Na pôde VŠB-TU Ostrava sa bude 22. marca 2017 konať už 20. ročník študentskej súťažnej konferencie GISáček. Môžu sa jej zúčastniť študenti z oblasti geovied zo všetkých štyroch krajín V4 (Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko) a rokovacím jazykom bude iba angličtina.
Shared publicly