Pozytywna opinia Komendanta Powiatowego Policji o osobie Pana Tomasz Zdanowskiego, właścicielu firmy helioFOMAS, posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Photo
Shared publiclyView activity