Profile cover photo
Profile photo
M. Ghazipoor
36 followers -
شبکه ملی همیاران ، گسترش فرهنگ کار داوطلبانه
شبکه ملی همیاران ، گسترش فرهنگ کار داوطلبانه

36 followers
About
Posts

Post has attachment
لطفا شبکه ملی همیاران را به دوستان خود نیز معرفی کنید.
www.hmayarannet.ir
Photo
Add a comment...

Post has attachment
یک مرکز نگهداری از پسران 6 تا 12 سال در محدوده نیاوران نیاز به همیار درسی برای آموزش کمک درسی به پسران خود را دارد.
لطفا در صورت تمایل اطلاعات تکمیلی را در سایت ملاحظه نمایید.

http://hamyarannet.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/
Add a comment...

Post has shared content
سفر یک روزه پلور

قرار حرکت از مرکز غیاثوند به مقصد پلور ساعت ۷ صبح از مرکز بود ٬ بچه ها رو یکی از خاله ها به باغ مادربزرگش در پلور دماوند دعوت کرده بود

راس ساعت همه بچه ها که مثل دسته گل شده بودن آماده حرکت شدند و حدودا ساعت ۷:۳۰ دقیقه بود که اتوبوس حرکت کرد٬ راه طولانی بود ولی چون بازی کردیم و آهنگ گوش کردیم و آواز خوندیم و همه اینا همراه با خوردن کلی تنقلات بود خیلی هم خوش گذشت البته در این بین یه نیم ساعتی هم کنار یه رودخونه نگه داشتیم و صبجانه خوردیم.

وقتی به مقصد رسیدم مادربزرگ  با چای داغ ازمون پذیرایی کرد ٬ باغ زیبایی داشتن زیر اندازو بیرون خونه سمت حیاط پهن کردیم٬ پسرا با عمو ها کلی بازی کردن و خاله ها هم تو آماده کردن ناهار کمک کردن ..

با زحمت چندتا عمو و خاله ناهار آماده و صرف شد بعد از ناهار بچه ها همراه عمو ها نماز جماعت خوندن یکی از بچه ها هم مکبر بود که الحق هم خوب کارشو بلد بود!

بعد از نماز به آبشاری که نزدیک باغ بود رفتیم جای خیلی با صفایی بود بچه کلی آب بازی کردن و خلاصه حسابی خوش گذشت٬ به باغ برگشتیم و بازی کردیم و حدودا ساعت ۶ بود که آماده حرکت به سمت تهران شدیم 

بعد از کلی بازی و خنده تو اتوبوس بالاخره ساعت ۹:۳۰ بود که به مرکز رسیدیم!

http://dastanekoochak.ir/?p=136
Photo
Add a comment...

Post has shared content
سفر یک روزه پلور

قرار حرکت از مرکز غیاثوند به مقصد پلور ساعت ۷ صبح از مرکز بود ٬ بچه ها رو یکی از خاله ها به باغ مادربزرگش در پلور دماوند دعوت کرده بود

راس ساعت همه بچه ها که مثل دسته گل شده بودن آماده حرکت شدند و حدودا ساعت ۷:۳۰ دقیقه بود که اتوبوس حرکت کرد٬ راه طولانی بود ولی چون بازی کردیم و آهنگ گوش کردیم و آواز خوندیم و همه اینا همراه با خوردن کلی تنقلات بود خیلی هم خوش گذشت البته در این بین یه نیم ساعتی هم کنار یه رودخونه نگه داشتیم و صبجانه خوردیم.

وقتی به مقصد رسیدم مادربزرگ  با چای داغ ازمون پذیرایی کرد ٬ باغ زیبایی داشتن زیر اندازو بیرون خونه سمت حیاط پهن کردیم٬ پسرا با عمو ها کلی بازی کردن و خاله ها هم تو آماده کردن ناهار کمک کردن ..

با زحمت چندتا عمو و خاله ناهار آماده و صرف شد بعد از ناهار بچه ها همراه عمو ها نماز جماعت خوندن یکی از بچه ها هم مکبر بود که الحق هم خوب کارشو بلد بود!

بعد از نماز به آبشاری که نزدیک باغ بود رفتیم جای خیلی با صفایی بود بچه کلی آب بازی کردن و خلاصه حسابی خوش گذشت٬ به باغ برگشتیم و بازی کردیم و حدودا ساعت ۶ بود که آماده حرکت به سمت تهران شدیم 

بعد از کلی بازی و خنده تو اتوبوس بالاخره ساعت ۹:۳۰ بود که به مرکز رسیدیم!

http://dastanekoochak.ir/?p=136
Photo
Add a comment...

Post has shared content
سفر یک روزه پلور

قرار حرکت از مرکز غیاثوند به مقصد پلور ساعت ۷ صبح از مرکز بود ٬ بچه ها رو یکی از خاله ها به باغ مادربزرگش در پلور دماوند دعوت کرده بود

راس ساعت همه بچه ها که مثل دسته گل شده بودن آماده حرکت شدند و حدودا ساعت ۷:۳۰ دقیقه بود که اتوبوس حرکت کرد٬ راه طولانی بود ولی چون بازی کردیم و آهنگ گوش کردیم و آواز خوندیم و همه اینا همراه با خوردن کلی تنقلات بود خیلی هم خوش گذشت البته در این بین یه نیم ساعتی هم کنار یه رودخونه نگه داشتیم و صبجانه خوردیم.

وقتی به مقصد رسیدم مادربزرگ  با چای داغ ازمون پذیرایی کرد ٬ باغ زیبایی داشتن زیر اندازو بیرون خونه سمت حیاط پهن کردیم٬ پسرا با عمو ها کلی بازی کردن و خاله ها هم تو آماده کردن ناهار کمک کردن ..

با زحمت چندتا عمو و خاله ناهار آماده و صرف شد بعد از ناهار بچه ها همراه عمو ها نماز جماعت خوندن یکی از بچه ها هم مکبر بود که الحق هم خوب کارشو بلد بود!

بعد از نماز به آبشاری که نزدیک باغ بود رفتیم جای خیلی با صفایی بود بچه کلی آب بازی کردن و خلاصه حسابی خوش گذشت٬ به باغ برگشتیم و بازی کردیم و حدودا ساعت ۶ بود که آماده حرکت به سمت تهران شدیم 

بعد از کلی بازی و خنده تو اتوبوس بالاخره ساعت ۹:۳۰ بود که به مرکز رسیدیم!

http://dastanekoochak.ir/?p=136
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded