Основна снимка на потребителския профил
Снимка на потребителския профил
ГеоХидроКонсулт ЕООД
1 последовател -
Изграждане на водоснабдителни соднажи, сондажи за вода. Инженерногеоложки ядкови сондажи. Изграждане на пиезометрични наблюдателни сондажи за количествен и качествен мониторинг на подземните води – пиезометри. Изготвяне на документи за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова Дирекция при МОСВ.
Изграждане на водоснабдителни соднажи, сондажи за вода. Инженерногеоложки ядкови сондажи. Изграждане на пиезометрични наблюдателни сондажи за количествен и качествен мониторинг на подземните води – пиезометри. Изготвяне на документи за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова Дирекция при МОСВ.

1 последовател
Информация
Публикации

Публикацията има прикачен файл
Снимка
Добавете коментар...

Публикацията има прикачен файл
Пневмо-ударното сондиране е подходящо за твърди почви и скали. Сондирането в твърди почви с пневмоударник може да бъде около 10 пъти по-бързо от класическия метод.
Снимка
Снимка
Машини за пневмо-ударно сондиране.
2 снимки - Преглед на албума
Добавете коментар...

Публикацията има прикачен файл

Изграждане на пиезометри на производствената площадка на Ей И Ес – 3С Марица Изток I, гр. Гълъбово
СнимкаСнимкаСнимкаСнимкаСнимка
Изграждане на пиезометри на производствената площадка на Ей И Ес – 3С Марица Изток I, гр. Гълъбово
9 снимки - Преглед на албума
Добавете коментар...
Изчакайте, докато се зареждат още публикации