (vt nimestikku↑) nii ajalehes #Edasi kui ka "Kodumaa". Et Kadastiku-taat avaldas äsja oma "elutööraamatu" ega pööra seal piisavalt tähelepanu oma kommunistlikule kangelastööle, annan ajaloolise tõe huvides välja JK tekstidega raamatu. Et just MK oli JK, imbus välja 1991 Tartu #KGB kontorist.

Kommude kangelastegusid kirjeldavad Mart Nutt, Eerik Kross, Indrek Tarand (otseühendus Brüsselist), Hardo Pajula, Toomas Kümmel ja JKR. Kadastiku kommunistlikke meelislaule tõmbab lõõtsaga Priit Valli baarist, pakume ka pitsi viina, punaveini ja sakusmenti. Kõik on oodatud. ☞ ERR-i halvustav fotoreportaaž http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/d3841347-451d-4ed6-bb5a-34272a6162e2/galerii-juku-kalle-raidi-avaldatud-mart-kadastiku-teose-esitlus

Delfi.EE LISANDUSI… [ⓡaamat «Nüüd ma siis kirjutan»] … on ajakirjandus-ringkonnad juba ette kihama pannud … Postimehe töötajad ei julge oma telefoni ega töökoha serveri kaudu MK-ga ühendustki võtta...

JKR: “Kui enamik kommareid otsis lähimat prügikasti, kuhu parteipilet visata, siis tema [MK, aka JK] jätkas sellesama värgiga. Ja kuna ta on end õigustanud, aga mitte kunagi vabandanud, siis... Inimesel ei ole ju keelatud targemaks või andeks saada, niisiis mõtlesin, et ajaloolist mäluvärskendust on tarvis kas või selle pärast, et õudne minevik ei saaks uueks tulevikuks.”

SKANDAALI SUMMUTAMINE
Esitlusel lubas JKR teose Apollo poodides tasuta jagamist MK samas kohas 28.9.2016 esitletava eluloo võimalikele ostjatele… NB! Päev hiljem peatas nimetatud raamatupoevõrk kaasande jagamise, põhjuseks kirjastuse Varrak protest. Pealekauba esitas MK 3.10. hüvitusnõudega hagi Apollo Holding OÜ ja JKR-i vastu autoriõiguste rikkumise (loe: piraatluse) eest. Kadastik taotles hagis brošüüri turustuse ja levitamise keelustamist igaveseks. Kohus ei rahuldanud MK hagi tagamise taotlust nõudes keelustada "Paradokside puntra" levitamine, turustamine ja taasüllitamine. Kuigi hagimenetlus jätkub, kommenteeris kostja JKR Harju maakohtu 18.10. vaheotsust rahuldusega:

«Kui Kadastikule ei meeldi need artiklid ja temale osutamine, siis kahju küll, aga ajaloolise tõe mahavaikimine tänases EV-s võimalik ei ole.»

Eesti Meedia AS hirmutas MK-d vastuseks kopsaka pajuki äravõtuga ja levitas kuuldust, nagu hageks ta Kadastikku konfidentsiaalsuse rikkumise tõttu. Aktsiaseltsi esindav vandeadvokaat Ants Nõmper tegi 3.10. TV-3 "Kuuuurija" Katrin Lusti kaudu hoiatuse, et MK võib kohtus kaotada kogu oma vara. Kas ja millal hagi esitati, pole teada. Novembri lõpuks selgus, et hagi ei esitatudki. Kadastik võttis 24.11. tagasi kõik tema esitatud kohtukaebused—hagid. Skandaal vältas täpselt kaks kuud.

TOPELTRETSENSIOON (ühe sõnaga)
Igav
(100 sõnaga ☞ http://isekiri.blogspot.se/2016/10/kadastikueluraamat.html)

EESSÕNA (lühemalt & kohendustega)
Siin on teos, mis vaenab vabadust. Ära seda loe! Aga kindlasti sirvi ja meenuta aegu, mil lause lehes võis maksta kui mitte kaaskondse vabadust, siis normaalse elu!

Need lood on pärit ENSV trükistest ja nende sihiks oli paljastada sisevaenlast. Sisevaenlane — mis lahe sõna! Kes see oli? Iga tulevikuväljavaadet sooviv ja sestap minevikku mäletav inimene teab: ★ sisevaenlane kuulus sovetileksikas ühte ritta mõistega Lääne ees lömitaja ★ Sisevaenlane oli kodanik, kes ★ julges kahelda sovetisüsteemi legitiimsuses ★ rääkida ümbritsevast elust ja vabadusetusest nii, nagu see oli ★ osutas riskantseile tõikadele…

Need lood ses koledas brošüüris võiks ärgitada mälu, et me taas ei peaks läbi elama minevikku… Kadastik, kes kirjutas JK nime all sovetileksikast tiineid lugusid, on enda õigluses veendunud… Igal ajal ja maal on olnud diktatuuri või okupatsioonirežiimi julgeolekuga koostööd tegevaid haritlasi. Kodanik MK ei oleks massist ehk välja paistnud, teinuks ta seda anastatud maa silmapaistmatus lehes ja vaenamist vähema tõsidusega võttes. On see erand? Jah…

Kui MK nimi läbi KGB Tartu-kontori likvideerimise 1991. aastal JK varjust välja tuli, polnud vaja teab mis aru taipamaks, et see mees avalikult kahetsema ei kipu. Kes püksikummina mõtlevate inimeste kaela ümber toimis, see leiab takkajärgiõigustusi alati: aeg oli selline, tegelikult õõnestasime seestpoolt, teised meie asemel olnuksid veel hullemad jms.

Edasi oli uuenduslik leht tegelikult MK-st sõltumata. Seal töötas plejaad korralikke inimesi, hoolimata ka sellest, et MK kelkis kompartei liikmete suure osakaaluga toimetuses. Seda enam võiks mäletada ja mõtiskleda, miks üks inimene vabadust ruunab. Vabatahtlikult. Pole andmeid, et Marti oleks sunnitud Jaaguks hakkama piitsaga. Pikale veninud palagan laseb vaenajal end õigustada viitega paratamatusele, kurjuse teljele, ohvriks olemisele…

Kadastik—Kaljut lugedes meenub TK teos «Kes tõttab öisele rongile», mis ilmus ajal, mil MK veel hasartselt Kaljut pani. Ses raamatus on kadakapunt koondatud ajalehe Reibas Sõna asetoimetaja kujus, mehes nimega Raik Daume. Energiline, lihvitud ja kindlalt veendunud, et ühiskond temata hakkama ei saa. Ta leksika kõikus omamehelikust riiklikuni, ent kõige profimalt valdas ta kroonuretoorikat. “Kui ma sind nii kaua ei tunneks, peaks seda juttu jätkama vahest teises kohas,” oli Daume kindel kirvelöök, mis alati põlved nõrgaks võttis. Teda kardeti. Ta võis sõnaga tappa, elu ära rikkuda, perifeeriasse või vangilaagrisse saata.

Mida daumed—kadastikud—kaljud võinuks teha teisiti, küsida ei tasu. Küsigem, mis nad tegemata jätta võinuksid. Tegevusetust N Liidus ei karistatud, seletagu MK, mida tahab. Nii jääb üle arvata, et seesama “edevus” ja “isiklikud huvid”, milles JK/MK süüdistas vabadusvõitlejaid, õieti olid ta enda haigusnähud. Püsida püünel iga hinnaga, küüniliselt, selgroota ja arulagedalt… Kommumoraali jüngrirolli võttis ta endale ise, olles ilmselgelt oma ülimuslikkuses veendunud. Kuis veel mõista noid jaakkaljulikke hinnanguid vaba vaimu ja südamega kaaskondsete kohta?

Palunuks MK kunagi vabandust, jäänuks see brošüür üllitamata. Aga paraku mitte. Tuleviku nimel minevikuga leppiv mälu väärib värskendamist. Vaenuajast saab möödanik alles siis, kui vaenaja süüst aru saab ja palub andeks. Pole kusagil kirjas, et keegi targemaks või andeks saada ei tohi. Mõlemat peab püüdlema aga inimene ise…

JKR-i EESSÕNA TÄIENDUSEKS
Kadastiku varitöö siiski oli teada 1982-1983, samuti tema järgmisel aastal välmitud pseudonüüm Jaak Kalju. Stiili- ja leksikaanalüüs tuvastas MK juba toona
☞ Isekiri: Vale-suurtükk on suunatud Tartu Ülikooli juubelisündmustele — http://isekiri.blogspot.se/search?q=kadastik
Sellele tuli KGB puistamisega 1991 aga dokumentaalne kinnitus, sest Vanemuise tänava julgeolekujaoskonnast leiti MK/JK kirjutiste mustandid, täpsemalt 1983-1984 Edasis avaldamiseks toimetatud käsikirjad.

ⓡaamatu esitluseks postsovetliku elitaarkontingendi jäänukeile korraldatud Wabadus-ruunamis-show käigus väitis MK oma prosovetlike kirjutiste õigustuseks, et…
• ta kirjutas vaid post factum kohtureportaaže… aga samas vaikis maha, et nii ta õigustas kohtulavastusi, millel pistmist ÕIGUS(mõistmis)ega polnud;
• ta nüüdsed oponendid JKR ja Indrek Tarand olla temast veel suuremad sotsiaalsed kahjurid… Jumal hoidku! Tõsiselt — nii pole MK-l tõesti SÜÜMET…

KADASTIK & KGB
Kas just tulusam, ent palju pingsam ja tõhusam oli MK kollaboratsioon 1980-kümnendi keskel, mil ta lõi kaasa Läänes külma sõjana e Idas ideoloogiavõitlusena tuntud ulatuslikus kampaanias omaenda rahva ja muuilma vastu, millega kaasnesid KGB täiesti konkreetsed aktiivmeetmed Eesti teabelevis. Üldisemalt tähendas see massiivset NLKP ohjatud kihutustöö-lainet, kus KGB peavastaseks luges CIA-d ja antud operatiivkombinatsiooni konkreetset vastast nägi Stockholmis asuvas EVVA-keskuses ja selle esimehes Ants Kipparis. Eesti NSV MN-i j.a KGB poolel lõid kaasa kaadriohvitser Evald Selgal + agent Voldemar Holm + žurnalistikaagentuur, peale MK nimeliselt veel Jevgeni Kapov, Toomas Leito, Aivo Parbo…

KADASTIK & NLKP
Edasi peatoimetajaks edutati MK 1983, kohe pärast tema lülitumist poliitilisse sulevõitlusse eksiilide ja erimeelsetega. Edasi oli sovetliku provintsilehe kohta suhteliselt vabameelseks kujundanud peatoimetaja Ilmar Rattus, aga MK ajal muutus toimetuse võimutruudus jäigemaks ja karmimaks. Sama lehe eesotsas püsis MK teatavasti ka Postimehe-päevil: 1992 sai vastutava väljaandja; 1998 juhatuse esimehe koha, seda juba kontsernis Eesti Meedia, mida käsutas Schibsted. Kuis selleni jõuti?!

See oli siire ENSV-liku kollaboratsionismi ja sovetiajastust, mil kogu ajakirjanduse juhtimine parteiliste karistuste, esinemiskeeldude ja mitmesuguste tsensuurivormide kõrval toimis ka otsese ametijagamise kaudu. Sujuvuse tagas (post)kommunistliku meediamonopoli säilitamine n-ö peavoolule. Oma suure lõpu eel e siirdeajastul oli EKP KK agitprop-osakond massilõitade võtmekohad pärustanud just sellistele rohkem, enam või enim teenelistele parteilastele, nagu MK, Peeter Sookruus, Mart Siimann, Toomas Leito. Kauem muist püsis reel MK, kes Norra meediakontserni kasuks töötades ületas ka XXI sajandi läve ning esimese kümnendi lõpuks saavutas 2 miljoni kroonise aastapalga…

Kuna postkommunism (ja ka siirdeaeg) on praeguseks möödas, siis vajab kompartei osatamine mõningat korrektuuri: isikuna on veripunane nüüdis-Sookruus kindlasti ohutum kui 1990-kümnendil, Siimann ajab endist punaroosat joont hoopis Peterburis ja enam sealt EV-d arvatavasti ei riiva. Kuid Leito(de) ja iseäranis Kadastiku (norra) lõheroosade lihakehade osas pole nii palju muutunud. Nagu võib näha ka ⓡaamatu Nüüd ma siis kirjutan esitlusel MK panust ja annet kummardama tulnud seltskonna kroonikast…
☞ PM http://tallinncity.postimees.ee/v2/3853989/eesti-meedia-endine-juht-mart-kadastik-esitles-elutoeoeraamatut
☞ ÕL http://www.ohtuleht.ee/761856/galerii-mart-kadastik-esitles-oma-skandaalset-raamatut-vaata-kes-esitlust-kulastasid
☞ ERR http://kultuur.err.ee/v/b758e954-aa95-4810-8c7a-7f08360c62af/galerii-mart-kadastiku-raamatu-nuud-ma-siis-kirjutan-esitlus
http://Delfi.EE http://publik.delfi.ee/news/inimesed/fotod-ja-video-juku-kalle-raid-ullitas-mart-kadastiku-patukirjutiste-kogumiku-kui-enamik-kommareid-otsis-lahimat-prugikasti-kuhu-parteipiletit-visata?id=75742463
Photo
Shared publiclyView activity