Profile cover photo
Profile photo
Hian-Kun Tenn
I love comic, programming, and reading.
I love comic, programming, and reading.
About
Hian-Kun's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Chhōe--tio̍h ah, 原來是 chit 場比賽。

#karate

Post has attachment
Ùi ēkha ê lâuōe, tō chaiiáⁿ chit ê siāhōe tùi gíná jōa bô nāisèng.
由底下的留言,就知道這個社會對小孩多沒耐性。

http://stackoverflow.com/a/33447770

To install OpenCV for Python 3.x in Conda environment, use the following command:

$ conda install --channel https://conda.anaconda.org/menpo opencv3

#opencv
#python3
#conda

Post has attachment
He 漢字有影使人頭gông 目chiu痛... m̄koh 配音配 kah chiâⁿ 好、無塊嫌。

頭 1 ê 故事 tú 開始 ê 時,舊底 hit khóaⁿ 重男輕女 ê 觀念 hō͘ góa 強強聽 bē 落。想 bē 到聽 kah 缺á āiⁿ 查埔囝á hia,soah 目箍紅...

Post has attachment

Post has attachment
Hak-ngî Pha̍k-fa-sṳ ke mióng-lu chṳ̂-ngièn:
(客語白話字个網路資源)

1. 有聲聖經: http://www.bible.is/HAKTHV/Matt/1
2. 字典: http://hakka.fhl.net/dict/index_hakka.html
3. Wikipedia: https://hak.wikipedia.org/

#hakfa
#hakngi
#pfs
#poj

Post has attachment
Another flavour of Karate.

#karate

Post has shared content
The robot looks fishy... XD
Machine 2 Fish V2: Robot Controlled by Your Goldfish
More info: http://www.gadgetify.com/robot-controlled-goldfish/

why not :) 
Animated Photo
Wait while more posts are being loaded