Profile cover photo
Profile photo
HetWerkt Armanda Arps
99 followers -
Directeur/Eigenaar HetWerkt
Directeur/Eigenaar HetWerkt

99 followers
About
Posts

Post has shared content
 
Management coaching Twente: 7 tactieken om weerstand te doorbreken
 
Benoemen. Zeg hardop dat je weerstand voelt. Dat geeft de ander de gelegenheid te reageren en aan te geven wat zijn bezwaren zijn.
 
Erkennen. Laat weten dat je begrijpt dat de ander weerstand voelt. Dat maakt dat die persoon zich gehoord voelt. Dat neemt een deel van de weerstand vaak al weg.
 
Bevragen. Vraag rechtstreeks naar de bezwaren zodat je daarop in kunt gaan.
 
Meebewegen en kantelen (judo). Geef de ander gelijk in zijn bezwaren. Daarmee vergroot je de bezwaren eigenlijk uit. Dat is vaak ook weer niet de bedoeling, dus op dat moment zal de ander iets gaan toegeven.
 
Vermijden. Ga niet in op de bezwaren. Spreek eventueel af dat je ze parkeert om er later nog op terug te komen. Gebruik deze tactiek vooral in situaties waarin het niet om een heel belangrijk punt gaat.
 
Draagvlak creëren. Door draagvlak te creëren zorg je ervoor dat de ander bondgenoot wordt van je plannen. Dat vermindert de weerstand enorm.
 
Van weerstand profiteren. Mensen in organisaties weten vaak precies wat goed loopt en wat beter kan. Medewerkers uiten weerstand tegen verandering als ze vinden dat de verandering niet de goede is. Praat met ze om erachter te komen hoe zij vinden dat het beter kan en leer van hun inzichten.
 
www.jahetwerkt.nl
Add a comment...

Post has shared content
HetWerkt coaching:Kies voor een nieuwe start in 2015

Nieuwjaar is het moment bij uitstek om nieuwe plannen te maken of om iets aan je leven/werk te veranderen. Een nieuw jaar betekent het afsluiten van het oude jaar en van een stuk van het verleden. We kunnen met nieuwjaar weer een bladzijde van het boek van ons leven omdraaien, en daarbij ook alle mislukkingen en tegenslagen.

Nieuwjaar is simpelweg bekeken de dag waarop het jaartal met een cijfer verhoogt. Het markeert een precieze scheiding in de tijdsrekening en is daarom makkelijk te onthouden als dag waarop er iets in ons leven veranderde. Het heeft te maken met ons gevoel voor overzicht en duidelijkheid om ons dingen voor de geest te halen. Het nu eenmaal makkelijker om uit te rekenen hoever je al staat met je goede voornemen als je de dagen of weken kan uitrekenen vanaf 1 januari.
 
Tips voor succes
1.Schrijf je goede voornemens op en maak ze specifiek.
Het is makkelijk om bij het nuttigen van een glas champagne wat vage voornemens te declameren zonder jezelf serieus te nemen. Iedereen doet dat wel eens, maar om succes te hebben schrijf je je voornemens best op. Maak een document aan in je pc en breng je ambities samen in een lijst. Je kan ook een ouderwets notitieboekje bijhouden, waarin je elke dag voor het slapen gaan de stand van zaken noteert.

2.Wees niet te ambitieus maar blijf realistisch, dus schrijf iets haalbaars op voor 2015.
Breng een rangorde aan in je lijst van voornemens naargelang ze belangrijker zijn. Is stoppen met roken voor jou het belangrijkst, zet dit dan op nummer één. Ga zo verder het rijtje af met je volgende doelstellingen. Let er wel op dat je niet té veel ambitie hebt en dat het nakomen van je voornemens onmogelijk wordt. Gebruik je zelfkennis om je doelen te stellen en blijf realistisch. Maak geen voornemens waarvan je diep vanbinnen al weet dat je ze niet kan realiseren, zoals bijvoorbeeld het verdienen van een miljoen euro op korte tijd.

3.Volg je voornemens op per dag, per week en per maand: memo naast je computer of op de koelkast.
Een mondeling voornemen is sneller opgegeven dan een schriftelijk. Als je je doelstellingen op papier zet, dan is de confrontatie met het niet naleven ervan harder. Bovendien kan het opvolgen van je voornemens je positiever maken en stimuleren. Schrijf bijvoorbeeld hoe je het er vanaf hebt gebracht per week, of per maand, of zelfs per dag. (Vandaag zoveel minder sigaretten gerookt dan gisteren, enz....). Op die manier kan je je vooruitgang zien en daar moed uit halen.

4.Deel je voornemens op de werkvloer of in je privé omgeving
Een goed middel om je te stimuleren is om op een ernstige manier je goede voornemens kenbaar te maken aan je familieleden, vrienden en omgeving. Maak hen duidelijk dat je zorgt voor een opgeruimd bureau of een lege mailbox. Zo zullen mensen je in de toekomst herinneren aan je voornemens en je ernaar vragen, wat een extra stimulans kan betekenen. Je zal ook onbewust meer je best gaan doen omdat je geen gezichtsverlies wil lijden.

www.jahetwerkt.nl
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Waarom gaat een goede kracht weg bij zijn bedrijf?

9 redenen waarom goede medewerkers vertrekken!
 
Vaak horen we managers klagen over het feit dat hun beste mensen weggaan met alle gevolgen van dien voor de continuïteit van het werkproces, de hoge kosten om een nieuwe medewerker te vinden, etc.
In deze stroom van verwijten en klachten ontbreekt echter telkens de kern van de zaak;

Medewerkers verlaten niet hun baan, zij verlaten hun manager!
Het trieste in zulk (onnodige) verloop is dat het heel makkelijk vermeden kan worden.
Het enige dat daarvoor nodig is, is een ander perspectief en wat meer moeite van de kant van jou als manager.
Wil je voorkomen dat je beste mensen hun biezen pakken; laat dan de onderstaande punten goed tot je doordringen. Wanneer je zaken bij jezelf herkent; doe er dan iets aan!

1   Medewerkers zich laten overwerken
Niets brandt je goede medewerkers zo af als ze structureel te hard te laten werken.
Het is echter verleidelijk om je goede mensen steeds weer voor alles in te zetten. Je krijgt immers zaken voor elkaar.
De keerzijde wordt hierbij vergeten; deze medewerkers krijgen het gevoel dat ze gestraft worden voor hun excellente prestaties.
Onderzoek toont verder aan dat het structureel teveel laten werken van mensen contraproductief werkt: wanneer de werkweek uit meer dan 50 uur bestaat, daalt de productiviteit per uur substantieel.

2   Niet erkennen bijdragen en onvoldoende belonen van prestaties
De kracht van een schouderklopje wordt structureel onderschat. Zeker bij je topmensen die vaak intrinsiek gemotiveerd zijn. Iedereen houdt van complimentjes en zeker de mensen die iedere keer weer alles geven voor een goed resultaat.
Als manager moet je met deze mensen ook het gesprek aan gaan om te horen waarvóór ze het doen. Voor de een is dat bijv. een opslag, voor de ander het erkennen van zijn of haar prestaties.

3   Onvoldoende betrokkenheid
Meer dan de helft van de medewerkers die weggaan, doen dat vanwege de relatie met hun baas. Excellente managers weten hoe ze een balans aanbrengen tussen professionaliteit en menselijkheid. Dit zijn de managers die het succes van hun medewerker vieren, met hem meeleven in moeilijke tijden en die hun mensen op een positieve wijze uitdagen.

4   Afspraak is afspraak?
Het doen van beloftes plaatst je als manager op de flinterdunne lijn tussen je mensen blij maken en je mensen zien weggaan.
Wanneer je je aan je afspraken houdt, groei je in de ogen van je medewerkers omdat je er blijk van geeft dat je te respecteren en te vertrouwen bent.
Wanneer je je echter niet aan je afspraken houdt kom je over als onverschillig en respectloos.
Daarbij komt nog eens;  wanneer de baas zich al niet aan zijn afspraken houdt, waarom zouden zijn medewerkers dat dan wél doen?

5   De verkeerde mensen aannemen en belonen
Goede medewerkers willen werken met gelijkgestemde professionals.
Wanneer managers vervolgens nieuwe medewerkers aannemen die eigenlijk ‘onder de maat’ presteren, is dat een stevige demotiverende factor voor de mensen die met deze nieuwelingen moeten werken.
De verkeerde mensen bevorderen is nog veel erger!
Wanneer je als medewerker voortdurend goed presteert maar bij een promotie wordt gepasseerd ten gunste van iemand die zich met mooie praatjes op die plek manoeuvreert, is er eigenlijk geen grotere belediging denkbaar. Niet vreemd dat goede mensen dan weggaan.

6   Geen plek voor Passie
Medewerkers met talent hebben passie voor hun vak. De mogelijkheid om die passie uit te leven zorgt ervoor dat zowel hun voldoening in het werk, als ook hun productiviteit stijgt.
De angst van veel managers dat medewerkers zo hun productiviteit en focus verliezen, is hierbij ongegrond.
Onderzoek laat zien dat mensen die hun passie kunnen uitleven in een flow terecht komen. En mensen in een flow zijn vijf keer productiever!

7   Ontwikkelen? Hoezo?
Teveel managers verzuimen om hun mensen te ontwikkelen door met name vertrouwen, autonomie en empowerment te bieden. De mensen moeten dit dan uit zichzelf halen.
Goede managers hebben echter voortdurend aandacht voor hun mensen door te luisteren en goede feedback te geven.
Juist bij getalenteerde medewerkers is het belangrijk steeds te zoeken naar gebieden waarop ze zich verder kunnen ontwikkelen. Je beste mensen willen feedback! Het is jouw taak als manager om ze die te geven, anders gaan ze zich vervelen of worden zelfvoldaan.

8   Onvoldoende plek voor creativiteit
De meest getalenteerde medewerkers zijn altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing in hetgeen dat ze doen. Wanneer je deze mogelijkheden om wat voor reden ook wegneemt, zijn ze snel uitgekeken op hun werk.
Je beperkt en frustreert bovendien niet alleen je medewerkers maar ook jezelf!

9   Wanneer je je mensen niet intellectueel uitdaagt…
Grote leiders dagen hun medewerkers uit om zaken te realiseren die in eerste instantie onmogelijk lijken. In plaats van gewone saaie doelen te stellen, stellen zij doelen die hun mensen uit hun comfortzone halen en doen er vervolgens alles aan om hun mensen daarin te laten slagen.
Medewerkers die functioneren op de automatische piloot, gaan op den duur weg.  Ze zoeken een andere baan die hun intelligentie prikkelt en uitdaagt.

Doe het voor je medewerkers en doe het vooral voor jezelf
Wanneer je dus wilt dat je beste mensen blijven, zul je er goed over na moeten denken hoe je ze behandelt. Goede medewerkers zijn trouw, maar hun talent geeft hen een breed spectrum aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Je wil er dus voor zorgen dat ze juist voor jou willen werken!
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Leven met verlies; HetWerkt outplacement Twente

Rouwverwerking is een proces dat iemand moet doorstaan na het verlies van iets of iemand waar hij veel waarde aan hecht.
Dit kan een familielid, vriend of vriendin zijn maar het kan ook voorkomen na het verliezen van een baan, huisdier of na een ernstig ongeluk waarbij iemand blijvend gehandicapt raakt. Rouwverwerking is kort gezegd, het leren leven met het verlies van datgene wat u dierbaar was. Iedereen rouwt op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd.

Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross was een Zwitsers-Amerikaanse arts-psychiater die werkte in de jaren 70 met terminale patiënten. Zij is wereldberoemd geworden door haar theorie de vijf fasen van rouwverwerking. Dood en sterven is een bespreekbaar thema geworden en haar theorieën zijn van grote invloed geweest voor de gezondheidszorg. Ze heeft vele lezingen en workshops over de hele wereld gegeven over het leven, de dood en de liefde.

Vijf fasen van rouwverwerking

Er zijn vijf fasen die de meeste mensen in rouwverwerking gedeeltelijk of geheel moeten ondergaan. De volgorde kan verschillen en er kunnen fasen overgeslagen worden. De vijf fasen kunnen zo door elkaar heen lopen dat de ene stadia niet altijd van de ander te onderscheiden is. Rouwverwerking is voor iedereen een individueel proces wat niet te vergelijken valt.

1.Ontkenning
De persoon ontkent het verdriet, hij wil of kan het verdriet nog niet toelaten dus doet hij of het er niet is. Dit is een vorm van zelfbescherming, onze psyche zit zo goed in elkaar dat het ons niet meer geeft dan we aankunnen. Op deze manier kunnen we het verdriet stukje bij beetje geleidelijk toelaten en kunnen we plaatsmaken voor de woede en boosheid.

2.Boosheid/protest
In deze kan de persoon gaan huilen, vechten schreeuwen of vloeken. Hij gaat protesteren tegen hetgeen hem overkomen is. Hij is op zoek naar een schuldige en dit kan iedereen zijn, een dokter, collega, therapeuten of familie ‘Er had anders gehandeld moeten worden anders was hij of zij er misschien nog’. Verlies en verdriet verdwijnen naar de achtergrond.

3.Onderhandelen/ vechten
Als de persoon beseft dat boos worden en protesteren niet helpt gaat hij op zoek naar andere afleidingen. Zichzelf doelen stellen en beloftes doen. Een cursus gaan volgen, een marathon lopen of een ex geliefde stalken.

4.Depressie
De persoon geeft zich over en voelt zich machteloos. Hij beseft dat boos worden en onderhandelen het verdriet niet wegnemen en laat de pijn toe. Hij trekt zich vaak terug en sluit zich af voor contact. Ook kan hij alcohol of drugs gaan gebruiken wat ook weer een uitweg is om de pijn maar niet te voelen.

5.Aanvaarding
Bij deze fase gaat de persoon het verdriet accepteren en berust zich in het verlies en het verdriet. Iemand met een terminale ziekte kan zich berusten in het feit dat het einde nadert en afscheid gaan nemen. Iemand die een scheiding heeft doorgemaakt kan weer plannen maken voor de toekomst en ziet langzaam aan de zon weer schijnen. Het verlies krijgt een plek.
 
www.jahetwerkt.nl
Add a comment...

Post has shared content
  
Intuïtie vrouwen: Coaching HetWerkt 

Herken je dat, dat je iedereen te vriend wil houden? Dat je de goede vrede wilt bewaren en je eigen gevoelens in de diepvries stopt?
Dan heb je misschien last van het Love-Junk syndroom.

Love Junkie’s (LJ) voelen zich namelijk niet op hun gemak als ze op hun intuïtie of hun instincten afgaan, omdat het vaak betekent dat ze tegen de mening van anderen moeten ingaan. Een LJ wil eenstemmigheid. Als ze dat bereikt, betekent dat niet alleen dat ze het iedereen naar de zin heeft gemaakt, en dat is erg belangrijk, maar ook dat ze de zekerheid heeft dat veel mensen het met haar eens zijn.
LJ hebben leren geloven dat ze altijd hun huiswerk moeten maken. Ze vinden het moeilijk om een reactie te vertrouwen die duidelijk niet gebaseerd is op talrijke feiten en cijfers – of wat nog erger is, tegen alle feiten en cijfers ingaat. Bovendien komt een instinctieve reactie per definitie niet uit je hersens voort, er komt veel meer intuïtie dan analyse aan te pas.

‘Als vrouwen opgroeien, worden ze niet aangemoedigd om in hun waarnemingen of observaties te geloven, zegt Allana Elovson, die vele jaren vooroordelen betreffende de geslachten heeft bestudeerd. “Mensen praten over vrouwelijke intuïtie, maar we worden er vaak belachelijk mee gemaakt. Wanneer we onze intuïtie gebruiken en we hebben gelijk, dan wordt dat aan geluk en hard werken toegeschreven.
En toch is het voor iedereen die in het zakenleven zit essentieel om op zijn eigen intuïtie te vertrouwen. De vrouwen met pit die ik ken, zeggen allemaal dat ze op hun intuïtie afgaan.

 Een onderzoek van het Technologisch Instituut in New Jersey heeft uitgewezen dat tachtig procent van de bedrijfsleiders die hun bedrijfsomzet in vijf jaar tijd hadden verdubbeld, een groter intuïtief vermogen had dan gemiddeld. Waarom is het zo belangrijk? Omdat als je jezelf laat overweldigen door voortdurende analyses, ladingen regels en de negatieve uitstraling van mensen die op een prima idee reageren alsof het stinkt, je misschien nooit verder gaat met de meest gedurfde of creatieve manier om iets te ondernemen.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat vrouwen misschien tot veel exactere intuïtieve waarnemingen in staat zijn dan mannen. Anne Moir en David Jessel, auteurs van Brainsex: het grote verschil tussen man en vrouw, wijzen erop dat de zintuigen van vrouwen vaak beter ontwikkeld zijn. Dat is de reden dat ze beter zijn uitgerust om sociale seintjes op te pikken zoals belangrijke betekenisnuances in iemands toon of stem of de intensiteit van iemand expressie.
Vrouwen kunnen ook belangrijke en losse gegevens onthouden, althans voor korte perioden. En dat is nog niet alles. In het onderzoek werd ontdekt dat de twee hersenhelften die door het corpus callosum (de hersenbalk) verbonden zijn, bij vrouwen meer verbindingen hebben. Dit betekent dat er meer gegevens worden uitgewisseld tussen de linker- en de rechterhersenhelft van de vrouwelijke hersens. De auteurs van Brainsex kwamen tot de conclusie dat vrouwen in het algemeen beter zijn in het herkennen van emotionele nuances in stemmen, gebaren, gezichtsuitdrukkingen en ze daardoor meer kunnen afleiden uit dit soort gegevens dan mannen. Ze hebben een grotere capaciteit om ze te integreren en dwarsverbanden te leggen.

Dit is typisch de manier waarop het idee van vrouwelijke intuïtie is ontwikkeld, hoewel zoals Allana Elovson zegt, dat ‘voordeel’ vaak belachelijk wordt gemaakt of beschouwd als iets dat alleen bij idiote dingen zou werken, zoals een moeder die weet dat haar zoon op het punt staat haar vanaf de top van een hoge berg te bellen met het verzoek wat geld op zijn rekening te storten.

Een meid met pit ziet in dat haar intuïtie machtig gereedschap is en ze leert ernaar te luisteren. Hoe weet ze wanneer haar intuïtie iets tegen haar zegt? Ze kan gerommel of een ‘knoop’ in haar maag voelen als er iets ‘niet helemaal klopt’. Wanneer ze een geweldig idee heeft, schiet er een scheut adrenaline door haar aderen of klinkt er gezoem in haar hersens of misschien is er zelfs sprake van een wonderlijk ‘zesde zintuig’.

Reken af met oude verwachtingspatronen en leer met durf en intuïtie te bereiken wat je wilt! Ga in je kracht staan.

www.jahetwerkt.nl
 
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Re-integratie Oldenzaal: Ziek door stress op het werk

Werknemers in Nederland worden vooral ziek van stress. Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten die samenhangen met het werk. Mensen worden ziek door werk. Dat staat in een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer.

De klachten ontstaan door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk en onzekerheid bij mensen over hun baan. Ook agressie en geweld op de werkvloer leiden tot ziekteverzuim.

Plan van aanpak
Volgens minister Asscher is ziekte door werk en werkstress in veel bedrijven nog onbespreekbaar. Hij wil nu een maatschappelijke dialoog op gang brengen, samen met werkgevers en werknemers, om het probleem aan te pakken. Komend voorjaar wordt daarmee een begin gemaakt. Het project loopt tot 2018.

In de eerste twee jaar wordt vooral gekeken naar het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. In de laatste twee jaar van die periode ligt de nadruk op het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer.

Flexwerkers
Uit de brief van Asscher blijkt dat vooral flexwerkers en mantelzorgers blootstaan aan werkstress. Maar zij zijn niet de enigen. In 2012 waren er 2,1 miljoen werknemers die meldden dat ze geregeld onder hoge tijdsdruk moeten werken. 100.000 werknemers zeggen dat ze systematisch worden gepest.
(Bron NOS)

www.jahetwerkt.nl
 
Add a comment...

Post has shared content
Teamontwikkeling tips HetWerkt: samenwerken

Zorg voor een goede balans in uw team tussen de 'boven- en onderstroom'. De bovenstroom betreft de structuur in uw praktijk en gaat over taakverdeling, onderlinge afstemming en besluitvorming. De onderstroom betreft de onderlinge sfeer, het elkaar wat gunnen en benutten van de individuele kwaliteiten.
Zorg voor regelmatig onderhoud van de samenwerking door er werk van te maken. Denk aan het organiseren van hei dagen en het regelmatig reflecteren op de samenwerking, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen.
Beschouw de samenwerking als een emotionele bankrekening; je kunt er alleen wat afhalen wanneer er voldoende 'krediet' is. Dat krediet krijg je door te storten: elkaar wat gunnen, interesse tonen en afspraken nakomen.
Los problemen in uw team op door in te steken op het juiste niveau. Een probleem in de onderstroom laat zich over het algemeen niet oplossen in de bovenstroom en vice versa.
In een zakelijke en professionele organisatie is het normaal elkaar aan te spreken; wanneer de zaken goed gaan én wanneer het beter kan.
Val elkaar nooit af naar derden. Binnen het team mag je het met elkaar oneens zijn, buiten het team steun je elkaar.
Iedereen heeft zijn eigenaardigheden en nukkigheden. Gun elkaar deze zolang het de samenwerking functioneel niet in de weg staat.
Verwar duidelijkheid niet met onvriendelijkheid en zorg voor heldere wederzijdse verwachtingen onderling.
Zorg daarom voor een duidelijke taakverdeling en verdeel de taken op basis van affiniteit en capaciteit. Dat maakt verantwoordelijkheden duidelijk.
Relativeer, maak plezier en besef dat een gezond 'krediet' binnen het team het hoogste goed is voor allen.
Add a comment...

Post has shared content
 
Timemanagement Twente: 10 tips voor vandaag

1.Maak een to-do lijst met prioriteiten: Wanneer je duidelijk weet wat je moet doen werk je veel effectiever aan je doelen. Door een to-do lijst te maken, en jouw prioriteiten te bepalen, weet je altijd waar je het eerste mee aan de slag moet gaan.
 
2.Maak voor elke dag een planning: Er wordt weleens gezegd dat 1 minuut planning 10 minuten bespaard in de uitvoering. Bepaal dus voor elke dag wat je wilt gaan doen. Op deze manier heb je een duidelijk doel voor ogen waar je aan gaat werken. Je kunt je planning het beste ’s avonds maken. Op deze manier heb je de volgende ochtend een duidelijk doel voor de dag en kun je direct effectief aan de slag gaan.
 
3.Communiceer je planning naar anderen: Ontvang jij ook vaak telefoontjes of smsjes op de momenten dat je net lekker aan het werk bent? Deze ‘stoorzenders’ leiden vaak af van je werk en daarom is het aan te raden alleen op specifieke tijden beschikbaar te zijn. Je kunt bijvoorbeeld twee tijdstippen inplannen dat je telefoontjes pleegt of e-mails beantwoord. Op deze manier reageer je altijd binnen enkele uren (wat voor iedereen acceptabel is) én kun jij ongestoord aan een specifiek project werken.
 
4.Werk altijd als je aan het werk bent: Dit is één van de meest belangrijke eigenschappen van effectief werken en time management. Tegenwoordig zijn er zo veel dingen die je kunnen afleiden van je werk of studie. Zorg dus dat dit niet kan gebeuren: ga op een rustige plek zitten, ga niet op internet surfen en vertel je collega’s of medestudenten dat je aan het werk bent als ze iets aan je willen vragen. Werk dus altijd als je aan het werk bent. Na het werk of tijdens je pauze kun je tijd inplannen om even bij te kletsen.
 
5.Bepaal het tijdstip wanneer je het meest effectieve werkt: Sommige mensen staan vroeg op en de anderen zijn nachtuilen. Door deze biologische verschillen werken mensen op verschillende tijdstippen effectief. De ene neemt het beste informatie op om 10 uur sóchtends, de andere pas om 23 uur ’s avonds. Voor iedere persoon is dit anders en het is belangrijk dat je weet wanneer jij het beste informatie opneemt. Pas je planning hier ook op aan.
 
 
6.Gebruik dode tijd op een goede manier:  Je zit waarschijnlijk wel eens in de bus, auto, trein of zelfs vliegtuig. Dit lijkt misschien dode tijd, maar tijdens het reizen kun je veel verschillende nuttige dingen doen. Neem daarom altijd een boek mee waar je even in kunt lezen als je niets aan het doen bent. Persoonlijk vind ik het fijn om tijdens het reizen vaak naar audio programma’s te luisteren. Hierdoor gebruik ik mijn reistijd erg effectief.
 
7.Voorkom perfectionisme: Het is natuurlijk belangrijk om een kwalitatief product te leveren of goede leerresultaten te halen, maar vaak besteden mensen onnodig veel tijd aan kleine details. In de regel is 80% genoeg. Besteed dus niet onnodig veel tijd aan het verbeteren van een product.
 
8.Neem voldoende nachtrust: Je brein kan alleen optimaal presteren als het ook voldoende rust krijgt. Zorg er dus voor dat je voldoende slaapt als je optimaal wilt presteren. Een tekort aan slaap zorg voor een verminderd concentratievermogen en een mindere focus.
 
9.Leer om NEE te zeggen: Je kent het misschien wel: je hebt het druk want morgen is er een belangrijke deadline en je baas komt binnen met een belangrijke opdracht. Voor veel mensen is dit een moeilijke beslissing, maar belangrijk is dat je zelf de controle wilt houden over de dingen die je doet. Het is daarom belangrijk om NEE te durven zeggen tegen je baas. Je wilt dit natuurlijk wel op een nette manier doen, dus je kunt bijvoorbeeld tegen je baas zeggen: “mijn hoogste prioriteit voor deze week is het behalen van de deadline. Wil je dat ik deze extra opdracht na de deadline uitvoer of wil je dat ik de deadline verschuif?” Op deze manier laat je de keuze aan je baas en zorg je tegelijkertijd dat je de controle houd en niet in een stressvolle situatie terecht komt.
 
10.Wees een DOENER!: Tijdens je werk of studie moeten er veel dingen GEDAAN worden. Dit betekend niet dat je veel over dingen moet nadenken (in de vorm van uitstellen) of dat je veel over dingen moet praten, maar je moet de dingen DOEN! Word dus een DOENER! Ga bijvoorbeeld met één of twee van deze tips aan de slag en kijk wat het effect is op jouw leven. Door het alleen maar te lezen schiet je er niets mee op. Dan heb je jouw waardevolle tijd verspilt aan iets nutteloos. Effectieve mensen zijn proactieve mensen.
 
www.jahetwerkt.nl
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Coaching Twente: Affirmaties beïnvloeden je onbewuste
 
Affirmaties zijn een manier om je gedachten, je zelfbeeld, gezondheid en je zelfvertrouwen te beïnvloeden. Een affirmatie is een vorm van positieve zelfsuggestie. Het zijn korte zinnetjes die je tegen jezelf als een soort mantra zegt.  Je blijft ze eindeloos voor jezelf herhalen.

Met affirmaties beïnvloed je direct je onbewuste. Je her programmeert jezelf als het ware met affirmaties. Je bevestigt eenvoudigweg wat waar is voor jou en je voegt tegelijkertijd informatie toe aan de geheugencellen van je geest.
 
Bug in je programma
Al vanaf je kindertijd zijn je hersens op een bepaalde manier 'geprogrammeerd'. Veel van die programmaatjes lopen prima en zijn ondersteunend voor je. Maar er zijn vaak ook een aantal situaties waarin je je minder zeker voelt. In die situaties zit er een bug in je programma. In feite herhaal je in die situatie op een negatieve manier wat voor jou 'waar' voelt.

Omgekeerde affirmaties
Je herkent die automatische gedachten vast wel: Ik ben niet goed genoeg. Ik kan het niet. Waarom moeten ze mij hebben? Ik ben niet belangrijk. Ik durf niet. En ga zo maar door... Het zijn scripts in je hoofd die je bewust of onbewust steeds opnieuw herhaalt en die jouw werkelijkheid kleuren en bepalen. En ze zijn in jouw hoofd ontstaan door die zinnen telkens weer te herhalen.

Bewust gekozen affirmaties
En in dat herhalen ligt de kracht. Want daar waar je last hebt van een situatie of persoon, zijn het vooral jouw gedachten over die situatie die maken dat je je voelt zoals je je voelt. En dat proces kun je omkeren. Door in plaats van maar steeds negatieve zinnen in je hoofd te herhalen, herhaal je nu bewust gekozen positieve zinnen, jouw affirmaties.

Voel hoe affirmaties voelen
Het kan zijn dat het uitspreken van een bepaalde affirmaties meteen goed voelt en dat je voelt dat je meteen resoneert met de affirmaties. Aan de andere kant kan het ook zijn dat je gewoon wat meer tijd nodig hebt voordat je de totale inhoud en waarde van de affirmatie kunt omarmen als van jou.

Affirmaties zijn effectief
Affirmaties zijn heel effectief omdat ze geen extra tijd vragen. Je kunt ze prima doen terwijl je je voorbereid op je dag. Of als je in de auto zit, aan het sporten bent of vlak voor je gaat slapen. Terwijl je de affirmatie voor jezelf uitspreekt of er naar luistert en dan voor jezelf uitspreekt kun je best je handen op je hart of je zonnevlecht (boven je navel) leggen om de vibraties, de trilling en de energie in je lichaam te voelen. Als je niet op een plek bent waar het gepast is om de affirmaties hardop uit te spreken, spreek de affirmaties dan zoveel mogelijk in en voor jezelf uit.

Voeg emotie aan je affirmatie toe
Voor het beste resultaat is het belangrijk dat je zoveel mogelijk emotie toevoegt aan je affirmaties. VOEL de affirmatie in jezelf. Haal je gevoel en je de bijbehorende vibraties zoveel mogelijk naar boven. Realiseer je dat alles in het universum energie is. en de affirmaties zijn een supersterke magneet.

Positieve resultaten aantrekken met affirmaties
Met affirmaties zul je positieve resultaten aantrekken en creëren in je leven. Affirmaties werken het best als je jezelf in de bijbehorende staat brengt. Als je bv. op een negatieve toon iets positiefs tegen jezelf zegt, zal je onbewuste het verschil in toon en tekst herkennen en gebeurt er niks. Dus breng jezelf in een positieve staat en help jezelf op weg naar succes.

Algemene affirmaties
Ik zorg goed voor mezelf
Ik ben gelukkig en ontspannen
Ik ben rustig, geduldig en ontspannen
Mijn hoofd en hart zijn in balans
Ik maak mijn hoofd leeg
Ik lach veel en vaak
Ik vergeef mezelf en anderen gemakkelijk
Ik denk consistent gezonde gedachtes
Ik voel me goed en gezond
Ik ben liefde
Ik ben overvloed
Ik ben wijsheid
Ik ben vrij
Ik ben dankbaar
Ik ben gezond, fit en vitaal
Ik ben succesvol
Ik heb veel te geven en deel het iedere dag met anderen
Ik leef in liefde en harmonie
Elke dag is mijn beste dag
Vanaf vandaag gaat alles beter
Ik leef in het nu. Hier en nu
Ik ben flexibel en meegaand
Ik laat mijn behoefte aan goedkeuring los. Helemaal los
Ik ben vrede
Ik ben waardevol
Wat er ook gebeurt: Ik kan alles aan
Affirmaties voor zelfvertrouwen:
Ik ben een krachtbron. Ik heb het vermogen om alles wat nodig is te doen om succesvol te zijn en om degenen van wie ik houd te steunen.
Alles wat ik nodig heb zit in mij.
Ik geniet van de uitdagingen in het leven en leer van alles wat er in mijn leven gebeurt.
Ik leef iedere dag vanuit mijn kracht en passie.
Ik voel me sterk en krachtig, gelukkig en opgewonden.
Ik heb groot vertrouwen in mijn talenten en mogelijkheden.
Ik treed iedere situatie vanuit mijn meesterschap tegemoet.
Ik heb groot respect voor mezelf en voor iedereen die ik tegenkom.
Ik geef het beste van mezelf in alles wat ik doe
Ik vergeef mezelf en anderen gemakkelijk
Ik ben me bewust van de onschatbare waarde van mijn leven en dat van anderen
Ik heb een rotsvast vertrouwen omdat ik integer leef
Ik heb altijd innerlijke rust omdat ik vertrouw op mijn eigen innerlijke gids
Affirmaties voor gezondheid en energie:
Ik respecteer mijn lichaam en zorg er goed voor
Ik denk consistent gezonde gedachtes
Ik gebruik mijn ademhaling goed en dat geeft me heel veel energie
Ik geniet van de gezondheid en kracht van mijn fysieke lichaam
Ik eet en drink voedingsstoffen die mijn gezondheid bevorderen
Ik word iedere dag opgewekt en gezond wakker
Ik start iedere dag met een overvloed aan energie
Ik voel me goed en gezond
Ik respecteer de wijsheid van mijn lichaam en haar energie
Ik zie er jong en gezond uit en zo voel ik me ook
Ik heb meer dan genoeg energie voor alles wat ik kies te doen
Ik uit iedere avond mijn dankbaarheid voor mijn goede gezondheid en energie
Iedere dag en telkens meer word ik gezonder sterker slanker
Affirmaties voor financieel succes:
Ik ben geboren om alle overvloed in mijn leven te delen
Ik heb veel te geven en ik deel het iedere dag gratis met anderen
Ik word het best betaald voor wat ik het liefste doe
Financiële overvloed komt iedere dag opnieuw naar mij toe
Ik ben een gever en wat ik geef krijg ik in veelvoud terug
Ik koester diepe dankbaarheid voor iedere dag en alle overvloed in mijn leven
Mijn dankbaarheid brengt me onbegrensd financieel succes
Ik ben me bewust van en ervaar alle rijkdom om me heen in mijn leven
De rijkdom van mijn schepper omringt mij en doordringt mijn bestaan. Zijn rijkdom vloeit in overvloed
Ik voel me succesvol en ik denk succesvolle gedachten
Ik deel de onbegrensde rijkdom in mijn leven met anderen
Ik beheer mijn investeringen met wijsheid en profiteer daar iedere dag van
Affirmaties voor actie:
Ik geniet van mijn persoonlijke kracht die ik ten voordele van mezelf en anderen gebruik
Ik geniet van alles wat ik doe om mijn doel te bereiken
Het is mijn gewoonte om in beweging te zijn, dat kost me geen moeite
Iedere dag is mijn beste dag
Ik voel het leven door mijn aderen stromen als ik consistent actie onderneem om mijn levensdoel te bereiken
Ik ben een: Doe het nu persoon en ik gebruik mijn tijd goed
Iedere morgen als ik wakker word ben ik gedreven om in actie te komen
Ik voel me diep voldaan als ik mijn persoonlijke kracht goed gebruik
Als ik consistent actie onderneem om mijn doelen te bereiken voel ik me sterk en krachtig
Ik voel me dankbaar voor mijn persoonlijke kracht en alle overvloed
Ik geniet meer en meer succes omdat ik consistente actie neem in de richting van mijn doel
Bij alles wat ik onderneem voel ik iedere dag grote vrijheid en plezier
Affirmaties voor rust en balans in jezelf
 Ik leef in het hier en nu
Ik geloof dat alles gebeurt om een reden en die reden dient mij
ik vertrouw mezelf en het universum
ik ben als een wilgenboom. Flexibel en meegaand. Ik pas me gemakkelijk aan aan alles wat er op mijn pad komt.
Ik ben onthecht van de gedachte dat ik alles onder controle moet hebben in mijn leven
Ik sta toe dat het leven zich moeiteloos en gemakkelijk ontvouwt
Ik laat mijn behoefte aan goedkeuring van andere mensen helemaal los
Ik voel me in geen enkel opzicht en aan niemand iets verplicht
Ik laat mijn frustratie en angst los door helemaal in het hier en nu te blijven
Ik kies ervoor kalm en bij mezelf te blijven in plaats van gelijk te willen hebben
Ik begrijp dat gedachten mijn realiteit creëren. Ik observeer mijn gedachten en kies ze verstandig
Ik ben bereid om steun te vragen van anderen en het universum
Ik ben verbonden met alles en alles is verbonden met mij
Ik sta open om wonderen te laten plaatsvinden in mijn leven
Iedere dag en telkens meer ervaar ik vrede in mezelf
Kies voor jou passende affirmaties of maak er zelf een of meer. Herhaal je affirmaties zo vaak als je wilt. Hoe vaker je ze doet, des te sneller en meer succes je zult ervaren. Mijn advies: Gebruik ze minimaal tien minuten iedere dag gedurende minimaal drie maanden voor het beste resultaat.

Succes!

Samen doen?
Kun je wel een beetje hulp gebruiken bij het bereiken van je doelen? Bel dan 0541-663029 of mail dan voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak naar info@jahetwerkt.nl
 
Add a comment...

Post has shared content
Assertiviteitsoefening HetWerkt
 
Gisteren heb ik een  oefening gegeven in ‘grenzen’ stellen gedaan met een aantal andere personen. De oefening gaat als volgt beschreven vanuit deelnemers perspectief (ik-vorm);
ik sta op een paar meter afstand tegenover een persoon, ik ga stevig staan en nodig vervolgens de persoon uit om naar mij toe te komen lopen, daarbij elkaar in de ogen kijkend. Vervolgens kan ik die persoon achter mij langs laten lopen (wanneer dit veilig voelt) waarbij ik blijf staan, de persoon loopt weer door naar zijn startpunt en de oefening is afgelopen.
Ik heb geoefend in het toestaan van de ander om in mijn ruimte te komen en diegene achter mij langs te laten lopen, ik heb hem continue door laten lopen. Dit voelde ontspannen voor mij, oké dus.
Vervolgens oefende ik om iemand vlak voor mij te laten stoppen, diegene terug te laten lopen naar zijn startpunt en niet verder te gaan dan dat. Hij mocht dus niet helemaal naar mij toe en ook niet achter mij langs. Ik voelde een lichte gespannenheid bij het door mij laten stoppen van diegene en hem terug te laten lopen naar waar hij was begonnen.
De laatste oefening die ik wilde oefenen was dat ik de persoon helemaal niet uitnodigde om naar mij toe te komen en hem gewoon liet staan. Dit riep de grootste spanning op. De conclusie van de persoon tegenover mij was dat hij het stoppen niet als “afgewezen” ervaarde, mijn ruimte innemen mocht er gewoon zijn.
Mijn conclusie over mijn handelen in deze oefening: ik ervaar spanning daar waar ik mijn grens bepaal. Ik vind het eng wat zich fysiek uit in gespannenheid door heel mijn lichaam.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben spanning te voelen wanneer ik mijn grenzen aangeef.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een grote mate van spanning te voelen wanneer ik iemand totaal geen ruimte geef en hem niet toelaat in mijn ruimte.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik geen grenzen aan mag geven, alsof ik de ander daarmee afwijs.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik altijd ruimte voor een ander moet hebben.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik afgewezen word wanneer ik mijn grenzen aangeef/ruimte inneem.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat door mij altijd open te stellen, dat dat liefde is.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ‘nee’ zeggen betekent dat ik een ander afwijs.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik alles en iedereen de ruimte moet geven om te zijn wie hij of zij is met als gevolg dat ik onpeilbaar ben, ik sta nergens voor, heb geen mening, vind alles wel best. Ik laat niets van mezelf zien.
Ik stel mezelf ten doel grenzen te stellen wanneer dit passend is. Ik neem ruimte in en laat de ander daardoor zien waar ik voor sta, zonder dat ik die persoon afwijs.
www.jahetwerkt.nl
 
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded