VALDO PANDI AJALUKK =
JUUBELILAULUPIDU +
PÜHA SÕDA

«Täna 25 aastat tagasi veeres püha sõda taas mööda Baltikumi tolmavaid teid. Punaarmee sõjamees, selja taga tuhat päeva rasket sõda, oli jälle Leedu, Läti ja Eesti pinnal.

Tunnistan, et ikka veel pole hõlpus meenutada sõda, verd, varemeid. Seniajani seisab tänase päeva ja kauge mineviku vahel too värvidest sillerdav ja lauludest rükkav pidu — juubelilaulupidu — ilus nagu rahu ise — võimas ja ülev nagu vapustus.

Sotsioloogid [sic!] alles leovad helikopterilt tehtud [GRU?] aerofotode alusel kokku suure peo külaliste fantastilist arvu. Õieti seda, mitukümmend või mitusada tuhat inimest oli tipptunnil lauluväljakul üle selle 200 tuhande, mis oli väljaku senine rekord ja mis kiiruga teatavaks tehti peopere ametliku arvuna. Pole mingit kahtlust, et lõplik arv tuleb palju-palju suurem. Võib-olla 300 tuhat.🎶

Kuid oodakem loenduse tulemus ära. Oletagem, et laululaval ja väljakul kokku oli ainult 240 tuhat inimest. Kakssada nelikümmend tuhat. Ja kujutlegem, et need olid mitte mehed, naised, vanakesed, lapsed, vaid parimais aastais noored tugevad mehed, kelle enamikul kõik alles ees seisis — 240 tuhat meest, 240 tuhat sõjameest.

Teises maailmasõjas oleks nendest — sellest tohutust väljakutäiest piisanud ainult 10 sõjapäevaks. See tähendab, et juba 5 päeva tagasi oleks kogu see väljakutäis noori mehi maha maetud. Praeguseks oleks juba uuest väljakutäiest alles vaid pool ja see kestaks niimoodi 200x järjest, igal sõja-aastal 35x… Kümme päeva ja 240 tuhat sõdurit ning 140 tuhat nendest oli Nõukogude kodanikke, kes langesid suure sõja peatandril idas…

Võib-olla näeme pärast võrdluspilti veidi lähemalt võidu hinda, mille nimel läksid praegu 25 aastat tagasi tulle parimas elueas noored mehed.»

ALLIKAVIIDE…
Valdo Pandi telesarja T㉕AT [Eesti TV 14.7.1969] saate avalõik, mille tekst on siin esitatud Lembit Lauri joonealuse "Valdo Pant ja tema T㉕AT" (Edasi 4.-17. V 1988; lk 15-16) järgi.

JA MÄRKUS KOLMESAJA-TUHANDE-MÜÜDI KOHTA
🎶 Juubelilaulupeo kontserdid Tln lauluväljakul toimusid 28. ja 29.6.1969. Selle osalisi ei saanud ühelgi ajahetkel olla korraga ei 300000 ega isegi 200000. Ehk võis neid 200 tuhat olla kokku kõigil juubeliprogrammiga seotud kontserdeil, k.a 14. ja 15.6.Tartu lauluväljakul ja 28.6.1969 kl 22 Pirital toimunud "Lembitu" vabaõhuetendus? Täielikult istmeridadega varustatud lauluväljak + laululava Tallinnas mahutavad projekti kohaselt 50 tuhat pealtvaatajat + 15 tuhat esinejat = 65 tuhat inimest. NB! See arv näitab maksimumi…

#ETV #propaganda #laulupidu
Shared publiclyView activity