Profile cover photo
Profile photo
HaMiD Fadaei (‫همیدفدایی‬‎)
Digital Marketing Executive - SEO Expert - UX Adviser - Wordpress Hooker
Digital Marketing Executive - SEO Expert - UX Adviser - Wordpress Hooker
About
HaMiD's posts

Post has attachment

Post has attachment

قرن هاست 
دیگر کسی به مرگ طبیعی نمی میرد!
تردید ندارم،
غروب های جمعه،
در نصف بیشترشان دست دارند...!
https://telegram.me/Makhobim

.
.
.
مرگ هر کسی
دست خودش است!
مثل من که تو را
دوست نداشته باشم..
مرده‌ام!
Www.Telegram.me/makhobim #افشین_صالحی
.
.
.

Post has attachment

Post has attachment
Telegram.me/makhobim
Photo

.
.
.
.
این #پاییز
تو را کم دارد
برای قدم زدن...
وگر نه
من آدم خانه نشینی نیستم.
https://telegram.me/makhobim
🚩 ناشناس
.
.

چه فرقی می کند عزیزم
مهر باشد
یا آبان و آذر
وقتی تو باشی و پاییز باشد
باران، برگ ها و ابر باشد
زندگی رنگ دیگری دارد...
https://telegram.me/makhobim
▪️مدیر_کانال_ماخوبیم

Post has attachment
پدرم گاه صدا میزندَم شعر سپید ..!!!
بس که آشفته و رنجور و به هم ریخته‌ام ...!

کانال ماخوبیم , http://telegram.me/makhobim
◀️حسن_دلبری

دوست داشتنت جنون می آورد
دوست نداشتنت مرگ
بی هیچ حق انتخابی
روی مرز مرگ و جنون ایستاده ام
Http://telegram.me/makhobim
▪️مهناز فرهودی
Wait while more posts are being loaded