Shared publicly  - 
 
Při zpracování záznamů o epidemii španělské chřipky uvedených v matrice farnosti Bystré 1885-1929 sign. 7632 Z (SOA Zámrsk) mne zaujalo poměrně velké množství dokonaných sebevražd. Toto téma se zdálo ...
1
Add a comment...