KALJULAID ON MINIPROPAGANDIST
… Seda sotsiaalse #propaganda teooria vaatevinklist. Mida võiks kinnitada tsitaadid:

«Me oleme näinud, et aususe ja realistlikkusega on võimalik võita. [———] … vastupropaganda [on] sama halb kui propaganda…»

Ta jääb samas mõistagi eurooptimistiks.

Eesti presidendi strateegilise kommunikatsiooni konverentsi avamisel 5.7.2017 Riias peetud kõne…

☞ eesti tekst: https://president.ee/et/ametitegevus/koned/13447-vabariigi-president-strateegilise-kommunikatsiooni-konverentsi-avamisel-riias/print.html

LÜHIERITLUS
Kersti Kaljulaiu põhiseisukohad strateegilise kommunikatsiooni asjus:
• Kommunikatsioon peab olema põhiseaduslik ja demokraatlik
• Ajakirjandusvabadus on tähtsam kui strateegiline kommunikatsioon
• Kui täitev- (I) jt võimudel (II, III) on strateegia, eeldab see ka kommunikatsiooni.

Kõne sisendab taas optimismi, kuigi pole põhjapanev, nii et selles valdkonnas tuleks vaadelda ta samme.
Shared publiclyView activity