Profile

Cover photo
Haki Elimu
Attends University of Dar es Salaam
Lives in Dar es Salaam
2,623 followers|51,254 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's
People
In their circles
481 people
Have them in circles
2,623 people
Jamii Yetu's profile photo
mohamed hamidu's profile photo
Dar es Salaam Pentecostal church's profile photo
Imma Masimba's profile photo
Peter Kabuga's profile photo
se'bhashaka mayai's profile photo
Suphian Mohamed's profile photo
Godson Makia's profile photo
emmanuel masika's profile photo
Education
  • University of Dar es Salaam
    present
Basic Information
Gender
Decline to State
Links
YouTube
Story
Tagline
People making a difference in education and democracy
Introduction
HakiElimu is a non-profit civil society organization, founded in 2001 by a group of 13 Tanzanians who had formed a clear and longstanding commitment to transform public education for all children, having noted that education in Tanzania was in a mess, and that the many attempts to reform it had appeared to go nowhere.


Phone: +255 22 2151852/3EmailFax: +255 22 2152449Address
Physical Address Plot 739 Mathuradas Street

Bragging rights
Education
Work
Occupation
Advocacy / Activism
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Dar es Salaam
Contact Information
Home
Phone
+255 22 2151852, +255 22 2151853
Address
Physical Address Plot 739 Mathuradas Street
Work
Phone
+255 22 2151852

Stream

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
TAFAKARI TIME (FULL VERSION)- Changamoto za vyoo mashuleni
 ·  Translate
1
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Je  Wajua?  Rais Jakaya Kikwete alitoa agizo kwamba ujenzi wa maabara kwa shule zote za sekondari za uma nchini uwe umekamilika  ifikapo tarehe 30/06/2015.  Takwimu zinaonyesha kwamba  maabara zinazohitajika kwa nchi nzima ni 10,085. Hadi kufikia sasa, maabara 2,628  (26%) zimekamilika, 4,038 zipo kwenye hatua za ukamilishaji  na  3,419 bado zinaendelea kujengwa.  Chanzo (Mwananchi, 18/06/2015, ukurasa wa 3, Nipashe, 19/06/2015, ukurasa wa 14).
 ·  Translate
2
Florine Florian Chrisant Friedelick's profile photosamweli kibiriti's profile photoRenadi Masango's profile photo
3 comments
 
Agizolenyewe sizani kuwa shule za kata zilizopo ndani ndani kuwa watapta izomaa bara
 ·  Translate
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Mtizamo wa HakiElimu Juu ya Bajeti ya Sekta ya Elimu 2015/16

1. Tunafurahi kwamba kiwango cha bajeti ya sekta nzima kimeendelea kuongezeka kutoka Trilioni 3.46 2014/15 hadi trilioni 3.88.  Hata hivyo ni muhimu kuzingatia kuwa ongezeko hili ambalo ni sawa na takribani asilimia 10 tu ya fedha iliyopangwa mwaka jana, si ongezeko  linaloweza kuleta mabadiliko yanayoonekana katika sekta ya elimu hasa ukizingatia kuwa thamani ya shilingi imeshuka na mfumuko wa bei umeongezeka. Inawezekana ongezeko hili ni matokeo ya urekebishajiwa mfumuko wa bei badala ya ongezeko halisi katika matumizi.

2. Hata hivyo uchambuzi unaonesha kuwa bado kiwango cha fedha za bajeti ya sekta kinachopangwa ni asilimia kati ya 15 – 17 ya bajeti nzima ya serikali. Wakati tunaamini kuwa kiwango cha asilimia 17 si kibaya, lakini ni muhimu kujua kuwa bado ni kidogo ukilinganisha na majirani zetu Kenya, Rwanda, na Uganda ambao wamefikia walau asilimia 20 -25. Na zaidi Tanzania hatujaweza hata kufikia kiwango kilichokubaliwa cha huko Darkar Senegal chini ya EFA, cha kuwekeza hadi walau asilimia 20 ya bajeti ya taifa katika elimu.

3. Lakini pia tunafurahi kuwa sekta ya elimu imeendelea kupewa kipaumbele kwa maana ya kuwa sekta inayopokea kiasi kikubwa zaidi cha bajeti ya serikali. Wakati ikipangiwa trilioni 3.46 mwaka jana sekta ya miundombinu ambayo ilifuatia ilipokea takribani trilioni 2.3 wakati mwaka huu sekta ya elimu imepangiwa trillion 3.88 wizara inayofuatia ambayo ni miundombinu imeshuka zaidi hadi takribani Trilion 1.9.
4. Hata hivyo bado kuna mapungufu makubwa ambayo kama shirika tungependa yafanyiwe kazi;
 
Kiwango cha fedha zinazokwenda kwenye matumizi ya kawaida bado ni kikubwa sana kuliko kinachokwenda kwenye matumizi ya maendeleo ambayo ni muhimu zaidi. Mathalani katika makadirio ya Trilioni 3.88 yanayopendekezwa mwaka huu wa fedha, 84% zimeelekezwa katika matumizi ya kawaida huku asilimia 16 pekee (bilioni 604) ndizo zinaombwa kwaajili ya maendeleo.
 
Lakini bado hata hicho kiwango cha asilimia 16 za maendeleo hakipelekwi Wizara ya TAMISEMI ambayo inahusika na kutekeleza miradi ya maendeleo Elimumsingi kwa maana ya msingi, sekondari na vyuo. Mchanganuo unaonesha ni asilimia 20 tu ya fedha ya maendeleo inapelekwa TAMISEMI na 80 iliyobaki inapelekwa Wizara ya Elimu ambao ni watengenezaji wa sera na usimamizi wake na sio watekelezaji wa miradi.
 
Hata hivyo kinachofanywa na serikali hapa, ni kuhamishia fedha nyingi za maendeleo kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi elimu ya juu. Mathalani takribani asilimia 91 ya bajeti nzima ya maendeleo ya Wizara ya Elimu, imeelekezwa kwa Elimu ya juu, hii ikimaanisha fedha nyingi pia za maendeleo zitaenda kugharamia mikopo ya wanafunzi elimu ya juu badala ya miradi ya maendeleo. Uzoefu wa mwaka uliopita unaonesha zaidi ya asilimia 67% ya bajeti ya maendeleo ya wizara ilikwenda kwa Bodi ya Mikopo na 33% tu ndiyo ikaenda kwa miradi ya maendeleo.
 
HakiElimu tumeona pia bajeti ya sekta ya elimu ikisambazwa katika wizara zaidi ya tatu kwa ajili ya utekelezaji. Madhara ya utaratibu huu ni kuwa fedha nyingi zinaelekezwa katika kugharamia idara na watumishi wa idara badala ya kuelekezwa moja kwa moja katika uwekezaji. Lakini pia kunakuwa hakuna uwazi na ni vigumu kwa bajeti hii kufuatiliwa utekelezaji wake. Na hii inaweza kuwa mwanya wa rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma.
 
Changamoto nyingine ambayo imekuwapo na imeendelea kujitokeza katika bajeti ya mwaka huu, ni utegemezi wa bajeti ya maendeleo kwa wahisani. Uchambuzi unaonesha bado takribani aslimia 50% ya bajeti ya maendeleo sekta ya elimu inatarajiwa kutoka kwa wahisani. 

Athari za kutegemea wahisani zinafahamika, ahadi zao zimekuwa hazitimizwi; fedha imeendelea kuchelewa kutolewa na hivyo kurudisha nyuma utekelezaji wa miradi, mathalani utoaji wa ruzuku na kutokamilika kwa miradi mingine ya uwekezaji. Tunadhani ni muhimu serikali kuangalia uwezekano wa kutumia fedha za ndani kufadhili bajeti ya maendeleo.

5. Changamoto nyingine, ni kutokuwepo kwa uwiano kati ya bajeti inayopangwa, fedha ambazo hutolewa na Hazina au wahisani na kiwango ambacho hasa kinatumika katika utekelezaji wa mipango na bajeti. Kwa miaka mingi wizara, halmashauri na taasisi zimekuwa zikitekeleza bajeti pungufu kutokana na kutopatiwa kiwango sahihi kilichopangwa katika bajeti, na hata kinachotolewa hakitolewi kwa wakati.
 
Mathalani katika mwaka wa fedha 2011/12 kiasi cha shilingi bilioni 129.6 zilipangwa kwa ajili ya matumizi ya maendeleo ya wizara ya elimu lakini ni shilingi bilioni 88.03 tu zilizotumika kutokana na nakisi ya bajeti. Aidha mwaka 2012/13 kiasi cha shilingi  bilioni 140 kilipangwa kwa ajili ya bajeti ya maendeleo ya wizara lakini ni shilingi bilioni 78 tu sawa na asilimia 56 tu ndicho kilichotumika. Aidha mwaka 2014/15 shilingi bilioni 453.6 ziliidhinishwa lakini ni shilingi bilioni 335 ndizo zilizotumika sawa na asilimia 73.
 
Nakisi katika bajeti pia inaathili utekelezaji wa miradi na program kama vile upelekeaji wa ruzuku shuleni, mfano katika mwaka wa fedha 2013/14 wastani wa shillingi 4200 tu badala ya shilingi 10,000 kwa kila mwananfunzi zilipelekwa shule za msingi wakati wastani wa shilingi 12,000 tu ukifika shule za sekondari badalaya shilingi 25,000 kwa kila mwanafunzi. Aidha katika mwaka wa fedha 2014/15 hadi kufikia mwezi Mei 2015 serikali ilikuwa imepeleka shuleni wastani wa shilingi 1812 badala ya 10,000 kwa shule za msingi na wastani wa shilingi 5800 tu badala ya 25, kwa shule za sekondari.
 
Hivyo wakati mijadala ikiendelea juu ya elimu ni muhimu serikali ifikirie upya suala hili la uwiano kati ya fedha inayoidhinishwa, iliyotolewa na kiasi halisi kilichotumika.

MWISHO.
 ·  Translate
35
8
Agripina Faustine's profile photodani anney's profile photoSwaga The Don Joseph's profile photoJafari Ally's profile photo
38 comments
 
Kwa sasa usimamizi madhubuti unahitajika na sera ya elimu inachangia sana. Inabadirika sana kila wakati.
 ·  Translate
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Waziri Mkuu Mizengo Pinda ameziagiza halmashauri nchini kuhakikisha zinakamilisha ujenzi wa maabara za masomo ya Sayansi kwa shule za sekondari ifikapo June 30 mwaka huu.
 ·  Translate
3
1
dani anney's profile photo
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Je wajua?  Wanafunzi 854, (11.35%)  waliochaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari  kwenye shule mbali mbali  mkoani Lindi  bado hawajaripoti  kwenye shule walizopangwa tangu walipochaguliwa mwaka 2014.
 
 
 ·  Translate
1
Haki Elimu's profile photoIdris khassim's profile photo
3 comments
 
Ni kweli kabisa serikali imepunguza Ada ya elimu ya sekondari Ila haikuonyesha kiasi cha michngo kinachohitajika
 ·  Translate
Add a comment...
In their circles
481 people
Have them in circles
2,623 people
Jamii Yetu's profile photo
mohamed hamidu's profile photo
Dar es Salaam Pentecostal church's profile photo
Imma Masimba's profile photo
Peter Kabuga's profile photo
se'bhashaka mayai's profile photo
Suphian Mohamed's profile photo
Godson Makia's profile photo
emmanuel masika's profile photo

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Tuwakumbushe Viongozi wajao wasipuuze Elimu ya awali -  Na Dennis Mwasalanga – HakiElimu.

Mwaka huu watanzania tunafanya uamuzi wa kikatiba wa kuwachagua wawakilishi wetu katika ngazi mbalimbali zikiwemo udiwani, ubunge na Rais wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania. Wawakilishi hawa ndio ambao wataunda Serikali ya awamu ya tano ambayo pamoja na mambo mengine itaingia madarakani wakati taifa likitarajia mengi hasa kuboreshwa zaidi kwa elimu ya Tanzania na Utekelezaji wa Sera mpya ya Elimu na Mafunzo iliyozinduliwa na Rais Jakaya Kikwete.

Licha ya mijadala mizito inayoendelea kuhusu nani na nani wanafaa kuwa viongozi wetu, ni wazi kuwa wanahitajika watu wenye moyo thabiti wa kuinua kiwango cha elimu kuanzia awali hadi vyuo vikuu ambayo inakabiliwa na changamoto lukuki kiasi cha kuzua kejeli kwa wasomi wa taifa hili eti wengi wao ni wasomi vyeti ‘wasiouzika’ katika soko la ajira.

Serikali za awamu zote nne zimejitahidi kukabiliana na matatizo yanayoikabili sekta ya elimu,  umefika wakati kwa matatizo hayo kutokomezwa na kuondosha kabisa hali yoyote inayodhorotesha elimu.
Katika Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 1995, Serikali ilitambua  kuwa elimu ya awali ni muhimu kwa maendeleo ya mtoto kimwili, kiakili na kimaadili. Cha kushangaza ni kwamba kuna uwekezaji duni wa rasilimali watu hasa walimu wa kuwanoa watoto, ukiachilia mbali miundombinu kama madarasa ambayo licha ya kujengwa, mengi ya madarasa hayo yanaonekana kuwa duni kiasi cha kutomvutia mtoto kufika shule kila siku.

Utafiti wa kihabari wa HakiElimu uliofanywa mwezi wa Agosti mwaka 2014 kuhusu ufahamu, uwekezaji na uwajibikaji kwenye elimu ya awali umeonyesha hali mbaya ya watoto wa awali kiasi cha kufundishwa na walimu walioitwa ‘wanakijiji’ wanaojitolea kwa nia njema ilihali hawana taaluma yoyote kuhusu malezi ama ufundishaji wa watoto wadogo ambao ndio kwanza wanaanza kuipanda ngazi ya elimu.
Vilevile Utafiti uliofanyika nchini katika miaka ya 1980, umebaini kuwa watoto waliopitia elimu ya awali huwa na mafanikio makubwa zaidi wanapoanza darasa la kwanza. Kwa kutambua umuhimu huo, Serikali iliamua kuingiza elimu ya awali kwa watoto wenye umri wa miaka mitano na sita kwenye mfumo rasmi wa elimu na kila shule ya msingi inapaswa kuwa na madarasa ya elimu ya awali.

Agizo hilo la kisera limetekelezwa kwa maana ya kila shule ya msingi kuwa na darasa la awali. Hta hivyo, ubora wa madarasa na walimu ni suala jingine linalohitaji nia ya dhati ya viongozi na jamii kuamua kuifanya elimu ya awali kuwa kipaumbele kimojawapo cha taifa na kuzimaliza kabisa changamoto za elimu hii ya watoto ambao wanakatishwa tamaa na hali ya uduni wa mazingira na kuua kabisa vipaji na vipawa vyao ambavyo vilihitaji elimu kuendelezwa.
Tamko la HakiElimu kuhusu Bajeti ya sekta ya elimu mwaka wa fedha 2013/2014 iliweka wazi kuwa yanayotokea sasa katika sekta ya elimu yanaleta aibu kusimulia na yanaumiza kutafakari. Uwezo duni wa vijana wanaohitimu shule za msingi na sekondari, wanafunzi kufaulu bila kujua kusoma na kuandika, kuporomoka kwa ufaulu na kuongezeka kwa kiwango cha kutojua kusoma na kuandika.

Haya ni baadhi tu ya mambo ambayo yanapaswa sasa kutufumbua macho na kutufanya tutambue ukweli kuwa tunapoteza mwelekeo na kama hatua za makusudi za kunusuru elimu zisipochukuliwa, basi tujue tunajenga Taifa la Watanzania wasio na ujuzi na maarifa ya kutatua changamoto za kiuchumi, kisiasa na kijamii zinazoendelea kutukabili.

Hadi mwaka 2012, takwimu za elimu zilionesha kuwa mazingira ya kujifunzia katika shule zetu kuanzia za awali mpaka sekondari hayakuwa ya kuvutia. Kwa mfano, uwiano wa mwalimu mwenye sifa kwa mwanafunzi kwa elimu ya awali umebaki kuwa 1:124 badala ya 1:25 na hapa kimantiki ni aibu kwa kiongozi kujinadi atasaidia elimu endapo atashindwa hata kupambanua matatizo haya na kutafuta suluhu ya pamoja baina yake na jamii anayoiongoza.
Desemba 18, 2013, Mwenyekiti wa Chama cha Walimu wa Elimu ya Awali (TPTO), Mkoa wa Tanga, Prudence Charles alikaririwa na Gazeti la Mwananchi akiitupia lawama Serikali kwa kushindwa kutoa kipaumbele katika elimu hiyo na kusema ndicho chanzo cha kushuka kwa kiwango cha elimu nchini. Alisema hakuna njia ya mkato zaidi ya kuwekeza katika elimu ya awali.

Pamoja na ukweli kuwa tunapozungumzia uboreshwaji wa elimu hasa ya awali tunapaswa kuwataja wadau wengi wa elimu ikiwemo jamii yenyewe, na asasi za kiraia serikali kama watunga sera na watekelezaji wakiwemo viongozi wa kisiasa hawawezi kukwema lawama hii. Viongozi hawa pamoja na wale watakaochagulia na kuteuliwa kuunda serikali ya wamu ya tano wanapaswa kutambua kwamba  mzigo huu wa kutowekeza katika elimu ya awali unaligharimu taifa. Ni vyema kwa Rais ajaye atambue kuwa deni lake kwa wananchi ni kutoteua na kuwaweka madarakani watu wasio na tija hasa katika sekta nyeti ya elimu.

Kiongozi ambaye hawezi kuyatazama matatizo ya elimu na kuyamulika kwa jicho la utekelezaji na sio kwa matamko tu hafai kuwa kiongozi na inaweza kuwa sababu ya kumkataa kumpa dhamana ya uongozi katika taifa letu lenye raslimali za kutosha ambazo zinahitaji utashi na kuheshimu mawazo ya wadau na wananchi wa taifa hili.
Sera mpya ya elimu ya mwaka 2014 “Serikali imesema itaweka utaratibu wa elimu ya awali kuwa ya lazima na kutolewa kwa watoto   wenye umri kati ya miaka mitatu hadi mitano kwa kipindi kisichopungua mwaka mmoja”.

 Maneno haya yaliyomo kwenye sera yanahitaji watu makini wa kufikiri nje ya boksi na sio kuyasema maneno haya haya bali wawe sehemu ya kufanya kila linalowezekana hasa kuweka bajeti ya maana ya kuboresha elimu na sio kutumia kodi za watanzania kama posho na matumizi mengine.

Pamoja na mambo mengine sera hiyo inaweka wazi kuwa Serikali itaweka utaratibu wa kuhakikisha muda wa kukamilisha elimu na mafunzo katika ngazi mbalimbali za elimu baada ya elimu msingi unalenga mwanafunzi  kupata ujuzi stahiki. Pia itahakikisha kuwa elimu msingi katika mfumo wa umma inatolewa “bila ada”. Yote haya yanahitaji viongozi makini ambao hawatayaacha maneno haya kwenye makaratasi na kushinda majukwaani wakieleza changamoto badala ya kukabiliana nazo.

Dennis Mwasalanga ni afisa Programu idara ya Habari na Utetezi HakiElimu
Na anapatikana katika barua pepe dennis.mboka@hakielimu.org
 
 ·  Translate
34
6
Willys Kalekwa's profile photoROBERT MAWANI's profile photoMdinda Wapili's profile photoKasanzu John's profile photo
34 comments
 
Maandalizi bora Ndo mpango
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Je wajua kuwa 88.25 % ya wanafunzi wanaofaulu na kujiunga na elimu ya juu nchini wanatoka katika shule za sekondari ya kata ? Chanzo: (Mtanzania, 19/6/2015, ukurasa wa 17). Nini mtazamo wako juu ya taarifa hii
 ·  Translate
4
samweli kibiriti's profile photoBashari Mrimia's profile photoEMMANUEL CHESCO's profile photoRenadi Masango's profile photo
5 comments
 
sizanikuwa nikweri juu ya iriswala kuwashule za kata ndo ufanya vizur kuriko zireshule za mapedesh.
 ·  Translate
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Leo ni siku ya mtoto wa Afrika, tunawatakia maadhimisho mema ya siku hii muhimu sana .Tuzidi kushirikiana kutokomeza ndoa za utotoni nchini Tanzania na barani Afrika. Tuma tafakari yako hapa nini kifanyike kutokomeza ndoa za utotoni
 ·  Translate
15
1
Nurdin Bakari's profile photoBENJAMIN EMMANUEL's profile photoDullam Mtambaa's profile photomzee hamdan ayoub's profile photo
6 comments
 
Dullam mtambaa)Tunawapenda naomba iwe fursa yakufkisha shda zao mahtaji yao muhmu maana watoto wema nishule taifa la kesho nielimu shele bila miundo mbinu ni x kutangaza elimu bora nihayo nawaombea wadogo zangu nawanangu mendeleo kwala jambo
 ·  Translate
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Hongera Mfuko wa Hifadhi wa Jamii wa (LAPF) kwa kuchangia mabati 250 kwa Wilaya ya Ruangwa kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa maabara za masomo ya Sayansi.
 ·  Translate
5
1
Deogratias Stephen's profile photodani anney's profile photo
 
Nikimaliza tu koz yangu Ya ualimu LAPF me wenu
 ·  Translate
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Hongera Mkoa wa Singida kwa jitihada za kuinua kiwango cha elimu , Shule za sekondari 160 zapata maktaba, vitabu 60,000 vyasambazwa Sikiliza taarifa hii https://www.dropbox.com/s/zt8gnrrf2w50mjv/201506_Singida%20region%20succeeded%20to%20improve%20the%20education%20sector.mp4?dl=0
 ·  Translate
3
Add a comment...

Haki Elimu

Shared publicly  - 
 
Je wajua?  Bajeti ya elimu  ya mwaka  2015/2016   ni  asilimia 17 tu ya bajeti ya Taifa?  Kwa mujibu wa  azimio la Dakar,   bajeti  ya elimu ya nchi inapaswa  kuwa asilimia 20 ya bajeti ya  taifa. (Chanzo: The Gurdian, 2/6/2015   ukurasa wa 3).
 ·  Translate
2
Said Chazua's profile photo
 
Duh!
Add a comment...
Haki Elimu's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.