Hôm qua tôi đã đề cập đến wealth management, đó là một loại dịch vụ cho những người rất giầu. Còn với đa số tầng lớp trung lưu financial planning thiết thực hơn.

Khác với wealth management, financial planner chỉ đưa những lời khuyên về cách thức lập kế hoạch tài chính dài hạn, phương thức đầu tư và những vấn đề liên quan đến thuế dựa vào hoàn cảnh tài chính của từng cá nhân. Đây cũng là một industry cần phải phát triển khi tầng lớp trung lưu có saving càng ngày càng lớn. Cần phân biệt rõ financial planners là những người giúp bạn giữ gìn saving một cách an toàn và hiệu quả nhất chứ không phải tư vân đầu tư giúp bạn làm giầu qua thị trường tài chính.

Vấn đề financial planning là mục số 5 trong bài link bên dưới. Thực ra cả 5 lời khuyên cho các experienced professionals trong bài này rất hay. Nếu bạn đã là một chuyên gia thành đạt (không nhất thiết là đại gia hay CEO) 5 điều đó là:

1. Truyền bá lại kiến thức, kinh nghiệp cho thế hệ đi sau (một cách tự nguyện và vô vụ lợi).
2. Có một mục tiêu thể dục thể thao (fitness) cụ thể cho bản thân.
3. Đi học trở lại (có thể học online) để cập nhật kiến thức chuyên ngành.
4. Học một ngoại ngữ mới hay một skill mới (không liên quan đến công việc hiện tại).
5. Nói chuyện với một financial planner.
Shared publiclyView activity