KUI SAVISAAR OLI POLITRUK
Sovetiaja Eestile tähenduslikul aastal 1980 ilmus Edgar Savisaare brošüür
Eesti Õpilasmaleva areng ( Tln, 1980, 99lk )
Autor kirjeldas noorsoo kommunistliku kasvatuse vorme ja meetodeid. Eesti Õpilasmaleva loomist 1966 põhjendas aga teismeliste massilise hälbimisega õigelt teelt, puudustega, nagu see, et eesti koolinoored…
• ei tundnud rubla kui töö ekvivalenti;
• ei osanud ümber käia rahaga;
• pärsitud sotsiaalse aktiivsusega, mistap koolinoorte energia Savisaare kinnitusel kandus poliitilise "kritikaanluse sfääri"; kõige krooniks
• oli "mõningates noorsoo-gruppides tekkima hakanud infantiilsus"… Savisaare järeldus: "See kõik vajas sekkumist".

Nii ta sekkuski 24-aastasena. Proovis Ahja kooli õpetajana esmalt ära malevakomandöri pagunid ning saavutades aasta—paariga EÕM-i politruki positsiooni, toonase tiitliga keskstaabi komissar.

Nädalalehe EE analüüsi kohaselt oli Savisaare kogemus õpilasmalevas "salasuhe, mis tekitas sõltuvuse". Ent siinkirjutaja meelest oli see suhe oli palju tõsisem poliitiline kire. Politruki kogemus võimaldas Savisaarel edaspidi esineda agitpropi alal nii kohaliku noorsoo kui massiliste protestiliikumiste asjatundjana.

Ja kulus marjaks perestroika ajal, mis oli Gorbačovi n-ö revolutsioon ülalt. Savisaar abistas positiivse vasukaja organiseerimisega alt. Ta endagi sõnul Ida-Euroopa režiimidelt malli võttes klopsis Savisaar kokku kohaliku rahvarinde ( ERR-i ) perestroika toetuseks. Ta kutsumuseks oli sovetisüsteemi edendada ja eesti rahvast vastavalt Moskva-kesksel orbiidil hoida. Ja see tal vaat et õnnestuski.

Fotodel Kõnealune teos; Savisaar suvel 1975 EÕM-i Ahja kooli malevarühma tüdrukute Helje ja Ingega viinamarjul Moldaavias; komissarina suvel 1976 Nõukogude esilüpsja, Preku-anekdootide hilisema kangelanna Leida Peipsi ja malevalstega; EÕM-i keskstaabi liikmena Tallinna raekoja ees malevasuve avarivistusel ☝️ Tallinna Raekoja häbiposti kõrval

#EÕM #raamat #rahvarinne
PhotoPhotoPhotoPhoto
25.08.17
4 Photos - View album
Shared publiclyView activity