Profile cover photo
Profile photo
Hao Nguyen
3,156 followers -
Mootj con nguwoi binhf thuwowngf nhuw moij nguwowif ,chir cos cas tinhs raats hieen nhwng cungx raats dwx ,raats caanr thaanj vaf cungx raats caaur thar ,khoong sowj mootj ai heet, ddungs chuyeenj laf phair nois,khoong sow chees ddooj naof car,bowix nois laf mootj suwj tuwj doo cuar quyeen con nguwowif,.Banr tinh thif hay rowi nuwowcs mawts truwowc nhuwngx suwj kieen thuwowng taam duf gia-ddimhf hay xa hooij cungx vaayj.nhwng thus nuooi ttrong nhaf nhuw cho vaf meof cos khi chung cheets minhf cungx rowi leej duwowcj,minhf khoong hieeur taij sao minhf laij nhw thees nhir.
Mootj con nguwoi binhf thuwowngf nhuw moij nguwowif ,chir cos cas tinhs raats hieen nhwng cungx raats dwx ,raats caanr thaanj vaf cungx raats caaur thar ,khoong sowj mootj ai heet, ddungs chuyeenj laf phair nois,khoong sow chees ddooj naof car,bowix nois laf mootj suwj tuwj doo cuar quyeen con nguwowif,.Banr tinh thif hay rowi nuwowcs mawts truwowc nhuwngx suwj kieen thuwowng taam duf gia-ddimhf hay xa hooij cungx vaayj.nhwng thus nuooi ttrong nhaf nhuw cho vaf meof cos khi chung cheets minhf cungx rowi leej duwowcj,minhf khoong hieeur taij sao minhf laij nhw thees nhir.

3,156 followers
About
Hao's posts

https:/m/forum/?hl=vi/groups.google.cohttp://kekhopk.com/forums/index.php?showtopic=72549#!topic/soc.culture.vietnamese/l6_0uxpYjnc

Post has attachment

Post has attachment
Cặp đôi Song tấu tuyệt vời .

Post has attachment
Những ngón đan solo Guitar cự phách .

Post has attachment
Bao nhiêu triệu người phải làm thay đổi những chế độ tàn ác và man rợ .

Post has attachment
Một bài ca củ nhưng những lời mới: Thực trạng xã hội đương thời .

Post has attachment

intro hotel california acoustic tutorial


Post has attachment

Post has attachment
CUNG CHUC TN XUAN .
THẦN KÊ XUẤT PHÁT BÌNH MINH TẤN . VÀI  ĐÔI ÉN LIỆNG BÁO TIN XUÂN . CHÚC  CHO CON CHÁU DANH THÀNH ĐẠT . GIÀU SANG PHÚ QUÝ KHÔNG QUÊN NGHĨA. NHỚ KHI CƠ CỰC CHẲNG PHỤ  NHÂN . CHÁU CON CHỒNG VỢ YÊN  GIA THẤT. MỌI NGƯỜI VUI VẺ KHỎE TĂNG CÂN. CHÚC MỪNG NĂM MỚI LỜ...

Post has attachment
Dùng dằn nước một nước hai.
Mỹ còn chơi nghiệt nước cờ nào đây .
Wait while more posts are being loaded