Φωτογραφία εξωφύλλου του προφίλ
Φωτογραφία προφίλ
Google Analytics
6.761.245 ακόλουθοι -
Follow us for latest news, tips and trends from the Google Analytics team and friends.
Follow us for latest news, tips and trends from the Google Analytics team and friends.

6.761.245 ακόλουθοι
Πληροφορίες
Κοινότητες και Συλλογές
Αναρτήσεις

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
Announcing Google Analytics 360 reporting in Salesforce Marketing Cloud. Get a more complete understanding of campaign performance so you can better reach your customers → http://bit.ly/2Nx7sQj
Φωτογραφία

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
Proven Strategies for Making the Most Out of Google Optimize
#measure #analytics #optimize

"In this article, we’ll share some great tips for making the most out of Google Optimize so you can create the best A/B tests possible for your website."

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
Combine the actions your customers take across devices to better reach them in the moments that matter. Read more about our new Cross Device features → http://bit.ly/2NwCgRj
Φωτογραφία

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
Cross Device Reporting in Google Analytics: What it is & How to Use It
#measure #analytics

"A new Google Analytics feature, enhanced cross device reporting, brings insight into their user tracking across mobile, tablet, and desktop, creating a more holistic understanding of the customer journey."
Seer Interactive
Seer Interactive
seerinteractive.com

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
10 Tips on Using Google Analytics
#measure #analytics

"Google Analytics (GA) offers marketing analytics products for businesses of all sizes to better understand your customers. It’s a must use if you do any digital marketing."

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
Announcing Google Measurement Partners: a program that gives brands a variety of new options to measure their advertising media → http://bit.ly/2NsN4Qt
Φωτογραφία

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
Measure Matters Episode 5: Google Marketing Live Updates and Salesforce Integrations
#measure #measurematters #analytics

This morning, Krista Seiden and Louis Gray aired episode 5 of #MeasureMatters, talking about the latest Google Analytics updates, including a #GoogleMarketingLive recap, and highlighting integrations with Salesforce. Add this to your queue.

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
Cross Device reports help you understand what devices people use to visit your site, so you can better tailor your campaigns and customer experiences. Learn more about it → http://bit.ly/2NoKyun
Φωτογραφία

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Δημόσια
Measure Matters Episode 5: GML Updates & Salesforce Integrations
#measure #measurematters #analytics

Join Krista Seiden and Louis Gray Wednesday at 10 a.m. Pacific for episode 5 of Measure Matters, as they walk through last week's Google Marketing Live updates and recent integrations with Salesforce. Bring your questions and they will take them live.
Περιμένετε όσο γίνεται φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων