TAGASIVAADE AK HILIS-VASEMUSELE
Pildiallkiri & kokkuvõte
Korraliku kommu vaatevinklist oli Lenin oma positsioonilt tsentrist, Stalin paremäärmuslik imperialist ja Trotski ekstremistlik pahemäärmuslane.
See pilt ehk aitab vastata järgneva kirjutisega tõstatatud küsimusele, miks Eesti avaõigusliku TV ja ringhäälingu, aga ka erameediumi mõned ajakirjanikud peavad iga p a r e m poolset tingimata ja alati äärmuslaseks ehk radikaaliks.
( Vastus: над исэ асэтсэвад на левом крыле политической шкалы, id est васакул веэрэл )
#Eesti #propaganda #ajakirjandus
Pahupoliitiline Aktuelle Kamera
Kuue aasta eest teatas infopartisan Andres Laiapea märgukirjas ERR-i kurikuulsale moraalijüngrile Tarmu Tammerkile järgmist:
[-]
16. septembril kuulutas ERR-i Brüsseli korrespondent Kadri Kukk õhtuses Aktuaalse Kaamera põhisaates Taani parlamendivalimisi kajastades, et "paremäärmuslased said valimistel lüüa", ning 18. septembri Aktuaalses Kaameras seletas juba nimetatud Brüsseli korrespondent, et Taani senist valitsust juhtinud "peaminister Lars Løkke Rasmusseni liberaalid vajasid Taani parlamendis paremäärmuslaste toetust oma majandusreformidele ning pidid seetõttu nõustuma äärmuslaste nõudmisega tugevdada kontrolli piiril".
Palun selgitage, millises tähenduses kasutatakse ERR-i uudistesaadetes sõna paremäärmuslased ja kust see definitsioon on võetud, millega see on (teaduslikult, politoloogiliselt) põhjendatud, sest tavapäraselt on seda sõna kasutatud natsionaalsotsialistide kohta, aga ainuke selles tähenduses paremäärmuslik erakond Taanis on Taani Natsionaalsotsialistlik Liikumine, mis ei osalenud valimistel ega ole omanud mingit mõju ühegi Taani valitsuse poliitikale. Miks soovib ERR näidata paremäärmuslasi mõjukamana, kui nad on? Kas selline tegevus ei kujuta endast ohtu demokraatiale?
Kuidas sobib sõna paremäärmuslased aastaid kestnud meelevaldne kasutamine ERR-i ajakirjanike poolt demokraatlike poliitiliste suundade kohta, millele teie tähelepanu on juhitud ka varem, teie kui Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõuniku hinnangul eetiliselt ja professionaalselt kokku ajakirjanduseetika koodeksi punktidega, mille kohaselt
▪ ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest ja ausat teavet;
▪ ajakirjanik vastutab oma sõnade eest;
▪ ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne või eksitav informatsioon;
▪ toimetus kontrollib informatsiooni tõesust?
Kas te ei leia, et mitmete ERR-i ajakirjanike poliitiline erapoolikus, mida näitab sõna paremäärmuslased meelevaldne kasutamine [-] kahjustab [-] avalik-õigusliku ringhäälingu mainet?

Photo
Shared publiclyView activity